เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
งานสรรหาพนักงาน ดูแลเรื่องประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน บันทึกเวลางาน และประสานงานทำเงินเดือน มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน และแรงงานต่างด้าว ประสานงานเรื่องการแจ้งซ่อมต่างๆ มีภาวะความเป็นผู้นำ
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่สรรหา
- สรรหาพนักงาน ทำสัญญาจ้าง ทั้งกระบวนการ - การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และจัดทำแผนฝึกอบรมท ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และงานสวัสดิการอื่นๆ ประกันกลุ่ม ค่าโทรศัพท์ วันเกิดพนักงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เภสัชกรประจำร้านยาฟาสซิโนสาขา พัทยา, อรุณอัมรินทร์, งามวงศ์วาน, Lotus บางกะปิ, มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ, ดอนหวาย, ตลาด อตก. และ สาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ
1. ให้คำปรึกษา/แนะนำด้านเภสัชกรรม 2. เช็คและจ่ายรายการยาและเวชภัณฑ์ 3. ให้คำแนะนำคนไข้ กรณีคนไข้มีข้อสงสัย 4. ควบคุม ดูแล พนักงานสาขา สวัสดิการ - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 13,000 บาท - ปรับประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รางวัลขยันประจำปี - ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าแฟรนไชส์ - เงินรางวัลจากการปฏิบัติงาน - ดอกเบี้ยพิเศษกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร ( ธอส. ) - ประกันชีวิต - ค่าเช่าหอพัก / บ้านพัก สำหรับเภสัชกรประจำสาขา (ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนา ) - ส่วนลด
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ์N/A
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ด่วนมาก!
- ให้ข้อมูลและแนะนำผลิตภัณฑ์ภายในร้านพร้อมเสนอขายให้แก่ลูกค้า - จัดเรียงสินค้า และจัดทำสต็อกสินค้า - งานแคชเชียร์
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 บาท+อื่นๆ
Network Admin
- Setup and MA. Network Windows Server infrastructure - Setup Firewall and Network Security. - Setup Wan, Lan, VPN, Internet. - Setup and MA. Mail server ,MS SharePoint , MS SQL Server, Web Server - PC. Setup Software and Network.
18 ตุลาคม 2561
Marketing Executive
- ควบคุมการดำเนินงาน และวางแผนงานการตลาด ให้สาขาร้านยา - จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการลงโฆษณาในสื่อต่างๆ - จัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด นำเสนอ Supplier ให้เข้าร่วมกิจกรรม - จัดเตรียมงานเปิดสาขาใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ช่างทั่วไป ประจำพื้นที่พัทยา
- ดูแลไฟฟ้า ประปา แอร์ งานซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ และทั่วไปในอาคาร - ดูแลงานซ่อมของศูนย์ยาพัทยาเหนือ และร้านยาฟาสซิโนอื่นในพัทยา ************************************ ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000-15000 (หรือตามประสบการณ์)
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขางามวงศ์วาน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการลูกค้าประจำร้าน - จัดเรียงสินค้าให้ดูน่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย เช็คสต็อกสินค้า งานแคชเชียร์ เป็นต้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท+อื่นๆ
Internal Audit (เจ้าหน้าที่นับ stock ตามสาขาต่างๆ) ด่วน
- ทำหน้าที่ในการออกตรวจนับ Stock สินค้า ตามร้านยาฟาสซิโน ทุกสาขาทั่วประเทศ
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสั่งซื้อสินค้าภายในร้าน - ดูแลและตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Warehouse Supervisor (ขนส่ง/คลัง)
- บริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - บริหารจัดการการกระจายสินค้า - ควบคุมต้นทุนภายในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบคุมและดูแลหน้างานจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน - บริหารและกำกับดูแลทีมงานจัดส่ง - จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าหน่วยบริหารงานลูกหนี้
-ทำบัญชีลูกหนี้ -ติดตามลูกหนี้ของบริษัท -วางบิล สอบถามรับเช็ค -บันทึกบัญชีตัดลูกหนี้ -บันทึกภาษีซื้อ - ภาษีขาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ทนายความ / เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์,จดทะเบียนการเช่าต่อสำนักงานที่ดิน ,สัญาญาซื้อขายที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ จดทะเบียนแก้ไข,เปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรืองานอื่น ตามที่บริษัทได้มอบหมาย 2. มีใบอนุญาตว่าความ ฟ้องร้องคดีอาญา,คดีแพ่งแทนบริษัท ในข้อหาหลักๆ ลักทรัพย์,ยักยอก,ฉ้อโกง พรบ.เช็ค มีประสบการณ์ในการว่าความคดีอาญา ไม่น้อยกว่า 50 คดี คดีแพ่ง 20 คดี 3. เร่งรัดหนี้สิน,สืบทรัพย์,ยึดทรัพย์ ,บังคับคดี,ตามจับจำเลยลูกหนี้ตามคำพิพากษา
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย ประจำร้านฟาสซิโน สาขาโลตัส-บางกะปิ
- ให้คำแนะนำสินค้าและบริการลูกค้าหน้าสาขา - จัดเรียงสินค้าให้ดูน่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย เช็คสต็อกสินค้า แคชเชียร์ เป็นต้น
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขา แม็คโครศาลายา และ ส่วนกลาง (ใกล้ รพ.นครปฐม)
- แนะนำให้ข้อมูลสินค้าและบริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย เช็คสต็อกสินค้า งานแคชเชียร์ เป็นต้น
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
พนักงานขาย ประจำร้านฟาสซิโน สาขา ตลาด อตก.
- ให้ข้อมูลแนะนำ และบริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย แคชเชียร์ เช็คสต็อกสินค้า เป็นต้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
พนักงานขาย ร้านยาฟาสซิโน (ส่วนกลางพัทยา)
- ให้ข้อมูลและบริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย เช็คสต็อก งานแคชเชียร์ เป็นต้น ------------------------ ✔ส่วนกลางพัทยา (สามารถเดินทางได้ในเขตพื้นที่พัทยา) หลายอัตรา
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการลูกค้าประจำสาขา - จัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย , เช็ตสต็อกสินค้า , แคชเชียร์ เป็นต้น - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
พนักงานขาย ประจำร้านฟาสซิโน สาขา ร.พ.ธรรมศาสตร์รังสิต ด่วน ด่วน
- ให้ข้อมูลแนะนำ และบริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย แคชเชียร์ เช็คสต็อกสินค้า เป็นต้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สนใจติดต่อ เปิ้ล 091-772-4513
18 ตุลาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560