เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
คิดเงินเดือนพนักงาน เช็คขาด ลา มาสาย มีความรู้เรื่องภาษีและประกันสังคม ดูแลสวัสดิการต่างๆ
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายรถยนต์**ด่วนมาก**(รับหลายอัตรา)
-ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ -ปิดการขายตามที่บริษัทกำหนด
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ติดต่อ วางแผนการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท ตรวจสอบและเจรจาต่อรองราคา จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(P/O) ติดตามและประสานงานการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อตลอดเวลา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการทีมขาย พร้อมลูกทีม ประจำศูนย์มาสด้า เทพารักษ์
ควบคุมและดูแลทีมขาย ให้คำปรึกษากับลูกทีมในเรื่องต่างๆ โดยลูกทีมมีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจชมรถยนต์ อธิบายและตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้ ให้คำปรึกษาในเรื่องการซื้อรถยนต์ การวางเงินจอง การเตรียมเอกสารให้กับบริษัทฯสินเชื่อรถยนต์ ส่งเสริมการขายและ สามารถปิดการขายได้
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : มีเงินเดือนประจำ คอมมิชชั่นสูง เงินรางวัลการขาย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน
- บริหารงานระบบของฝ่ายบัญชีทั้งหมด
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)
-เตรียมนัดหมายกับลูกค้า -ต้อนรับลูกค้า รับรถลูกค้า เปิดงานรับแจ้งซ่อม -ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน รถของลูกค้า อะไหล่ ความพร้อมของรถ -จัดเตรียมเอกสาร ใบแจ้งรายละเอียดของสินค้า อธิบายงานบริการซ่อม ส่งมอบรถให้กับลูกค้า -สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ติดตามผลประเมินจากลูกค้า
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการฝ่ายขาย
-เตรียมเอกสารการขายรถ -เปิดใบเสร็จ/ใบกำกับ -ดูแลระบบการขายรถของบริษัท -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
วางแผน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกขาย ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย กำหนดทิศทางการขาย ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้า บริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางแผนกิจกรรมทางการตลาด,แคมเปญ,สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด บริหารงานบุคลากร,โชว์รูมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบผลักดันปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
งานบัญชีด้านรับ และ งานบัญชีด้านจ่าย
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
แมสเซนเจอร์
วิ่งส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ลูกค้าสัมพันธ์
รับโทรศัพท์/นัดลูกค้า โทรติดตามลูกค้าใหม่/เก่าเข้ามารับบริการ ติดตามงานซ่อมหลังลูกค้าเข้ารับบริการ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำวัน/เดือน ส่งผู้จัดการ ช่วยรับรองลูกค้าและดูแลห้องรับรองลูกค้า
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์
-ตรวจสภาพรถยนต์ และรายการซ่อมตามใบแจ้งซ่อม -ดำเนินการซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรค ระบบครัทช์ ช่วงล่าง และระบบอื่นๆ -ตรวจสอบรายการอื่นๆ หากพบว่ามีข้อบกพร่องเพิ่มเติมให้รายงานหัวหน้างานทราบเพื่อแจ้งลูกค้า -ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์และสภาพรถยนต์ของลูกค้าให้สะอาด ขณะปฏิบัติงาน -ขับรถทดลอบตามใบแจ้งซ่อมเกี่ยวกับระบบเบรค, ครัทช์, เครื่องยนต์ -ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อม ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า -ถ้าสามารถถอดและประกอบในส่วนของตัวถังรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการฝ่ายศูนย์บริการ
-คีย์ข้อมูลการจองรถ+ส่งมอบรถ -อัฟเดทรายงานการจองรถ+รถเข้า -สรุปรายการรถที่มีในโชว์รูม -ทำใบติดตั้งรถใหม่ให้ศูนย์บริการ -เปิด PO ใบติดตั้งตามรายการร้านต่างๆ -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่รับรถ (SA BP , SA GS ) ประจำศูนย์มาสด้า เทพารักษ์
-เตรียมนัดหมายกับลูกค้า -ต้อนรับลูกค้า รับรถลูกค้า เปิดงานรับแจ้งซ่อม -ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับ - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน รถของลูกค้า อะไหล่ ความพร้อมของรถ -จัดเตรียมเอกสาร ใบแจ้งรายละเอียดของสินค้า อธิบายงานบริการซ่อม ส่งมอบรถให้กับลูกค้า -สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ติดตามผลประเมินจากลูกค้า
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค
-วิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้น -ซ่อมเครื่องยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน
- ทำความสะอาดภายในสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อย - งานทำความสะอาดทั่วๆไป เช่น เช็ดกระจก ถูพื้นกวาดพื้น รดน้ำต้นไม้ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องลูกค้า ฯ - ทำอาหารให้ลูกค้า ได้แก่ ข้าวผัด ผัดกระเพรา แซนวิช ขนมปังปิ้ง - สามารถทำงานเป็นรอบได้ 7.00 -16.00 น. 8.00 - 17.00 น. และ 9.00 -18.00 น.
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการศูนย์มาสด้า พระประแดง
-วางแผนและบริหารงานด้านศูนย์บริการ โดยทำงานที่ศูนย์มาสด้า พระประแดง -ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานของศูนย์บริการทั้งระบบ -บริหารจัดการทีม พัฒนา ประสิทธิภาพของพนักงานในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท 14 ออโต้เวิร์ค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560

ประกาศ : วันหยุดประจำปี JobTH.com วันที่ 16-18 ก.พ. 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม 02-001-8800 , 02-349-7974