ประกาศรับสมัครงาน About Passion
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ประสานงานด้านเอกสารรายได้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ฝ่ายมาร์เกตติ้งจัดขึ้น - การเรียกเก็บค่าส่งเสริมค่าขาย ติดตามทวงถามยอดลูกหนี้ค้างชำระ - ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ - ยืนยันยอดลูกหนี้การค้าในเครือบริษัท กรอก Package และปริมาณขายเป็นลิตร
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี 2. ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี 2. ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ 2.ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ 3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้า/จัดส่งให้ทันกำหนดที่ผู้ขอซื้อแจ้ง 4.ดูแลการรับ/เบิกวัตถุดิบ เช็คยอดและสรุปประจำเดือน 5.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. รับผิดชอบเครื่องคิดเงินในส่วนร้านทั้งหมด 2. สรุปยอดขายประจำวันและส่งรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. ช่วยบริการลูกค้าในส่วนร้านอาหาร(เหมือนพนักงานเสิร์ฟ) 4. จัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสม 5. รับออร์เดอร์จากลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มไวน์ให้กับลูกค้า ดูแลบริการเติมเครื่องดื่มและอัพเชล 6. เคลียร์โต๊ะลูกค้าเมื่อลูกค้าเช็คบิลและจัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ 7. ทำความสะอาดร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. บริการลูกค้าในส่วนร้านอาหาร(เหมือนพนักงานเสิร์ฟ) 2. จัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสม 3. รับออร์เดอร์จากลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มไวน์ให้กับลูกค้า ดูแลบริการเติมเครื่องดื่มและอัพเชล 4. เคลียร์โต๊ะลูกค้าเมื่อลูกค้าเช็คบิลและจัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ 5. ทำความสะอาดร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง 2. ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง 3. เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง 4. รายงานปริมาณเครื่องปรุงขาดให้กับ Chef de partie ทราบ 5. ที่จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู 6. รายงานความเสียหายของอุปกรณ์ให้กับ Chef de partie ทราบ 7. ทำความสะอาดภายในครัวเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร 2. เตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร (หั่น ปอกเปลือก หรือต้ม) 3. นำวัตถุดิบออกมาใช้ตามลำดับวันที่หมดอายุก่อน หรือลำดับการจัดเก็บ 4. ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง 5. เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง 6. จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู 7. ล้างทำความสะอาดจานร่วมกับพนักงานล้างจาน 8. ทำความสะอาดพื้นและโต๊ะประกอบอาหารก่อนและหลังรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. รับผิดชอบเครื่องคิดเงินในส่วนร้านทั้งหมด 2. สรุปยอดขายประจำวันและส่งรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. ช่วยบริการลูกค้าในส่วนร้านอาหาร(เหมือนพนักงานเสิร์ฟ) 4. จัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสม 5. รับออร์เดอร์จากลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มไวน์ให้กับลูกค้า ดูแลบริการเติมเครื่องดื่มและอัพเชล 6. เคลียร์โต๊ะลูกค้าเมื่อลูกค้าเช็คบิลและจัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ 7. ทำความสะอาดร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. บริการลูกค้าในส่วนร้านอาหาร(เหมือนพนักงานเสิร์ฟ) 2. จัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสม 3. รับออร์เดอร์จากลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มไวน์ให้กับลูกค้า ดูแลบริการเติมเครื่องดื่มและอัพเชล 4. เคลียร์โต๊ะลูกค้าเมื่อลูกค้าเช็คบิลและจัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ 5. ทำความสะอาดร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง 2. ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง 3. เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง 4. รายงานปริมาณเครื่องปรุงขาดให้กับ Chef de partie ทราบ 5. ที่จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู 6. รายงานความเสียหายของอุปกรณ์ให้กับ Chef de partie ทราบ 7. ทำความสะอาดภายในครัวเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร 2. เตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร (หั่น ปอกเปลือก หรือต้ม) 3. นำวัตถุดิบออกมาใช้ตามลำดับวันที่หมดอายุก่อน หรือลำดับการจัดเก็บ 4. ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง 5. เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง 6. จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู 7. ล้างทำความสะอาดจานร่วมกับพนักงานล้างจาน 8. ทำความสะอาดพื้นและโต๊ะประกอบอาหารก่อนและหลังรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. รับออร์เดอร์จากลูกค้า 2. ทำเครื่องดื่ม 3. บริการ/เสิร์ฟ และดูแลลูกค้า 4. คิดเงิน ทอนเงิน 5. ทำความสะอาดร้าน
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ชั่วโมงละ 45 บาท + เบี้ยขยัน 500 + ค่าอาหาร 700
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. ผลิตสินค้าเบเกอรี่ ขนมปัง 2. ดูแล ควบคุมความเรียบร้อยและความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ใน 3. ดูแลสต็อกสินค้า และวัตถุดิบ 4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ *มีประสบการณ์ด้านทำเค้ก หรือ ขนมปัง จะได้รับพิจารณาพิเศษ
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ชั่วโมงละ 45 บาท + เบี้ยขยัน 500 + ค่าอาหาร 700
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดทั่วไป ภายในครัว 2. ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้วย - ชาม เครื่องมือประกอบอาหาร และภาชนะต่างๆ
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ชั่วโมงละ 45 บาท + เบี้ยขยัน 500 + ค่าอาหาร 700
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
‘Sommelier’ หรือ ซอมเมอลิเยร์ เป็นภาษาฝรั่งเศส เป็นชื่อเรียกของ ‘ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์’ 1. บริการ แนะนำ ลูกค้า ในร้านอาหาร เกี่ยวกับไวน์ชนิดต่างๆ 2. ดูแลออกแบบ จับคู่เมนูอาหารให้เข้ากับไวน์แต่ละชนิด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ที่ต้องการดื่มไวน์ 3. เช็คสติกไวน์ วางแผนการสั่งซื้อไวน์ รวมถึงจัดเรียงและดูแลความเรียบร้อยของตู้ไวน์
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา 2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ 3. ดูแลคุณภาพอาหาร ,สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน 6. รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า 7. แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น 8. รับผิดชอบ
About Passion
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 17,000 + ค่าครองชีพ + อาหารฟรี 1 มื้อ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา 2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ 3. ดูแลคุณภาพอาหาร ,สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน 6. รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า 7. แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น 8. รับผิดชอบ
About Passion
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 17,000 + ค่าครองชีพ + อาหารฟรี 1 มื้อ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา 2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ 3. ดูแลคุณภาพอาหาร ,สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน 6. รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า 7. แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น 8. รับผิดชอบ
About Passion
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 17,000 + ค่าครองชีพ + อาหารฟรี 1 มื้อ
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.