เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานเพชรบุรีตัดใหม่) ด่วน!!!! (ปิดรับ)
จัดทำเอกสารหลักฐาน, บันทึกรายการบัญชี, ปรับปรุงบัญชี, การปิดบัญชีของบริษัทตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบควบคุมการจัดทำบัญชี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ประสบการณ์
Oversea Purchasing Executive (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ) ด่วน+++++
- Primary function is to handle oversea purchasing process - Accuracy of issuing Purchasing Order, reports and update price once any changes - Coordinate deliveries of orders between suppliers / forwarder agents to ensure that all items are delivered on time - Cost avoidance concerns - Collaborate with financial team members on contracts, invoicing and other financial team matters - Coordinate with related departments to smoothly operate - Other tasks following Manager’s assignment
16 กุมภาพันธ์ 2562
Sales Coordinator (ประจำสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
- ประสานงานระหว่างผู้แทนขายและลูกค้าที่ walk-in เข้ามาในshowroom รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ - จัดทำเอกสารและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านงานขาย ได้แก่ ใบเสนอราคา สรุปยอดขาย เปรียบเทียบยอดขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานขาย เป็นต้น - จัดเตรียมตัวอย่างและแคตตาล็อกสินค้าให้ผู้แทนขาย - ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ เพื่อให้งานขายราบรื่น - ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
ขายสื่อสิ่งพิมพ์ (ปิดรับ)
-เสนอขายงานพิมพ์ -ขายงานออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์ - ประสานงานกับแผนกออกแบบและสามารถอธิบายงานรวมไปถึงPresent กับลูกค้าได้
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 3    เงินเดือน : 20,000/ตามประสบการณ์+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
Sale Executive กระเบื้อง ด่วนมาก!!!!!!!!!
- ติดต่อประสานงานหาลูกค้า แนะนำสินค้า วัสดุตกแต่งหรือวัสดุก่อสร้าง ตามที่ได้มอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของทางบริษัทฯตามที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง. - ติดตาม โปรเจคงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง. - ทำรายงานแผนการเข้าพบลูกค้า และ รายงานการหาโปรเจคใหม่ของลูกค้า รายงานตรงต่อผู้บงคับบัญชา - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด - ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่การงาน องค์กร เพื่อนร่วมงาน รวมท
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 20,000+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
คนขับรถ 6 ล้อ ประจำโซนนวนคร ด่วน!( ติดต่อ 064-412-2166 ฝ่ายบุคคล)
-ขับรถส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี - สามารถขับรถบรรทุก 4,6 ล้อได้ -ทำงานวัน จ-ศ เวลา 9.00-18.00 น.
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000ขึ้นไป
พนักงานขายสื่อโฆษณา (Advertising Sales) ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. นัดหมายลูกค้า นำเสนองานขายสื่อโฆษณาและปิดการขาย 2. จัดทำ Package เสนอขายสื่อโฆษณา 3. ดูแลลูกค้าหลังการขาย ประสานงานกับทีม Production, Event และ Account service เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณา หรือกิจกรรม 4. สำรวจและวิเคราะห์เพื่อหาหลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสื่อโฆษณา 5. สรุปยอดขายและประเมินผลตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)
- ขับรถรับ – ส่งผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-18000
บัญชี ( ประจำสนง.ประจำถนนเพชรบุรีตัดใหม่)ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!
1. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า รวมทั้งบันทึกรายการซื้อ เจ้าหนี้ และการจ่ายเงิน จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีซื้อ 2. รับผิดชอบบันทึกรายได้ ออกใบแจ้งหนี้ บันทึกตัดลูกหนี้ ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 3. รับผิดชอบด้านการรับเงิน / การจ่ายเงิน เงินสดย่อย ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคาร 4. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ ควบคุมสต๊อกสินค้า และรายการทรัพย์สินของบริษัท 5. จัดทำรายงานเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย
16 กุมภาพันธ์ 2562
แม่บ้านประจำ อุดมสุข 31 ด่วนมาก!!!!!!!!!
-เลี้ยงเด็ก - ทำงานบ้าน - รีดผ้า - ดูแลทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลงานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-12,000
พนักงานขับรถส่วนกลาง ( ด่วน )
-ขับรถให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -สามารถออกต่างจังหวัดได้(บางครั้ง) -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี -สามารถเลิกงานดึกได้
16 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน(ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
- งานด้านรับ - จ่ายเงิน - งานด้านเงินสดย่อย - งานด้านการจ่ายเช็ค - งานด้านการติดต่อกับธนาคาร - งานด้านการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
16 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าหน้าสรรหา
-สรรหา คัดเลือก พนักงานตามแผนอัตรากำลังคน -เตรียมเอกสารการรับสมัครงาน -งานที่ได้รับตามมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
แมสเซ็นเจอร์ ด่วน(ประจำถนนเพชรบุรี38/1)
-ขับรถส่งเอกสาร สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ได้มอบหมาย -หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานขับรถส่วนกลาง ด่วน!!!!!!!!!!!!
ขับรถไปออกงาน Event จัดบูท ตามสถานที่ต่างๆ กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
16 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560

ประกาศ : วันหยุดประจำปี JobTH.com วันที่ 16-18 ก.พ. 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม 02-001-8800 , 02-349-7974