1.ประสานงาน กับ Sale และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำใบเสนอราคาขาย 3.รับผิดชอบงานแก้ไขแบบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งลูกค้า 4.ควบคุมเครื่องพิมพ์ Digital offset , Die cut 5.จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก 6.งานท
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
- จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - ควบคุมและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - หา Supplier รายใหม่ ๆ ในการสอบถามราคาและต่อรองราคา ฯลฯ
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบในคลังสินค้า 2.ผสมเม็ดพลาสติก 3.วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับอบหมาย
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1. ดูแลประสานงาน กับ Sale และลูกค้า 2. รับออเดอร์จาก Sale และลูกค้า 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 5. จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า 3. ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและไฟฟ้าโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใ
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.วางแผนการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต 2.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนส่งมอบ 3.ดำเนินการทวนสอบความใช้ได้ของจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต 4.พัฒนากิจกรรมการตรวจส
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ตรวจสอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Standard) ถูกต้องและสอดคล้องตรงตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity)
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.วางแผนการขายในเขตที่รับผิดชอบ 2.ดูแลเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ประสานงานภายในองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.รักการขาย ทนต่อสภาวะการกดดันได้
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1. ช่วยควบคุมดูแลเครื่องจักร ให้การผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งหรือชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 331 บาท/วัน
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1. ควบคุมการเดินเครื่องตัดถุงพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง การดู
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1. ควบคุมการเดินเครื่องเคลือบ และเครื่องติดกาว ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1. ควบคุมการเดินเครื่องจักรผลิตแผ่นพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน 2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : -
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.ควบคุมการรับ-จ่าย วัตถุดิบและควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ 2.บริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 3.ตรวจรับและเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ ดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งคุณภาพแ
บริษัท เฟลคซ์ - ไอเบิล พลาส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.