รับผิดชอบในการประเมินราคา เพื่อใช้ประกอบการเสนอราคาให้ลูกค้า จัดทำงบประมาณในการทำงาน ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมเอกสาร Unit Price of Material และ Fomat Estimate & Budget Control sheet ให้ถูกต้อง และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
-ตรวจสอบคุณภาพงานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล -บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพงาน -ออกใบแจ้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและติดตามผลการแก้ไข -ติด TAG ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ -Update ความก้าวหน้าในการตรวจสอบคุณภาพงาน -จัดทำกราฟและสถิติKPI -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานตามแบบ(Drawing) -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด(Procedure/Work Instruction) -พร้อมจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000ขึ้นไป
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ดูแลส่วนงานออกแบบ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 0   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ,สามารถเจรจาต่อรองกับ Supplier ได้ดี, ประสานงานกับบุคคลภายในแผนกอื่นในองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ติดต่อประสานงาน กับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เป็นภาษาไทย ล่ามภาษาอังกฤษและประชุมร่วมกับลูกค้าต่างชาติ
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
สามารถปฎิบัติงานได้ที่ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด(สาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี)
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : ตามโตรงสร้างบริษัท   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
สามารถปฎิบัติงานได้ที่ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด(สาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี)
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : ตามโตรงสร้างบริษัท   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
รับผิดชอบงานขับรถ ประเภท 2 ขนส่งชิ้นงานเข้าไปยัง Site งาน
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ขับรถโฟล์คลิฟท์ ตัก-จ่ายชิ้นงาน จัดเก็บสินค้าแยกตามประเภท งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ทำงานเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อ ติดต่อประสานงานในองค์กร และร้านค้าภายนอก ติดตามและตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าภายนอก มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.