- ควบคุมการปฏิบัติงาน และคนงานให้ดำเนินการก่อสร้างให้มีคุณภาพ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีความสามารถในการกระจายงาน บริหารงานคนงานได้
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- จัดทำแผนความปลอดภัยในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด - ดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัย - แนะนำฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัย - จัดรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและจัดทำรายงานเสนอ ต่อนายจ้าง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- หาข้อมูลและโทรนัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าพบ - งานออกใบเสนอราคา หรือทำรีสรายการสินค้าและราคา - ติดตามงานลูกค้าที่เสนอสินค้าไปแล้ว
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- ศึกษาวิธีการก่อสร้างแต่ละประเภท - ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างหลัก -ตรวจสอบ spec วัสดุ -ตรวจปริมาณงวดผู้รับเหมา
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- ดูแลควบคุม วางแผนการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างหรืออื่นๆ - วางแผนการจัดซื้อ ล่วงหน้า 15-30 วัน เพื่อประเมินสถานการณ์ วัสดุที่เปลี่ยนแปลง - จัดลำดับสินค้าให้เป้นไปตามขั้นตอน -จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน -ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ -รายงานสภาพวัสดุ-อุปกรณ์ ในปัจจุบันและอนาคต
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1.รับรองลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ พร้อมนำเสนอข้อมูลโครงการ 2.ปิดการขาย 3.ออกบูธแสดงสินค้า
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ดูแลโครงการของบริษัทฯในส่วนของงานขาย บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1. ถอดแบบปริมาณราคา 2.ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 3.ตรวจสอบราคาวัสดุ 4.ควบคุมต้นทุน / วัสดุ / เครื่องมือ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ - ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า - ดูแลและพัฒนาพนักงานภายในโครงการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง - วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในด้านเทคนิค และการบริการ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 50,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ - ตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ประมาณค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และค่าดำเนินการ - วางแผนผังระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่างๆ - ทำการตรวจตราและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่นๆ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บริหารตรวจสอบแผนก่อสร้าง ยอดรายได้ ยอดโอน, ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าโครงการ ฯลฯ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- บริหารจัดการ งบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาการทำงาน - บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (คอนโด) - บริหารทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 50,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีทักษะการทำงานที่ดี
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : วันละ 400 บาท
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีทักษะทางด้านการทำงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : วันละ 400 บาท
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1 ศึกษาแผนการทำแบบก่อสร้าง 2 ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ และผู้ช่วยวิศวกรโครงการในการทำแบบ 3 จัดทำแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง 4 จัดทำแบบ AS Built Drawing ให้ถูกต้องตามการก่อสร้างจริง 5 Clean แบบ Shop Drawing 6 ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบโครงสร้างสถาปัตย์ 7 เขียนงานให้มีความสอดคล้องกัน 8 เขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ 9 ทำงานตามแผนงาน (Shop Drawing Schedule) ที่กำหนดไว้
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
Clean แบบ Shop Drawing ทำงานตามแผนงาน (Shop Drawing Schedule) ที่กำหนดไว้
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1.รับรองลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ พร้อมนำเสนอข้อมูลโครงการ 2.ปิดการขาย 3.ออกบูธแสดงสินค้า
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1.รับรองลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ พร้อมนำเสนอข้อมูลโครงการ 2.ปิดการขาย 3.ออกบูธแสดงสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ทำราคาในส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ถอดแบบ Built in และในส่วนของงานประมูลโครงการ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.