ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- การสรรหาพนักงาน - ประเมินผลการปฎิบัติงาน - Time Attendance - Trainning - พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาล บี.แคร์  เมดิคอลเซ็นเตอร์
• เข้าใจขั้นตอน และสามารถจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ • ประสานงานการอบรมภายนอกโรงพยาบาล • ดำเนินงานอบรมภายในโรงพยาบาล • จัดการเอกสารการพัฒนาบุคลากร • บันทึกประวัติการฝึกอบรม (Training Record) • ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม • รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
1.ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) 2.จัดทำแผนการอบรมพนักงาน บริหารการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ 3.กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา สำหรับพัฒนาพนักงานให้ได้มาตราฐานตามนโยบายบริษัทฯ 4.ทำการทดสอบการทำงานของพนักงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน 5.วางแผนการตรวจสอบและเข้าตรวจสอบพนักงานในหน่วยงาน 6.จัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหารต่อไป 7.ประสานงาน ดำเนินการ ติดตามผล และประเมินผลการฝึกอบรม 8.จัดทำรายงานการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9.และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ได้นับมอบหมายจา
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตกลงตามเงื่อนไขของบริษัท
วันที่ : 28 พ.ย. 2566
งาน บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
1. การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร 2. ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) 3. การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน 4. นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น 5. สัญญาจ้าง 6. ปฐมนิเทศน์ 7. ประเมินการทดลองงาน 8. แจ้งเข้า-ออกประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์ 9. เงินเดือนพนักงาน, คอมมิชชั่นเซลล์, สลิปเงินเดือน 10. เงินค่าแรงคนงาน 11. ดู GPS รถช่าง 12. จัดสัมนาประจำปี 13. อัพเดท ทะเบียนลูกจ้าง, สปส.6-07 14. ใบเตือนพนักงาน, ประกาศบริษัทตามที่นายจ้างสั่ง 15. หนังสือรั
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000+
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
-เปิดรับสมัคร คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานเข้าตามตำแหน่งที่บริษัทฯต้องการ -ทำเงินเดือนพนักงาน (สามารถใช้โปแกรม payroll ได้พิจารณาพิเศษ) -ดูแลเรื่องประกันสังคม และอื่นๆ -วางแผนการประเมินพนักงานในบริษัทฯ -ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดของสำนักงานงาน (รับเข้า-เบิกออก) -ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินในส่วนของแผนกบุคคล -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ประเภทดูแลด้านบุคคลและงานธุการทั่วไปที่เกี่ยวข้อง จัดหาบุคลเข้าทำงานและจัดระเบียบ หรือฝึกอบรมให้ความเข้าใจในการทำงาน และอื่นๆ
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 -17000 หรือ +พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด
งานประจำ ทำวันจันทร์-เสาร์ คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประสานงานกับพนักงานเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ดูแลแม่บ้าน และยามรักษาการ ดุแลสถานที่ และทรัพย์สิน
บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (กรมอนามัย)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 30 ต.ค. 2564
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพัฒนาสุขภาวเขตเมือง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 23 พ.ย. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1 2

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.