เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรบริหารโครงการ 🔻🔻 รับด่วนมาก 🔻🔻
ควบคุมงานโครงการต่างๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย- อาทิเช่น ระบบโครงข่ายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม -ติดตั้ง Fiber Oftic Cable (OFC) ฯลฯ
19 เมษายน 2562
บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000- 28,000
วิศวกรบริการ 🔻🔻 รับด่วนมาก 🔻🔻
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับลูกค้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานซ่อม อะไหล่ และการติดตั้ง 2.จัดทำรายงานและออกเอกสารเกี่ยวกับการซ่อม 3.สั่งซื้อะไหล่และติดตามการสั่งซื้อ 4.จัดทำแผนการบำรุงรักษา PM CM 5. เข้าดำเนินการบำรุงรักษาตามวาระ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
-ประสานงานและติดตามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานต่างๆ ของบริษัทสำเร็จลุล่วง -จัดเตรียมเอกสาร จัดเก็บเอกสาร จัดการประชุมและรายละเอียดของโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง -จัดทำเอกสารและติดตามการวางบิลของโครงการต่างๆ
19 เมษายน 2562
บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและชีวอนามัยทั้งระบบ
19 เมษายน 2562
Sales Support
- ประสานงาน เข้าพบลูกค้า - นำเสนองานของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ติดตามผลการเสนองานกับลูกค้า - ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้งานลุล่วง
19 เมษายน 2562
บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000.- บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
1. ดูแลความเรียบร้อยระบบคอมพิวเตอร์, LAN, Server 2. ดูแลระบบ Wifi Setup Outlook 3. Backup ข้อมูลภายใน Server 4. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม Software ให้มีความเหมาะสม 5. Training User 6. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ 7. เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, PHP, SQL 8. ออกแบบและตกแต่งหน้าเว็บไซต์ 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ • วางแผนกลยุทธ์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก (Pro Active) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรุป แก้ปัญหางานเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี • มีความรอบรู้ในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หากรู้เกี่ยวกับกฎกลต. • ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายปปง.จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโปรแกรมประเภท ERP
19 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับเหมา เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขาย ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบและหรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง ประสานงานกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับของ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ขายผู้รับเหมา ต่อรองราคาและเวลาในการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามSpec มีหน้า
19 เมษายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560