งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ด้านการควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. ด้านการควบคุมการผลิต 3. ด้านการควบคุมเครื่องจักร
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. งานแก้ไขเปลี่ยนแบบ/ออกแบบ 2. งานซ่อมแซม และเปลี่ยนพิมพ์ 3. งานบำรุงรักษาทั่วไป
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษา ระบบไฟ เครื่องจักรกล เครื่องฉีดพลาสติก
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- รับผิดชอบในการเขียนแบบและควบคุมเครื่อง CNC สำหรับจัดทำบล็อกพิมพ์ทอง (Aspire) - ออกแบบ / ประกอบบล็อกสกรีนตัวอักษรตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบในการจัดทำ ดูแล ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินงานที่ระบบ ISO9001 กำหนด 3. รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน 4. ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติงานนโยบายคุณภาพ
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ดูแลช่องทางประชาสัมพันธ์และงานด้านการตลาดออนไลน์ 2. ตรวจสอบและติดตามออเดอร์ของลูกค้าช่องทางออนไลน์ 3. ตรวจสอบสินค้าที่จะทำการจัดส่งให้ลูกค้า 4. สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ด้านงานขับรถ-ส่งสินค้า 2. ด้านงานดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้น
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษทฯ
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1.ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออก วัตถุดิบ 2.ควบคุมการผสมวัตถุดิบ 3.บริหารการทำงาน
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ออกแบบดีไซต์ตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริหาร 2. ตรวจแบบและทำข้อมูลเพื่อใช้ในการเปิดแม่พิมพ์ 3. เขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบการดูแล ควบคุมการผลิตโรงผลิต 4 (เป่า รีด หลอม บดและไม้เทียม และควบคุมติดตามเอกสารเกี่ยวเนื่อง 2. ติดตามควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3. สรุปรายงานประจำวัน
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. งานตรวจรับวัตถุดิบ 2. งานจัดเก็บวัตถุดิบ 3. งานเบิกจ่ายวัตถุดิบ
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามยอด 2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 3. ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานผลิต
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุงไฟฟ้า รวมถึงติดตามงานให้แล้วเสร็จ เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ควบคุมการพิมพ์ทอง ตรวจสอบการผลิต รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
QC ตรวจสอบ วัตถุดิบเข้าและผลิตในระบบ จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแล บริหาร เครื่องใช้อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ (Lab) วิจัยและพัฒนาสูตรวัตถุดิบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2. รวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆจากพนักงาน เสนอต่อฝ่ายบริหารฯเพื่อหาแนวทางแก้ไข 3. กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 4. ดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานในประเทศไทยให้กับพนักงานต่างด้าว
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.