งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
-รับออร์เดอร์จากลูกค้า -จัด/บรรจุสินค้าในหีบห่อ -ประสานงานระหว่างพนักงานกับลูกค้าชาวญี่ปุ่น
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- จัดเตรียม แล่ หั่น เนื้อปลา และ อาหารทะเล - บรรจุใส่ภาชนะเพื่อเตรียมวางจำหน่าย - จัดเรียงสินค้าในชั้นวาง - ทำความสะอาดชั้นวางสินค้า - ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : 13,500
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- บริการคิดเงิน-ทอนให้แก่เงินลูกค้า ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ - ดูแลอุปกรณ์ของแคชเชียร์ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- จัดเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหาร - ทำความสะอาดอุปกรฯณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 14,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- ตรวจเช็คสินค้า / เบิกสินค้าจากคลังสินค้า - จัดเรียงสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ - คอยตรวจสอบสินค้าหมดอายุ / ชำรุด หรือ สูญหาย - ทำความสะอาดชั้นวางสินค้า ให้สะอาด
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- จัดเตรียมหั่น แล่ บด เนื้อสัตว์ - บรรจุใส่ภาชนะเพื่อเตรียมวางจำหน่าย - จัดเรียงสินค้าในชั้นวาง - ทำความสะอาดชั้นวางสินค้า - ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สะอาด ให้พ
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 13,500
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- ดูแลสต็อกสินค้า - จัดเก็บ / เบิกจ่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- ตัดแต่ง ผัก-ผลไม้ เพื่อบรรจุใส่ภาชนะ พร้อมวางจำหน่าย - จัดเรียงสินค้าในชั้นวาง - ทำความสะอาดชั้นวางสินค้า - ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สะอาด ให้พร้อมใช้งานอยู่เ
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 13,500
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงกับเอกสารที่จัดส่ง - ตรวจสภาพสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด - บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
ดูแลซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในซุปเปอร์มาเก็ต
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
งานผลิตเบเกอรี่ ประจำหน้าร้านสาขาบริเวณท่านำ้ราชวงศ์
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- คำนวณค่าแรงพนักงาน Part-Time ของบริษัท/สาขา - ตรวจสอบการลงบันทึกเวลาการทำงาน - คำนวณสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน - ลงบันทึกตารางการทำงานประจำเดือนของพนักงานทุกคนในบริษัท (Program TimeAttendance) - ล
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- ล่ามการประชุมภายในบริษัทและล่ามประสานงานระหว่างผู้จัดการญี่ปุ่นและพนักงานคนไทย - ซัพพอร์ตการทำงานให้กับหัวหน้างานชาวญี่ปุ่น - แปลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆที่ได้รับ
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
- รับผิดชอบระบบงานบัญชีทั่วไป - ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - กระทบยอดบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอผู้บริหาร
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
ขับรถผู้บริหาร(คนไทย) รับส่งจากบ้าน-ที่ทำงาน (สาทร-พร้อมพงษ์) และอื่นๆตามที่ได้มอบหมาย
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.