เข้าระบบผู้สมัครงาน
E-Commere Manager
-Highly understanding about e-commerce business and process in detail -Manage the overall e-commerce strategy and Drive Sales -Initiate, develop and manage for all e-Commerce platforms to ensure optimal sales -Analyze and plan strategy to improve sales online Channels -Ensure promotions are communicated effectively through all online media channel -Ensure customer' after sales satisfaction and engagement with royalty
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
Retail Sales Supervisor
-วางแผนเปิดตลาดการนำสินค้าเข้าไปขาย -ติดต่อห้างฯ ร้าน กลุ่มตลาด Modern Trade, Retail -วิเคราะห์สินค้าและกลุ่มลูกค้า -คิดแคมเปญ, จัดโปรโมชั่น -บริหารสตอคสินค้า -
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่การตลาด
- รวบรวมข้อมูลทางสถิติ วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงการตลาด และประมาณการยอดขาย - ติดตามข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่สถิติและประเมินผลการตลาด (Estimator)
- ประมาณการและสรุปผลการเสนอขายสินค้าใหม่ในแต่ละรอบจำหน่าย - วางแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์, ปรับปรุงแผนการขาย โดยเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การเสนอขายของคู่แข่ง - เก็บข้อมูลสถิติยอดขาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
22 มิถุนายน 2562
Programmer
-วิเคราะห์ข้อมูล, ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ -พัฒนา และดูแลระบบคลังข้อมูลขององค์กร -พัฒนาแอพพลิเคชั่นขององค์กร (Yupin Application)
International marketing officer
1. ดูแลและประสานงานกับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ 2. ประสานงานเอกสารการส่งออกไปยังบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ 3. ดูแลผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ 4. คิดนโยบายและแนวทางการจัดโปรโมชั่นให้กับบริษัทร่วมทุน 5. ประสานงานกับภายในและนอกองค์กร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
-สรรหาบุคคลากร เพื่อให้ได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ -วางแผนอัตรากำลังคนในการสรรหาคนของหน่วยงานต่างๆ -พัฒนางานบุคคลเพื่อทำให้งานสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรมีประสิทธิภาพ -งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กร และกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
Modern Trade Coordinator
-ดูแลจัดารงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการตลาด Modern Trade -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดสินค้า -วิเคราะห์ผลการขายสินค้าแต่ละรายการของคู่ค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ทนายความ
ว่าความ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน จัดเตรียมเอกสารในการว่าความ และงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานเห็นสมควร
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำรวจและวิจัยตลาดเครื่องสำอาง ติดตาม Trend สินค้า เพื่อเป็นแนวคิดมาพัฒนาสินค้าใหม่ - พัฒนาสูตรตัวยา และบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ โดยประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต - คำนวณต้นทุนสำเร็จรูป และต่อรองราคาตัวยา, บรรจุภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพสินค้าปัจจุบัน และสินค้าใหม่ให้ได้มาตรฐาน - หาแหล่งผลิต และแหล่งจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ทั้งใน และต่างประเทศ (Sourcing)
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
เลขานุการ
-จัดตารางนัดหมายการประชุม -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร -ดูแลและจัดการงานเอกสารภาพรวมของฝ่ายที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
Visualizer
- ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว - จัดทำ Display ฉากถ่ายสินค้า - ตัดต่อ vdo presentation
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
Modern Trade Manager
-บริหารจัดการวางกลยุทธ์การตลาด, แผนส่งเสริมการตลาด แลำกำหนดทิศทางการทำงานตามเป้าหมาย - สรรหาช่องทาง/คู่ค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทาง Modern Trade - เจรจาต่อรองเงื่อนไขธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า - วิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดจำหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและวางแผน
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการร้าน Mistine Beauty Shop
* ดูแลภาพรวมของร้าน, วิเคราะห์และวางแผนยอดขายของร้าน * บริหารงานสต๊อกสินค้าและวางแผนจำนวนสินค้าให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย * ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก บริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพ * ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า * จัดกิจกรรม,โปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
Key Account E-Commerce
-วางแผน และบริหารจัดการเพิ่มยอดขายทางช่องทาง E-commerce ใน platform ของบริษัทฯ, Marketplace, e-commerce districution platform -ประมาณการณ์ยอดขาย, บริหารสตอคสินค้า, ราคาขาย และโปรโมชั่น -ติดตาม, วิเคราะห์ และวัดผลกิจกรรมในแต่ละช่องทางการขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
Sourcing Buyer
-ดูแลสต็อคสินค้าพรีเมียม, เก็บสถิติตัวเลข, ประมาณการสินค้าออกได้ -จัดหาสินค้าพรีเมียม, ดูแลคู่ค้า และสินค้าคงคลัง - มีทักษะในการนำเสนอ สรุปและวิเคราะห์ผลได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีของบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศทั้งหมด - สามารถควบคุม และตรวจสอบงานเอกสารด้านบัญชีของบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ เพื่อให้ถูกต้องตามนโยบายบัญชีของบริษัท - ช่วยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
Tax Section Manager
1.รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมด 2.ช่วยประสานงานและให้คำปรึกษาด้านภาษีกับหน่วยงานอื่นๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร 4.วางแผนด้านภาษี 5.ทำงานตามที่ผู้บังคบบัญชามอบหมาย
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560