ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
งานสรรหา รับผิดชอบควบคุมและดูแลงานด้านการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา งานฝึกอบรม รับผิดชอบในการดูแลงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
1.บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ Manage the Company's Training Center to be effective 2.ทำหน้าที่สอนและจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านช่างเทคนิค ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เช่น Responsible for teaching and arranging training to provide technical knowledge to the company's employees, such as - การอ่านแบบงานทางอุตสาหกรรม Engineering drawings - การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น Vernier Caliper, Micrometer เป็นต้น Using basic measuring tools such as Vernier Caliper, Micromete
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. วางแผน จัดการ และดำเนินการ สรรหา คัดเลือกผู้สมัครงานในตำแหน่งงานที่ต้องการผ่านช่องทางต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 2. สัมภาษณ์ และว่าจ้าง พนักงานตามแผนอัตรากำลังคน 3. สื่อสาร ดูแล และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อให้แผนงานสรรหาบรรลุตามเป้าหมาย
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35000 - 50000 หรือตามข้อตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ดูแลงานด้านเอกสาร การประสานงาน และ Support งานให้กับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - ทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการของพนักงาน - งานเอกสารอื่นๆ ในแผนก
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับผิดชอบงานด้านงานเอกสารบุคคล ควบคุมดูแลระเวลาเข้าทำงานของพนักงาน ตรวจสอบบันทึกเวลาการลางาน จัดทำเอกสารใบลา ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงานเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน จัดเตรียมเอกสาร เบิก-จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในแผนก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
- สรรหาบุคคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ช่างเทคนิค แม่บ้าน รปภ อื่นๆ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - สามารถลงพื้นที่ เพื่อสรรหาบุคคลากรในการทำงานได้ - สามารภใช้คอมพิวเตอร์ และ Social Media ได้เป็นอย่างดี - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่น สัญญาจ้างฯ - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานใหม่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
Primary / หน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้น : 1. จัดทำเงินเดือนค่าจ้าง พนักงานรายวัน/รายเดือน  2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม, ประเมินผล และส่งข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อขอรับรองหลักสูตร 3. ดำเนินการสรรหาว่าจ้าง-ตามแผนอัตรากำลังคน 4. สามารถใช้ชั่วโมงทำงานวิเคราะห์ Productivity ได้ 5. จัดทำรายงานรายเดือน/รายปี 6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานทรัพยากรมนุษย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี   เขต : หนองจิก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
1.คิดเงินเดือน-ค่าแรงรายวัน 2.สรรหาพนักงาน-ช่าง-คนงานรายวัน 3.เช็ค ขาด-ลา-มาสาย 4.เช็คเวลาเข้า-ออก 5.ยื่นเอกสาร ประกันสังคม-ภงด.(50ทวิ) 6.จัดอบรมพนักงาน 7.ดูแลระบบงานแจ้งซ่อม 9.เอกสารต่างด้าว 10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1097 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 110 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.