เข้าระบบผู้สมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ: ไฟฟ้า 5 / ปรับอากาศ 2 / สุขาภิบาล 1 อัตรา ประเภทการจ้าง: พนักงานประจำ สวัสดิการ: ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ปรับเงินเดือนและโบนัส วันทำงาน: จ - ส (08.00-17.00 น.) ไซท์งาน: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถ.แจ้งวัฒนะ (เข้าทางซอยแจ้งวัฒนะ 5 หรือ 7) เขียนแบบงานระบบ ด้วยโปรแกรม Autocad
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ึ7   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
สัญญาจ้าง 1 ปี โครงการศูนย์การค้า River City Bangkok - ควบคุมงานให้ดำเนินการไปตามแผนงาน - ตรวจสอบหน้างานและแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน - แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างาน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
สัญญาจ้าง 1 ปี (12 เดือน) - รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล(FP, AC, SN) ด้วยโปรแกรม Auto CAD และ จัดทำ Shop drawing จากแบบโครงสร้าง รวมถึงงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือน + ประกันสังคม วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) a) ให้การสนับสนุนทีมงาน, ร่วมตรวจสอบไซท์งาน, งบประมาณและกำหนดเวลาและแผนงานโครงการ, แบบ Drawing เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้ปฎิบัติตามเอกสารสัญญา ิb) ประสานงานกับ Consult, Owner และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนก
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
ทำงาน: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา: 8.30 - 17.30 น. สัญญาจ้าง 1 ปี - เขียนแบบและออกแบบงาน Solar Rooftop & Substation - ถอดปริมาณอุปกรณ์เพื่อการสั่งซื้อ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
- ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสูง, โรงพยาบาล, โรงแรม - ถอดแบบ/ดีไซน์//แก้ไข shop drawing ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง - จัดทำ BOQ และประมาณราคา - จัดเตรียมเอกสารเพื่องานประมูล - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมารและเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้าง เบื้องต้นสัญญา 6 เดือน (เพื่อทดลองงาน) และจะพิจารณาเรื่องการต่อสัญญารายปีต่อไป สวัสดิการ: ประกันสังคม ไซท์งาน: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง วันทำงาน: จันทร์-เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : เพื่อรับการอบรมความรู้ในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัย, การสอนงานที่หน้างาน เพื่อเติบโตในสายงานกับทางบริษัทต่อไป หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
- ดูแลเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายหน้างาน และเอกสารตั้งเบิกงวดงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมารายย่อย - ดูแลเอกสารเข้า และเอกสารออกภายในโครงการ รวมถึงจัดเก็บให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการค้นหา - จัดทำการเบิกจ่าย สำหรับลูกจ้างรายวัน - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * มีเงินเดือนและประกันสังคม *
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
- ดูแลเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายหน้างาน และเอกสารตั้งเบิกงวดงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมารายย่อย - ดูแลเอกสารเข้า และเอกสารออกภายในโครงการ รวมถึงจัดเก็บให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการค้นหา - จัดทำการเบิกจ่าย สำหรับลูกจ้างรายวัน - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * มีเงินเดือนและประกันสังคม *
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง: พนักงานประจำ สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่, กทม. วันเวลาทำงาน: จ-ศ (08.30-17.30 น.) - ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณงานสถานีไฟฟ้าของ PEA, MEA, EGAT และงานเอกชน - ถอดปริมาณวัสดุ เพื่อสั่งซื้อ - ติดต่อประสานงานกับ Owner, Supplier และผู้ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
1. ควบคุมงาน ทำงาน ให้เป็นไปตามกำหนด 2. ตรวจสอบและแก้ไขแบบ งาน shop drawing 3. ส่งงานและตรวจสอบงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบและหลักวิศวกรรม 4. ดูแลความปลอดภัยและขั้นตอนงานติดตั้งและทดสอบทุกกระบวนการ 5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สัญญาจ้างการทำงาน 6 เดือน 1. ประจำไซต์งาน นิคมฯ มาบตาพุด จ. ระยอง 2. ประจำไซต์งาน นิคมฯ อมตะซิตี้ จ. ระยอง ทำงาน จันทร์-เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น. ประจำไซต์งาน แจ้งวัฒนะฯ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) หน้าที่ความรับผิดชอบ:- a) ควบคุม, ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย b) วางแผนการดำเนินการ, ประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้และติดตามความคืบหน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) Senior QS : 1 อัตรา QS: 3 อัตรา คุณสมบัติ;- - ตรวจสอบปริมาณงานหน้าไซท์ - คำนวณ, สรุปปริมาณงานและประเมินราคา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในแ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 17 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
งื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) คุณสมบัติ;- - วางแผน, ควบคุมและบริหารงานโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ- - ตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ประสานงานกับ Consult, Owner และผู้ที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) a) ตรวจสอบและเสนอแนะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน b) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย c)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ประเภทงาน: ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, ต.ท่าตูม, อ.ศรีมหาโพธิ์, จ. ปราจีนบุรี) - บริหารงานด้านควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
- วางแผนและบริหารงานโครงการก่อสร้างงานระบบ M&E ให้เป็นไปตามแผน - บริหารงบประมาณ กำหนดเวลาและมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ประสานงานกับทีมก่อสร้างไทยและแรงงานพม่าและกัมพูชาได้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562