เข้าระบบผู้สมัครงาน
- กระทบยอดเงินฝากกับธนาคารรายวัน - ติดตามในส่วนของลูกหนี้คงค้าง - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท (ประสบการณ์+ความสามารถ)
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
- แนะนำข้อมูลสินค้าต่างๆภายในร้าน / แนะนำผลิตภัฑณ์หรือสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ - ประจำเครื่องแคชเชียร์เพื่อชำระเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้า - ดูแล , จัดเรียงยา , รักษาความสะอาดภายในร้าน - เปิด-ปิด ร้าน พร้อมทั้งตรวจสอบและปิดยอดเงินจากการขายสินค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : 10,000 - 15.000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- แนะนำข้อมูลสินค้าต่างๆภายในร้าน / แนะนำผลิตภัฑณ์หรือสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ - ประจำเครื่องแคชเชียร์เพื่อชำระเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้า - ดูแล , จัดเรียงยา , รักษาความสะอาดภายในร้าน - เปิด-ปิด ร้าน พร้อมทั้งตรวจสอบและปิดยอดเงินจากการขายสินค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- แนะนำข้อมูลและขายสินค้าต่างๆภายในร้าน - ดูแล , จัดเรียงยา , รักษาความสะอาดภายในร้าน - จัดการงานเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เข้าเครื่องแคชเชียร์ คิดเงินลูกค้า บริการลูกค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท (ไม่รวมค่าคอม, ค่าหยิบสินค้า)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ดูแลในส่วนของการตั้งหนี้หน้าตรงที่จ่ายเป็นเช็ค และ EFT (Non Invent) จัดทำและควบคุมในส่วนของ Asset Management ดูแลในส่วนงาน Support สาขา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องให้กรรมการอนุมัติลงนาม ให้คำปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายแก่ลูกค้า รายงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-30,0000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- แนะนำข้อมูลและขายสินค้าต่างๆภายในร้าน - ดูแล , จัดเรียงสินค้า , รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - จัดการงานเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เปิด-ปิด ร้าน - เข้าเครื่องแคชเชียร์ คิดเงิน บริการลูกค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท (ไม่รวมค่าคอม, ค่าหยิบสินค้า)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
1. จ่ายยา/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ร่วมวิเคราะห์ วางแผน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในสาขา 4. มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่พนักงาน 5. มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานภายในสาขา
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของการประสานงาน,งานเอกสารต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มฝ่ายสนับสนุนการขาย ( Commercial Support ) โดยมุ่งเน้นงานในกลุ่มการตลาดส่งเสริมการขายตลอดจนการจัดเตรียมการประชุมประจำเดือนของแผนก จัดทำสรุปรายงานการประชุมและนำเสนอต่อผู้บริหาร
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
จัดหาบริษัทผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และรับผิดชอบการหาลูกค้าให้องค์กรสร้างรายได้จากการบริการ และจำหน่ายสินค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- Maintain and update Maintain Cost Accounting System. - Provide corrective action recommendations to management where necessary - Responsible for costing, inventory management and coordination of all activities with other departments such as operation - Perform Accounts Reconciliation in parts of Cost Accounting and Inventory - Maintain and update Maintain Cost Accounting System. - Reconcile GL and reasonable and accurately recording expenses to stores - Manage Physical inventory count.
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1..ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย 2. ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผลและในระบบอิเลคทรอนิรกส์ 3. ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์/อุปกรณ์และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย 5. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
คัดแยกสินค้า จัดเรียงสินค้า คีย์ข้อมูลเอกสาร (ยา-เวชภัณฑ์) งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ 500 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
รับ, ตรวจสอบและประสานงานการจัดส่งสิ่งส่งตรวจ ให้ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด จัดส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อทั้งในและต่างประเทศ ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ Checkup และรับเข้าระบบ ตรวจสอบการลงทะเบียนรายการตรวจ Clinical, BMLได้ถูกต้อง ครบถ้วน ฝึกอบรมกระบวนการทำงานให้กับพนักงานใหม่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ขายแนะนำสินค้าเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ดูแลทำความสะอาจภายในร้าน
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-12000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
1. ดูแล รับผิดชอบ การจ่ายยา / ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำ / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2. ดูแล รับผิดชอบ ในการจัดทำเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฏหมาย มีบัญชีซื้อ / จำหน่ายยาอันตราย เป็นต้น 3. มีส่วนร่วมในการดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่จำหน่ายภายในร้านให้อยู่ในสภาพเรียบ
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
-แนะนำข้อมูลและขายสินค้าต่างๆภายในร้าน -ดูแล,จัดเรียงยา,รักษาความสะอาดภายในร้าน -จัดการงานเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวขข้อง -เข้าเครื่องแคชเชัยร์ คิดเงินลูกค้า บริการลูกค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-14000
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
-แนะนำข้อมูลและขายสินค้าต่างๆภายในร้าน -ดูแล,จัดเรียงยา,รักษาความสะอาดภายในร้าน -จัดการงานเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เข้าเครื่องแคชเชียร์ คิดเงินลูกค้า บริการลูกค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-14000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
-กระทบยอดเงินฝากกับธนาคารรายวัน -ติดตามในส่วนของลูกหนี้คงค้าง -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 500
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
-แนะนำข้อมูลและขายสินค้าต่างๆภายในร้าน -ดูแล,จัดเรียงยา,รักษาความสะอาดภายในร้าน -จัดการงานเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เข้าเครื่องแคชเชียร์ คิดเงินลูกค้า บริการลูกค้า
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-14000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562