เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานเขียนแบบ M&E (สัญญาจ้าง 1 ปี)
รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรม Auto CAD และ Sketch up - รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรม Auto CAD และ Sketch up - ประจำไซต์งาน (ทำงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์/8:00-17:00), ประจำสำนักงานใหญ่ (ทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์/8:00-18:00) สวัสดิการ: ประกันสังคม
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า (ธุรกิจพลังงาน)
• วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโครงการก่อสร้างและการลงทุน และทบทวนการออกแบบโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประมาณค่าใช้จ่าย • เตรียมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนของการก่อสร้างและประมาณเวลารายงานทางเทคนิคและข้อกำหนดการออกแบบสำหรับงานพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานสะอาดอื่น ๆ • ทำการตลาดและส่งเสริมการบริการของบริษัทในธุรกิจวิศวกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานงานกับลูกค้าและ บุคลากรในสำนักงาน • หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า ไซท์งานแจ้งวัฒนะ (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
- ควบคุมงานก่อสร้างไซท์งานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับทาง main contractor, consult และ owner รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - ตรวจสอบและแก้ไขแบบ shop drawing - ส่งงานและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามแบบและหลักทางวิศวกรรม * สัญญาจ้าง 12 เดือน * มีเงินเดือนและประกันสังคม
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
วิศวกรเครื่องกล ไซท์งานแจ้งวัฒนะ (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
- ควบคุมงานก่อสร้างไซท์งานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับทาง main contractor, consult และ owner รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - ตรวจสอบและแก้ไขแบบ shop drawing - ส่งงานและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามแบบและหลักทางวิศวกรรม * สัญญาจ้าง 12 เดือน * มีเงินเดือนและประกันสังคม
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
วิศวกรเครื่องกล (พนักงานประจำ)
- รับผิดชอบการประมูลงาน Bidding และงานประเมินราคา - จัดทำ basic design & shop drawing - ควบคุมการก่อสร้างที่ไซท์งาน และประสานงานกับผู้รับเหมา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ไซท์งานก่อสร้างจ.อุบลราชธานี และไซท์งานย่างกุ้ง ประเทศพม่า (หมายเหตุ: ปฏิบัติงานที่ไซท์งานทั้งในและต่างประเทศมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
Foreman โฟร์แมนโยธา (สัญญาจ้าง 1 ปี, ระยอง)
ไซท์งาน: มาบตาพุด, จ.ระยอง ระยะเวลาการจ้าง: 1 ปี วันทำงาน: จ-ส (08.00 - 17.00 น.) สวัสดิการ: ประกันสังคม - ควบคุมงานก่อสร้าง - ถอดแบบปริมาณวัสดุก่อสร้าง - จัดทำ bar cutting list - และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
QS (Petrochemical Plant)
โครงการ: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี (Petrochemical Plant - expansion project) สถานที่ทำงาน: มาบตาพุด, ระยอง ประเภทการจ้าง: ***สัญญาจ้างปีต่อปี (จนจบโครงการ) จำนวน 3 อัตรา รายงานต่อ: Estimate & QS Manager วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00 น.) สวัสดิการ: ประกันสังคม ลักษณะงาน - ตรวจสอบปริมาณงานหน้าไซต์ - คำนวณ, สรุปปริมาณงานและประเมินราคา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงาน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 กรกฎาคม 2562
Senior Electrical Engineer
- ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสูง, โรงพยาบาล, โรงแรม - ถอดแบบ/ดีไซน์//แก้ไข shop drawing ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง - จัดทำ BOQ และประมาณราคา - จัดเตรียมเอกสารเพื่องานประมูล - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมารและเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
Design & Estimate Engineer (Civil)
- จัดทำ Shop Drawing, Bar-cut-list - ออกแบบ (design) โครงสร้างเบื้องต้น - ประเมินราคางานก่อสร้าง - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รูปแบบการจ้าง: จันทร์ - ศุกร์ สถานที่ทำงาน สำนักงานใหญ่ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
โฟร์แมนไฟฟ้า ไซต์งานสาธรกรุงเทพฯ (สัญญาจ้าง 12เดือน)
ดูแลและตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ที่โครงการก่อสร้างคอนโด วินด์เชลล์ นราธิวาส Windshell Naradhiwas เขตสาธร กรุงเทพมหานคร *สัญญาจ้าง 12 เดือน ประกอบด้วยเงินเดือนและประกันสังคม*
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า ไซท์งานบางปู (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
ออกแบบและเขียนแบบ รวมถึงควบคุมหน้างานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งไอน้ำโรงไฟฟ้าบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน * สัญญาจ้าง 12 เดือน * มีเงินเดือนและประกันสังคม
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
วิศวกรเครื่องกล ไซท์งานบางปู (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
ออกแบบและเขียนแบบ รวมถึงควบคุมหน้างานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งไอน้ำโรงไฟฟ้าบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน * สัญญาจ้าง 12 เดือน * มีเงินเดือนและประกันสังคม
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
Site Engineer (สัญญาจ้าง 1 ปี) ด่วน !!!!
ประเภทการจ้าง สัญญาจ้าง 1 ปี เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ ประกันสังคม ไซท์งาน คอนโดมิเนียมหรู ซอยหลังสวน ควบคุมการติดตั้งงานระบบเครื่องกลประจำไซท์งาน สอบถามเพิ่มเติม 0958729040 ส่งอีเมล์ที่ jittinun@italthaiengineering.com หรือกดสมัครผ่าน Jobth
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ธุรการไซท์ (สัญญาจ้าง, ศรีราชา)
ประเภทการจ้าง สัญญาจ้าง 1 ปี เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ ประกันสังคม ไซท์งาน รพ. สมเด็มพระบรมราชเทวี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - จัดพิมพ์เอกสารโดยโปรแกรม Word, Excel - ทำเบิกค่าใช้จ่าย, การสั่งซื้อ และงานอื่นๆ ของไซท์งาน - ประสานงานภายในและภายนอกไซท์งาน อาทิ สำนักงานใหญ่, ลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
Site Engineer (สัญญาจ้าง 1 ปี, ระยอง) ด่วน !!!!
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้าง 1 ปี สวัสดิการ: ประกันสังคม วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00 น.) ควบคุมการติดตั้งงานระบบ ไซท์ Community Mall ที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ต.ป่ายุบ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ส่งใบสมัครที่ jittinun@italthaiengineering.com หรือสมัครผ่าน Jobth
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560