ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน โรงพยาบาล บี.แคร์  เมดิคอลเซ็นเตอร์
• เข้าใจขั้นตอน และสามารถจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ • ประสานงานการอบรมภายนอกโรงพยาบาล • ดำเนินงานอบรมภายในโรงพยาบาล • จัดการเอกสารการพัฒนาบุคลากร • บันทึกประวัติการฝึกอบรม (Training Record) • ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม • รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
ประเภทดูแลด้านบุคคลและงานธุการทั่วไปที่เกี่ยวข้อง จัดหาบุคลเข้าทำงานและจัดระเบียบ หรือฝึกอบรมให้ความเข้าใจในการทำงาน และอื่นๆ
บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 -17000 หรือ +พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด
งานประจำ ทำวันจันทร์-เสาร์ คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประสานงานกับพนักงานเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ดูแลแม่บ้าน และยามรักษาการ ดุแลสถานที่ และทรัพย์สิน
บริษัท วี.พี.เค.ยูไนเต็ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
-เปิดรับสมัคร คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานเข้าตามตำแหน่งที่บริษัทฯต้องการ -ทำเงินเดือนพนักงาน (สามารถใช้โปแกรม payroll ได้พิจารณาพิเศษ) -ดูแลเรื่องประกันสังคม และอื่นๆ -วางแผนการประเมินพนักงานในบริษัทฯ -ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดของสำนักงานงาน (รับเข้า-เบิกออก) -ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินในส่วนของแผนกบุคคล -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (กรมอนามัย)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 30 ต.ค. 2564
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพัฒนาสุขภาวเขตเมือง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 23 พ.ย. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1 2

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.