เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control Mgr.)
1.บริหารจัดการและนำเสนอรูปแบบเทคนิคด้านก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง 2.ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมโครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค และ Defect ในการทำงานที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพงาน สรุปสาเหตุแนวทางแก้ไขป้องกัน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 3.นำเสนอรูปแบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของฝ่ายควบคุมโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายควบคุมโครงการรับทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงาน
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เลขานุการผู้บริหาร
รับผิดชอบดูแลแผนการนัดหมาย การประสานงานติดต่องานประชุม การบันทึกรายงานการประชุม ร่างหนังสือตอบโต้ได้ และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล (Draftman M&E)
เขียนแบบ, แก้ไขแบบคอนโด ระบบเครื่องกล, ไฟฟ้า, ประปา, แอร์
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
เลขานุการโครงการ (ประจำไซด์งานก่อสร้างแถววงเวียนใหญ่)
- งานด้านธุรการ-งานเอกสารในโครงการก่อสร้าง - รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกบริษัทฯ - ควบคุมการเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ - ดูแลเรื่องเงินสดย่อยของโครงการ - ใช้ Microsoft Excel , Microsoft Word ได้คล่อง - สามารถไปทำงานในโครงการก่อสร้างได้
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี รับวางบิล และงานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
วิศวกรประกันคุณภาพงานสถาปัตย์
ตรวจสอบงานสถาปัตย์ และ จัดทำเอกสาร และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เขียนแบบงานโครงสร้างสถาปัตย์ REVIT(Draftman)
เขียน Shop Drawing งานก่อสร้าง โครงสร้าง และสถาปัตยกรรม ***ขออนุญาติรับท่านที่มีทักษะการใช้งานโปรแกรมRevit ได้เป้นอย่างดี เท่านั้น***
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรควบคุมต้นทุน Cost Engineer
ตรวจสอบการคิดปริมาณงานเปลี่ยนแปลง เพิ่มลด ตรวจสอบการเบิก-จ่ายผลงาน การใช้วัสดุ ค่าแรง และอื่นๆ ของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ช่างสำรวจ (ด่วน)
มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสูง หรือ คอนโดไม่น้อยกว่า 3 ปี
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
สถาปนิกโครงการ
ออกบบทั่วไป และประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่ ดูแลแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่สโตร์ก่อสร้าง
-ควบคุม ดูแล งานของสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินขององค์กร) -การรับของเข้า-จ่ายอก ของวัสดุทรัพย์สินขององค์กร -การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Office Engineer (ประจำไซต์งานแถวบางนา สมุทรปราการ)
ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของหน้างานไซต์งานก่อสร้าง เช่น เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกร/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างงานไฟฟ้าเครื่องกลอาคารสูง
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน ของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโครงสร้าง การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค (จป.ก่อสร้าง)
รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโครงการ การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ(รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงเท่านั้น)
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)
1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการขององค์กรตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯและประมาณการ อัตรากำลังในแต่ละปี เริ่มจาก ประกาศ รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือก ทำสัญญา 2.จัดทำเอกสารด้านงานสรรหาทั้งหมด 3.สรุปอัตราการเข้า-ออก โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งของพนักงานประจำเดือน ประจำปี และความเคลื่อนไหวของอัตรากำลัง 4.การประสานงานภายในภายนอก เพื่อปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 5.จัดทำเอกสารค้ำประกันบุคคล, สัญญาจ้าง 6.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบั
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Cost Engineer M&E
ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง คิดปริมาณงานเพิ่ม ลดและประมาณราคา ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดของผู้รับเหมา จัดทำรายงานต่างๆ รายงานต่อเจ้าของโครงการและงานเอกสาร โครงการ
24 เมษายน 2562
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วิศวกรประจำโครงการ (Project Engineer)
ประจำไซต์งานก่อสร้างอาคารสูง ควมคุมงานก่อสร้างอาคารสูงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
24 เมษายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560