งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
งานบัญชี-ปฎิบัติงานด้านการบัญชี ประจำสำนักงานรามอินทรา ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทางบัญชีจากแผนกต่างๆ และประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (จัดการงานโดยใช้คอมพิวเตอร์บริษัท) ตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่จบสาขาการบัญชีเท่านั้น*** (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 20 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 -20000 ตามความสามารถหรือประสบการณ์ (หากความสามารถทางบัญชีระดับสูง จะพิจารณาเพิ่มให้ต่างหาก)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ทีมงานและพนักงานขายและการตลาด ประจำบริษัท จัดเทีมงานการขาย-การตลาด แบบใหม่และร่วมกันทำงานเพื่อช่องทางสร้างยอดขาย และเพิ่มช่องทางการตลาดแบบใหม่ โดยผลักดันด้านการขายส่ง-ขายปลีกเข้าตรงผู้บริโภคในทุกกลุ่ม รวมถึงงานขายเข้าตรงหน่วยงานโครงการ และอื่นๆ พนักงานทุกคนจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี *** (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 50 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 12000-20000 + ผลงาน (รายได้จากยอดขาย-เป้าหมาย และงานทางการตลาด)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ขายส่ง-ขายหน่วยงานโครงการ เอกชน-รัฐบาล-รัฐวิสาหกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าในกทม+ปริมณฑล ประสานงานกับทีมขายและผู้จัดการแผนกขายเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายด้วยกัน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มุ่งมั่นตั้งใจขยัน + อดทน + ซื่อสัตย์ มีค่า Incentive หรือ comission ตามแผนกที่เกี่ยวข้อง (หากสร้างยอดขายถึงเป้าหมาย)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 12000-15000 + อื่นๆ (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ติดต่อประสานงานเพื่อการจัดการงานด้านคลังสินค้าและบริหารการจัดส่ง (Logistic) ควบคุมและตรวจสอบสต๊อกสินค้าในคลัง ร่วมกันวางแผนงานด้านดูแลสต๊อกและจัดส่งสินค้าในคลังให้ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการทำงาน *** (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 50 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จัดการสินค้าในคลัง เพื่อการจัดส่ง แผนกส่งสินค้า และจัดเตรียมสินค้า : 1. พนักงานข้บรถ 3 ตำแหน่ง (ขับรถประจำรถส่งของ) = รายได้ต่อเดือน 12000 - 15000+ OT+ เบี้้ยขยัน 2. พนักงานส่งของ 3 ตำแหน่ง (ส่งสินค้าประจำรถส่งของ) = รายได้ วันละ 400 หรือ เดือนละ 12000+ OT+ เบี้ยขยัน หมายเหตุ : มีเงินทำงานล่วงเวลาให้ หรือ OT *** พนักงานที่ผ่านเกณฑ์ทำงานของบริษัท จะได้รับสวัสดิการ ***
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้นที่ 12000 - 15000 + OT + เบี้ยขยัน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชีและงานภาษี อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป หากเคยมีประสบกาณ์ทำงานในสำนักงานทำบัญชีด้วยจะดีมาก พร้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ ส่วนท่านที่มั่นใจในความสามารถด้านบัญชีจากประสบการที่ทำงานด้านบัญชีมาต่อเนื่อง และพร้อมที่จะยกระดับจากพนักงานบัญชีทั่วไป มาเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส หรือหัวหน้าบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติได้หรือใกล้เคียง ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ทุกท่าน งานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้... 1. บัญชี งบดุล, งบกำไรขาดทุน และเอกสารประกอบงบการเงินต่างๆ ทุกบัญชี, วิเคราะห์การปิดงบประจำทุกเดือน,ไตรมาส แล
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 18,xxx - 2x,xxx + ตามผลงานและประสบการณ์
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จัดการสินค้าในคลัง เพื่อการจัดส่ง แผนกส่งสินค้า และจัดเตรียมสินค้า : 1. พนักงานข้บรถ 3 ตำแหน่ง (ขับรถและส่งของประจำรถส่งของ) = รายได้ต่อเดือน 12000+ 15000+ OT+ เบี้ยขยัน 2. พนักงานส่งของ 3 ตำแหน่ง (ส่งสินค้าประจำรถส่งของ) = รายได้ วันละ 400 หรือ เดือนละ 12000+ OT+ เบี้ยขยัน หมายเหตุ : มีเงินทำงานล่วงเวลาให้ หรือ OT *** พนักงานที่ผ่านเกณฑ์ทำงานของบริษัท จะได้รับสวัสดิการ ***
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้นที่ 12000 - 15000 + OT + เบี้ยขยัน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จัดการสินค้าในคลังสินค้า เพื่อการจัดส่ง ในแผนกส่งสินค้า ขับรถได้และจัดเตรียมสินค้า จัดส่งสินค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หมายเหตุ : มีเงินทำงานล่วงเวลาให้ หรือ OT *** พนักงานที่ผ่านเกณฑ์ทำงานของบริษัท จะได้รับสวัสดิการ ***
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้นที่ 12000 - 15000 + OT + เบี้ยขยัน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
งานบัญชี-ปฎิบัติงานด้านการบัญชี ประจำสำนักงานรามอินทรา ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทางบัญชีจากแผนกต่างๆ และประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (จัดการงานโดยใช้คอมพิวเตอร์บริษัท) ตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่จบสาขาการบัญชีเท่านั้น*** (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 20 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 -20000 ตามความสามารถหรือประสบการณ์ (หากความสามารถทางบัญชีระดับสูง จะพิจารณาเพิ่มให้ต่างหาก)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
งานบัญชี-ปฎิบัติงานด้านการบัญชี ประจำสำนักงานรามอินทรา ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทางบัญชีจากแผนกต่างๆ และประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (จัดการงานโดยใช้คอมพิวเตอร์บริษัท) ตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่จบสาขาการบัญชีเท่านั้น*** (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 20 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 -20000 ตามความสามารถหรือประสบการณ์ (หากความสามารถทางบัญชีระดับสูง จะพิจารณาเพิ่มให้ต่างหาก)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
บันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า ในระบบคอมพิวเตอร์ คลังสินค้า (โปรแกรมสำเร็จรูป) ของบริษัท ประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *** (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 50 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000 หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จัดการสินค้าในคลังสินค้า เพื่อการจัดส่ง ในแผนกส่งสินค้า ขับรถได้และจัดเตรียมสินค้า จัดส่งสินค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หมายเหตุ : มีเงินทำงานล่วงเวลาให้ หรือ OT *** พนักงานที่ผ่านเกณฑ์ทำงานของบริษัท จะได้รับสวัสดิการ ***
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้นที่ 12000 - 15000 + OT + เบี้ยขยัน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ทำงานด้านการขาย-การตลาด/พนักงานขาย-พนักงาน PC ปฏิบัติงานด้านขายทั่วไป ประจำโชว์รูม-ประจำสำนักงาน-งานขายช่องทางอิ่นๆ เข้าทำงานด้านงานขาย ในแผนกขายส่ง-แผนกขายปลีก-แผนกงานขายหน่วยงานโครงการ งานขายผ่านช่องทางตลาดใหม่ๆ ที่สามารถให้เข้าถึงลูกค้าหลากหลายตามความถนัดพนักงานขาย-ตามความชำนาญการ เจาะกลุ่มเป้าหมาย ขายส่ง-ขายปลีก-ขายโครงการ รวมถึงขายในช่องทางออนไลน์ด้วย เพิ่มช่องทางการขยายตลาด
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 12000 - 15000 + เงินเพิ่ม (com/Incentive)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จัดการสินค้าในคลังสินค้า เพื่อการจัดส่ง ในแผนกส่งสินค้า ขับรถได้และจัดเตรียมสินค้า จัดส่งสินค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หมายเหตุ : มีเงินทำงานล่วงเวลาให้ หรือ OT พนักงานที่ผ่านเกณฑ์ทำงานของบริษัท จะได้รับสวัสดิการ
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้นที่ 12000 - 15000 + OT + เบี้ยขยัน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
- ประสานงานขาย ใช้ Computer และจัดทำเอกสารประกอบการขาย (support team IT & sale) - support งานขายปลีก-ส่ง-โครงการ-onilneและเอกสารทางบัญชี และงานเอกสารทั่วไป - ประสานงานขายกับประสานงานอื่นๆ เช่น งานคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็ปไซด์บริษัท เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น - ช่วยกันสร้างผลงาน และร่วมงานกันเป็นทีม
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000+อื่นๆ (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ร่วมกับทีมพัฒนา Website ในการประสานงานจัดทำ รูปแบบและดีไซน์ งานด้านเว็บไซด์ตามโปรเจคในแต่ละงานของบริษัท การออกแบบ ตกแต่งภาพ และงานข้อมูลในงานโครงการ Website ธุรกิจ สำหรับโครงการของบริษัทให้มีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ งานนี้มีสายงานที่เกี่ยวข้องคือ งานออกแบบภาพและข้อมูล งานสถาปัตยกรรมเว็บไซด์ และส่วนขยายงานธุรกิจ Online ของบริษัท
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 13000-16000 ตามประสบการณ์ หรือพิจารณาตามผลงาน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ธุรการประสานงานขาย ประจำโชว์รูมรามอินทรา จัดเก็บข้อมูลการขาย-การตลาดและร่วมกันทำงานเพื่อเพิ่มช่องทางยอดขาย ประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในแผนกขายส่ง-ขายปลีก และงานขายหน่วยงานโครงการ ตามความถนัดของพนักงานขาย (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 20 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000 -15000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ติดต่อประสานงานเพื่อการจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า-IT และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันทุกชนิด สอบราคาสินค้าและเงื่อนไขการสั่งซื้อ ควบคุมและตรวจสอบสต๊อกสินค้าในคลัง ร่วมกันวางแผนงานด้านดูแลสต๊อก *** (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน ถนนรามอินทรา หรือใกล้เคียง จะสะดวกมาก เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย เช่น สาย 554, 26, 95, 150 เดินเข้าที่ทำงานสะดวกปลอดภัย จากป้ายรถประจำทางเพียง 50 ม.เท่านั้น)
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 12000-17000 + ผลงานหรือประสบการณ์
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ดุแลระบบคอมพิวเตอร์ และงานทางด้าน IT หรือ Network หรือ ร่วมกับทีมพัฒนา Website ในการประสานงานจัดทำ รูปแบบและดีไซน์ งานด้านเว็บไซด์ตามโปรเจคในแต่ละงานของบริษัท การออกแบบ ตกแต่งภาพ และงานข้อมูลในงานโครงการ Website ธุรกิจ สำหรับโครงการของบริษัทให้มีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ งานนี้มีสายงานที่เกี่ยวข้องคือ งานออกแบบภาพและข้อมูล งานสถาปัตยกรรมเว็บไซด์ และส่วนขยายงานธุรกิจ Online ของบริษัท
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 13000-16000 ตามประสบการณ์ หรือพิจารณาตามผลงาน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.