เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการแสวงหาลูกค้า / ร้านค้า รวมถึงนำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตามผลการขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด **มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานส่งเสริมการตลาด (PC)
1.ออกตลาดจัดบูธประชาสัมพันธ์สินค้าในเขตต่างจังหวัด 2.แจก ชง ชิม และแนะนำสินค้าให้ผู้ที่สนใจ 3.นำเสนอขายและส่งเสริมการขายสินค้า
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวะซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี(Manpower Plan) 2.ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนและใบขอฯ 3.จัดหาช่องทางการสรรหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 4.นัดหมายผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและ่ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดเลือก 5.ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 6.จัดเตรียมจัดทำเอกสารสมัครงาน และเอกสารการเริ่มงาน 7.ดำเนินการด้านเอกสารต่างด้าว
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.ควบคุมดูแลพนักงานในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.ทำประวัติรถยนต์ทั้งหมดของบริษัท ดำเนินการต่อพรบ. ภาษีรถ ประกันภัยรถยนต์ 2.ดูแลพนักงานขับรถส่วนกลางเพื่อจัดรถให้กับส่วนงานที่ต้องการใช้เพื่อไปติดต่องานภายนอก 3.รับเรื่องและประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง ในกรณีที่มีการซ่อมแซมภายในบริษัทในส่วนของสำนักงาน 4.ดูแลการจัดสถานที่และอาหารว่าง สำหรับงานประชุมหรืออบรมต่างๆของบริษัท 5.ดูแลและควบคุมการทำงานของแม่บ้าน เรื่องความเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ในส่วนสำนักงานทั้งหมด 6.งานสวัสดิการพนักงาน เช่น จัดหาของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเข้า Admit, จัดหาพวงหรีดกร
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าไลน์ผลิต
รับผิดชอบการจัดเตรียมคนและเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และควบคุมการบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตและข้อกำหนดต่างๆ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถส่วนกลาง
ขับรถรับ-ส่งเอกสาร พาพนักงานไปติดต่องานสถานที่ต่างๆ และศูนย์กระจายสินค้าต่างจังหวัด งานขับรถอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สืบค้นผู้ขายรายใหม่และจัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการจัดซื้อ รวมทั้งจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย ติดตามการรับและส่งมอบสินค้า ตลอดจนการรวบรวมเอกสารประกอบการชำระเงินต่างๆ เพื่อให้งานการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้และอยู่ภายในงบประมาณที่เหมาะสม
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าเขตขายต่างจังหวัด(Sales Supervisor)
• การวางแผน และการบริหารทีมงานขายเพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามเป้าหมายของบริษัท • ดูแลลูกค้า ยอดขาย และการกระจายสินค้าในกลุ่มร้านค้าทั่วไป ( Traditional Trade ) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • วิเคราะห์ยอดขายและนำเสนอแผนงานสำหรับการขาย การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย • นำเสนอความเคลื่อนไหว ราคา และโปรโมชั่นของสินค้าคู่แข่ง ผลตอบรับจากลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการหาโอกาสในการเพิ่มการขายสินค้าในช่องทางใหม่ • จัดทำแผนงานการเยี่ยมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหา โอกาส วิเคราะห์สต็อกสิน
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานคุมเครื่องจักร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิตและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานคลังสินค้า (บางปะอิน)
1.ตรวจรับสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าและดูแลหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.นับสต๊อคสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้า
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์
- ดูแลบำรุงรักษา/ซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น(รถ 4-6 ล้อ) - ซ่อมแซมบำรุงรักษางานช่างทั่วไปได้บ้าง
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
แรงงานผู้พิการ
งานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานคลังสินค้า(บางปะอิน)
1.ตรวจรับสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าและดูแลหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.นับสต๊อกสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้า ปฏิบัติงานศูนย์กระจายสินค้าบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 2 อัตรา
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถ (6 ล้อ/4 ล้อ)
1.ขับรถพาพนักงานขายออกขายสินค้าในต่างจังหวัดหรือในเขตที่ได้รับผิดชอบ และช่วยนำเสนอขายสินค้า 2.ดูแลรถที่ตัวเองรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 3.ยกสินค้า
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเชื่อม / ช่างแอร์
- ช่างเชื่อม งานเชื่อม และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ช่างแอร์ ดูแลระบบแอร์ เครื่องทำความเย็น รวมถึงสุขาภิบาลต่างๆ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ 4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 5.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วา
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้ากะผลิต
รับผิดชอบการจัดเตรียมคนและเครื่องจักร วัตถุดิบ และควบคุมการผสม เพื่อให้สามารถส่งมอบให้กับหน่วยงานถัดไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560