เข้าระบบผู้สมัครงาน
- รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Auto CAD และ Sketch up - ไซต์งานโรงพยาบาล แจ้งวัฒนะ กทม. (ทำงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์/8:00-17:00) สวัสดิการ: ประกันสังคม
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
สัญญาจ้าง 1 ปี (12 เดือน) - รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล(AC, FP, SN) ด้วยโปรแกรม Auto CAD และ Sketch up - จัดทำ Shop drawing จากแบบโครงสร้าง เพื่อขออนุมัติใช้สำหรับก่อสร้างได้จริง - ไซต์MRT สายสีส้ม (พระราม9) ทำงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์/8:00-17:00
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้าง 1 ปี สวัสดิการ: ประกันสังคม วันทำงาน: จ-ส (08.00-17.00 น.) ประจำไซท์: Makro ที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า - Site Manager 1 อัตรา - Senior Site Engineer 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและบริหารงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผน ภายในงบประมาณ, กำหนดเวลาและมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ประสานงานกับทีมก่อสร้างไทยและแรงงานพม่า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
เงื่อนไขการจ้าง: สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ: ประกันสังคม ลักษณะงาน เขียนแบบงานระบบด้วย Revit (โดยจะได้รับการฝึกอบรมและสอนงาน เพื่อให้สามารถใช้ Revit ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
โครงการ: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี (Petrochemical Plant - expansion project) สถานที่ทำงาน: มาบตาพุด, ระยอง ประเภทการจ้าง: ***สัญญาจ้างปีต่อปี (จนจบโครงการ) จำนวน 3 อัตรา รายงานต่อ: Estimate & QS Manager วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00 น.) สวัสดิการ: ประกันสังคม ลักษณะงาน - ตรวจสอบปริมาณงานหน้าไซต์ - คำนวณ, สรุปปริมาณงานและประเมินราคา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงาน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสูง, โรงพยาบาล, โรงแรม - ถอดแบบ/ดีไซน์//แก้ไข shop drawing ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง - จัดทำ BOQ และประมาณราคา - จัดเตรียมเอกสารเพื่องานประมูล - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมารและเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ดูแลและตรวจสอบงานระบบเครื่องกล รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร *สัญญาจ้าง 12 เดือน ประกอบด้วยเงินเดือนและประกันสังคมและอื่นๆ*
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
• วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโครงการก่อสร้างและการลงทุน และทบทวนการออกแบบโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประมาณค่าใช้จ่าย • เตรียมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนของการก่อสร้างและประมาณเวลารายงานทางเทคนิคและข้อกำหนดการออกแบบสำหรับงานพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานสะอาดอื่น ๆ • ทำการตลาดและส่งเสริมการบริการของบริษัทในธุรกิจวิศวกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานงานกับลูกค้าและ บุคลากรในสำนักงาน • หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้าง เบื้องต้นสัญญา 6 เดือน และจะพิจารณาเรื่องการต่อสัญญารายปีต่อไป สวัสดิการ: ประกันสังคม ไซท์งาน: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง วันทำงาน: จันทร์-เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : เพื่อรับการอบรมความรู้ในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัย, การสอนงานที่หน้างาน เพื่อเติบโตในสายงานกับทางบริษัทต่อไป หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมการก่อสร้าง
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลหน้างานและคนงานให้ปฏิบัติตามแบบแผนข้อกำหนด - เคลียร์หน้างานให้สามารถตำเนินการต่อตามแผนได้ - ตรวจสอบกับทาง Main Contractor และ Consult เกี่ยวกับตัวงาน ปฏิบัติที่ไซต์งานแจ้งวัฒนะ เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Auto CAD และ Sketch up - ไซต์งานไซต์โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท, กรุงเทพฯ (ทำงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์/8:00-17:00) *สัญญาจ้าง 12 เดือน ประกอบด้วยเงินเดือนและประกันสังคม*
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562