เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน , ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 5.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6.บันทึดใบสำคัญจ่ายในระบบ Express พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 7.จัดทำ (Maker) ในระบบ Cash Connect เพื่อจ่าย Supplier
บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ประสานงานฝ่ายขายในด้านเอกสาร (ตั้งแต่ขั้นตอนเสนอราค่า ถึง ปิดการขาย) ให้แก่หัวหน้า ตาม job by job - ประสานงานติดต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร เพื่อน Support ลุกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับงานขายที่รับผิดชอบ และพร้อมรับแผนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยประสานงานให้ทีมขาย (คลัสินค้า 3) ตาม Scope งานที่จัดไว้
บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ -เปิด Invoice ขายใน และ ต่างประเทศ / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / บัญชีทรัพย์สิน / ภาษี (ภพ.30 , ภงด.3 , 53 , 50 , 51) / กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 2.จัดทำและปิดงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย และรายละเอียดประกอบงบการเงินทั้งหมด 3.คำนวนต้นทุนการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ 4.จัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย เสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนการเงิน 5.จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างเกินกำหนดชำระเสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนการติดตามหนี้กับแผนกการเงิน 6.จัดทำรายงานอื่ยๆ
บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาท
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562