เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน
- บริหารงานระบบของฝ่ายบัญชีทั้งหมด
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำศูนย์มาสด้า เทพารักษ์ (ด่วนมาก)
ทำบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ เบิกจ่ายเงินสดย่อยของบริษัท ประสานงานกับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการทั่วไป (GM)
บริหารงานของธุรกิจซื้อขายรถยนต์
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามตกลง+ประสบการณ์
ที่ปรึกษาการขาย โชว์รูมมาสด้า เทพารักษ์ (รับหลายอัตรา)
??รับสมัครที่ปรึกษาการขาย จำนวนมาก??เพศชาย/หญิง??วุฒิไม่เน้น??มีประสบการณ์ในด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ??มีเงินเดือนประจำให้??ไม่เป็นงานเราสอนให้ขายได้แน่นอน??สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พร้อมเริ่มงานทันที??แค่ใจรักการขาย คุณก็ทำได้??มีหน้าร้านและทางออนไลน์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำรถยนต์ รุ่น ราคา ให้ตรงตามความต้องการ ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ดูแลลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ปิดการขายและให้บริการหลังการขา
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 20,000-50,000
ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA) ประจำมาสด้าเทพารักษ์ ด่วนมาก
-เตรียมนัดหมายกับลูกค้า -ต้อนรับลูกค้า รับรถลูกค้า เปิดงานรับแจ้งซ่อม -ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน รถของลูกค้า อะไหล่ ความพร้อมของรถ -จัดเตรียมเอกสาร ใบแจ้งรายละเอียดของสินค้า อธิบายงานบริการซ่อม ส่งมอบรถให้กับลูกค้า -สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ติดตามผลประเมินจากลูกค้า
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสรรหา
สรรหาพนักงานให้ได้ตามความต้องการของทางบริษัท
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เตรียมรถใหม่
-หน้าที่เตรียมรถยนต์ให้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับลูกค้า -ติดตั้งอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ประดับยนต์ต่างๆ -ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบ ล้างรถ ทำความสะอาดรถยนต์
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ลูกค้าสัมพันธ์
รับโทรศัพท์/นัดลูกค้า โทรติดตามลูกค้าใหม่/เก่าเข้ามารับบริการ ติดตามงานซ่อมหลังลูกค้าเข้ารับบริการ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำวัน/เดือน ส่งผู้จัดการ ช่วยรับรองลูกค้าและดูแลห้องรับรองลูกค้า
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์
-ตรวจสภาพรถยนต์ และรายการซ่อมตามใบแจ้งซ่อม -ดำเนินการซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรค ระบบครัทช์ ช่วงล่าง และระบบอื่นๆ -ตรวจสอบรายการอื่นๆ หากพบว่ามีข้อบกพร่องเพิ่มเติมให้รายงานหัวหน้างานทราบเพื่อแจ้งลูกค้า -ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์และสภาพรถยนต์ของลูกค้าให้สะอาด ขณะปฏิบัติงาน -ขับรถทดลอบตามใบแจ้งซ่อมเกี่ยวกับระบบเบรค, ครัทช์, เครื่องยนต์ -ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อม ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า -ถ้าสามารถถอดและประกอบในส่วนของตัวถังรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค
-วิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้น -ซ่อมเครื่องยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง(ด่วนมาก)
ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ซ่อมตัวถังและสี ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ตีกลับงานที่ไม่ได้คุณภาพ รายงาน รายวันต่อผู้บังคับบัญชา ในเรื่องงานที่ผ่านการตรวจสอบ และงานที่ตีกลับ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการศูนย์มาสด้า เทพารักษ์
-วางแผนและบริหารงานด้านศูนย์บริการ โดยทำงานที่ศูนย์มาสด้า เทพารักษ์ -ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานของศูนย์บริการทั้งระบบ -บริหารจัดการทีม พัฒนา ประสิทธิภาพของพนักงานในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าช่างยนต์
จัดลำดับงานซ่อม,วางแผนควบคุมการกระจายงาน ตรวจตราดูแลงานซ่อม,ช่วยเหลือช่างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในงานซ่อม ช่วยเหลือพนักงานรับรถในการวินิจฉัยปัญหา,รับคำร้องจากฝ่ายรับรถ บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีสภาพที่พร้อมใช้เสมอ จัดเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า
18 เมษายน 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560