ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไพวอท จำกัด
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับ - ส่งเอกสารสำคัญ ใบสมัครของทางธนาคาร (Application) - ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของเอกสาร - ติดต่อประสานงานลูกค้าก่อนการเข้ารับเอกสาร - สามารถทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ (โทรศัพท์) -
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
-ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามที่กำหนด กรุงเทพฯและต่างจังหวัด -งานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประส
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : สองพี่น้อง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
พัฒนา Web Application ตามความต้องการ และเพือสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ออกแบบฐานข้อมูลและระบบหลังบ้านของ Web Application ต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบระบบ Web Application
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-30,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประส
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประส
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด นครนายก   เขต : เมืองนครนายก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประส
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : บ้านฉาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประส
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประส
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด แพร่   เขต : เมืองแพร่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- วิ่งรับ - ส่งเอกสารสำคัญ ของทางธนาคาร (Application) - ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของเอกสาร - งานอื่นๆ ตามประเภทของการรับส่งเอกสาร - ช่วยเหลืองานในแผนกทั้งหมด
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
จัดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารและสิ่งของ ภายใน ธปท. ถ่ายเอกสารจัดเข้าชุด ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-13,500 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประส
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปากช่อง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- บริการรับส่งเอกสาร ลูกค้าPremium - อบรมพนักงานใหม่ - Supportงานอื่น ๆ ของแผนก
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ประสานงานท
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,500-15,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร ภายในตึก TTB สำนักงาน - ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500-12,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
1.ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป เช่น รับส่งเอกสารและสิ่งของภายใน ธปท.พิมพ์เอกสารเข้ารูปเล่มถ่ายเอกสารรับส่งโทรสารรามทั้งช่วยงาน สำรวจครุภัณฑ์ 2.ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป ด้วยคอมพิวเต
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-16,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประสานงานลูกค้าก่อนการเข้ารับเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของ
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด เชียงราย   เขต : เทิง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประสานงานลูกค้าก่อนการเข้ารับเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของ
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด พะเยา   เขต : เชียงคำ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าที่ทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (Field checker) - งานส่งของให้กับธนาคารตามสาขาในพื้นที่ - ติดต่อประสานงานลูกค้า - อื่นๆ ตามประเภทของการรับส่งเอกสาร - ทำงานผ่านระบบออนไ
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : พยัคฆภูมิพิสัย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
- บันทึกข้อมูล - ฝากเอกสารส่งรถทัวร์ เข้าสำนักงานใหญ่ - วิ่งรับเอกสารที่ส่งมาจากแมสต่างจังหวัด ( เผื่อกรณีส่งรถตู้/รถทัวร์ ) - ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.