เข้าระบบผู้สมัครงาน
กำหนดแนวทางหรือหัวข้อวิจัย ออกแบบ คิดค้น พัฒนา และดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์สรุปผล เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนากิจการของ ส.ส.ท. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับเป้าหมายเฉพาะกิจ บริหารจัดการและให้คำแนะนำทีมวิจัยให้สามารถดำเนินการวิจัย ผลิตเอกสารวิชาการ และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (Thai PBS)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
ดำเนินการวางแผน จัดระบบดูแลและดำเนินการศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ด้านทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ กำกับดูแลและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, Clipping Online, CD-DVD ความรู้ทั่วไป ภาพยนตร์ เพลง, ฐานข้อมูล, งานวิจัย ฯลฯ ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ ดูแลความเรียบร้อยในห้องสมุด กำกับและดูแลระบบสมาชิกห้องสมุด ระบบการบริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม ค้นคว้าให้คำแนะนำ จัดทำรายงานสถิติการใช้บริการ, รายงานผลการปฏิบัติงาน และเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการข้อมูลสารนิเท
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (Thai PBS)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
ผลิต พัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาวิดีโอและพอสคาดส์ในทุกสื่อออนไลน์ (Website, App., Social Media, Smart TV) ของบริการ OTT และสร้างสรรค์เนื้อหาต่อยอดทุกรูปแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม OTT พร้อมสรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา OTT ในรูปแบบรายงาน รวมทั้งควบคุม ดูแลโครงสร้าง การแสดงผลของแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์ และถูกต้อง
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (Thai PBS)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
1. เป้าหมายของงาน นำนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ของ ส.ส.ท. และของสำนักวิศวกรรม มากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาค 2 บริหารจัดการ จัดระบบงาน งานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Network Provider) งานให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Provider) รวมทั้งบริหารสถานีโครงข่ายโทรทัศน์และสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินในพื้นที่ที่รับชอบ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ของ สำนักงาน กสทช และสัญญาการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบงานด
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (Thai PBS)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
1. เป้าหมายของงาน บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุง งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์, ระบบไฟฟ้า (High/low voltage), ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องสำรองไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, ระบบ Grounding ระบบ Lightning ร่วมพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมนำมาใช้กับระบบงานวิศวกรรม ของ ส.ส.ท. รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และจริยธรรมของ ส.ส.ท. 2. รายละเอียดของตำแห
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (Thai PBS)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562