หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำแนะนำวิเคราะห์งานซ่อมของรถให้ลูกค้าได้ และควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานทั้งศูนย์บริการ - จัดทำรายละเอียดของงานซ่อมให้ครบและถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรถยนต์ การหาข้อบกพร่อง ปารประเมินงานซ่อม ฯลฯ - ร่วมตรวจสอบอะไหล่มีหรือไม่ ก่อนดำเนินการซ่อม - นำเสนอผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และ Accessory - นำเสนอบริการงานซ่อมทางโทรศัพท์ให้แก่ลูกค้าในรายการที่ลูกค้ายังไม่ได้ทำ หรือใกล้ครบกำหนดการเข้ารับบริการ - วางแผนกำหนดลำดับที่ใช้ในการนัดซ่อม - รับข้อมูลที่สำคัญจากลูกค้าและรายการอื่นๆ
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000+ค่าประสบการณ์
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.รับรถลูกค้า ประเมินราคา 2.ดูแลแก้ปัญหาเรื่องงานซ่อมที่เกิดขึ้น 3.ติดตามและวางแผนงานซ่อม 4.ควบคุมดูแล และบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000-20000+Incentive
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.ให้บริการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลทำความสะอาดรถและสภาพการใช้งานของรถยนต์ 3.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10000-15000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.ให้บริการขับรถรับ-ส่งผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 4   เงินเดือน : 10000-12000 ไม่รวม OT
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ขับรถรับ-ส่ง ให้เจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงเทพ ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์พร้อมให้บริการอยู่เสมอ
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : เงินเดือน 10,000 บาท , ค่าครองชีพ 2,200 บาท ,ค่าเบ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-ขับรถลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการ -ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของรถ
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 14000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถลูกค้าตามใบสั่งซ่อม 2.สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อม 3.เก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดคืนให้แก่ลูกค้า 4.ทำความสะอาด,ติดป้ายและส่ง warranty parts ให้กับแผนกอะไหล่เพื่อเก็บ 5.รักษาพื้นที่การทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11000 - 20000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัญญาทางการเงิน เอกสารการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดเตรียมข้อมูล ทำรายงาน Cash Flow บริหารจัดการกระแสเงินสด และจักทำรายงานทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร 3. วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของลูกค้า เพื่อเสนอขอเครดิตในการเช่ารถยนต์กับบริษัท 4. บันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบ AX 5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
1. นำเสนอการขายบริการของบริษัท (รถเช่า) เข้ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่ หน่วยงานราชการ เอกชน กลุ่มโรงงานและอื่นๆ 2. ดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่ 3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ติดต่อสัมภาษณ์งาน คุณธีรยุทธ(ที) 063-213 5800 Line ID// mayhrmgc
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 25,000 + คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่น
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1)รับ-ส่งรถให้ลูกค้า 2)ดูแลทำความสะอาดรถที่รับผิดชอบ 4)นำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ 5)งานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน 10000 + ค่าครองชีพ 1500 + เบี่ยขยัน 500
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ให้บริการ ต้อนรับ และให้คำแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ กับลูกค้า 2. ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร 3. เตรียมเอกสารรถเช่า เตรียมการใช้งานรถยนต์ให้กับลูกค้า 4. จัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อคุณธีรยุทธ 063-213 5800 Line ID : mayhrmgc
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท + คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
- ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า - รักษาเป้าและยอดตามที่ได้รับมอบหมาย - ออก Event จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ติดต่อสัมภาษณ์งานคุณธีรยุทธ (คุณที) 063-213 5800 Line ID : mayhrmgc
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (30,000 - 100,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
- นำเสนอการขายรถยนต์ให้กับลูกค้า - ทำยอดให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด -หาช่องทางการขายใหม่ๆ รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ ติดต่อสมัครงาน คุณธีรยุทธ 063-213 5800 Line ID : mayhrmgc
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 9,500 + ค่าคอมมิชชั่น +ค่าโทรศัพท์ + และสวัสดิการอื่นๆ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. นำเสนอการขายรถยนต์ 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีความสนใจซื้อรถยนต์ (Prospect) ลงระบบ 3. ติดต่อลูกค้า นัดหมายลูกค้า 4. ปิดการขาย ทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ติดต่อสัมภาษณ์งานคุณธีรยุทธ(ที) 063-213 5800 Line ID// mayhrmgc
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + การันตีค่าคอมมิชชั่น+สวัสดิการอื่นๆ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 2. ออกบูธจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3. ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่โชว์รูม ติดต่อสัมภาษณ์งานคุณธีรยุทธ (ที) 063-213 5800 Line ID : mayhrmgc
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (30,000 - 100,000)
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1) ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร 2) ดูแลทำความสะอาดรถยนต์พร้อมให้บริการอยู่เสมอ 3) มีใจรักงานบริการ 4) อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ให้คำแนะนำ ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน “ การให้คำแนะนำที่รถลูกค้า ” แก่ลูกค้า ณ บริเวณที่กำหนด ทำการวิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถ 2. จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถเป็นอย่างถูกต้อง 3. จัดทำรายละเอียดของงานซ่อมให้ครบและถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรถยนต์ การหาข้อบกพร่อง ประเมินเวลาในการซ่อม FRU เวลาที่ใช้ในการทำงาน กำหนดวันซ่อมเสร็จ วงเงินในการซ่อม รายละเอียดในการแจ้งสาเหตุข้อบกพร่อง 4. เสนอขายบริการทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าในรายการท
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000+Incentive
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร Payment Voucher ก่อนการทำจ่ายเงิน 2.จัดทำเช็คแยกตามสขาและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินตรวจสอบ และนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อส่งนามในเช็ค 3.จัดทำรายงานทะเบียนคุมเช็ค (ทะเบียนรายจ่าย) ของแต่ละครั้งในการทำเช็ค ทะเบียนคุมเช็ค มัดจำป้ายแดงทะเบียนคุมเช็คคงค้างที่เจ้าหนี้ยังไม่มารับพร้อมทั้งกระทบยอดเงินที่ตัดเงินออกจากธนาคาร 4.ประสานงานกับสาขาต่างจังหวัด เพื่อนำส่งเช็ค และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับตามแต่ละสาขาในต่างจังหวัด 5.ทำการจ่ายเช็คและโอนเงิน ให้แก่เจ้าหนี้ พร้อมทั้งติดตาม
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
1. ให้คำแนะนำด้านอะไหล่กับสาขา และทีมงานในแผนกอะไหล่ 2. วิเคราะห์ รายการอะไหล่ กำหนดแผนงานในการจำหน่ายและจัดชื้ออะไหล่ 3. ทำการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ ให้กับสาขา 4. เสนอแนะเพื่อวางแผนการสำรองอะไหล่คงคลังให้มีประสิทธิภาพ 5. ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามระบบมาตราฐานของศูนย์บริการ 6. ประสานงานกับสาขาต่างๆ 7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกอะไหล่ ควบคุมและบริการสั่งชื่อ การเบิกจ่ายและเปลี่ยนอะไหล่รับประกันให้กัลลูกค้า
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถของลูกค้าตามใบสั่งซ่อมที่แจกจ่ายโดย Controller ภายใต้การควบคุมดูแลของ Workshop Supervisor 2. สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อม และเก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดให้ลูกค้า 3. รายงานการผิดพลาด เครื่องมือ ที่คิดว่าจะทำให้งานในอนาคตล่าช้าถึง Technician / Workshop Supervisor 4. แจ้ง Technician / Workshop Supervisor ในเรื่องที่คิดว่าจะก่อให้เกิดปัญหาซึ่งจะมีผลต่อเครื่องยนต์
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13000+Incentive
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.