เข้าระบบผู้สมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ: ไฟฟ้า 1 / ปรับอากาศ 1 / สุขาภิบาล 3 อัตรา ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ: ประกันสังคม วันทำงาน: จ - ส (08.00-17.00 น.) ไซท์งาน: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถ.แจ้งวัฒนะ (เข้าทางซอยแจ้งวัฒนะ 5 หรือ 7) เขียนแบบงานระบบ ด้วยโปรแกรม Autocad
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 17 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง สัญญาจ้าง 1 ปี สวัสดิการ : ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ - ควบคุมและทำการสำรวจพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและปรับเครื่องมือสำรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด - ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดและพื้นที่ - จัดทำแบบวาดโดยละเอียดและรายงานผล รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือน + ประกันสังคม วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) a) ให้การสนับสนุนทีมงาน, ร่วมตรวจสอบไซท์งาน, งบประมาณและกำหนดเวลาและแผนงานโครงการ, แบบ Drawing เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้ปฎิบัติตามเอกสารสัญญา ิb) ประสานงานกับ Consult, Owner และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนก
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง: สัญญาจ้าง 5 เดือน พร้อมเงินเดือนและประกันสังคม - วิเคราะห์แบบผังโครงการ ข้อกำหนด และกำหนดการของโครงการ - บริหารจัดการกระบวนการติดตั้ง อุปกรณ์ และแผนกำลังคน - ติดตามและเร่งรัดโครงการตามตารางโครงการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
สัญญาจ้าง 1 ปี (12 เดือน) - รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล(FP, AC, SN) ด้วยโปรแกรม Auto CAD และ จัดทำ Shop drawing จากแบบโครงสร้าง รวมถึงงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้าง เบื้องต้นสัญญา 6 เดือน (เพื่อทดลองงาน) และจะพิจารณาเรื่องการต่อสัญญารายปีต่อไป สวัสดิการ: ประกันสังคม ไซท์งาน: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง วันทำงาน: จันทร์-เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : เพื่อรับการอบรมความรู้ในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัย, การสอนงานที่หน้างาน เพื่อเติบโตในสายงานกับทางบริษัทต่อไป หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1. ควบคุมงาน ทำงาน ให้เป็นไปตามกำหนด 2. ตรวจสอบและแก้ไขแบบ งาน shop drawing 3. ส่งงานและตรวจสอบงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบและหลักวิศวกรรม 4. ดูแลความปลอดภัยและขั้นตอนงานติดตั้งและทดสอบทุกกระบวนการ 5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สัญญาจ้างการทำงาน 6 เดือน 1. ประจำไซต์งาน นิคมฯ มาบตาพุด จ. ระยอง 2. ประจำไซต์งาน นิคมฯ อมตะซิตี้ จ. ระยอง ทำงาน จันทร์-เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น. ประจำไซต์งาน แจ้งวัฒนะฯ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) หน้าที่ความรับผิดชอบ:- a) ควบคุม, ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย b) วางแผนการดำเนินการ, ประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้และติดตามความคืบหน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : พนักงานประจำ สวัสดิการพิเศษ: ค่าเบี้ยเลี้ยง + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: "โครงการ Lenzing" โรงงานผลิตใยผ้า Fiber ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งไซท์: นิคมโรจนะ 304, จ.ปราจีนบุรี หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบปริมาณงานหน้าไซท์งาน - คำนวณ, สรุปปริมาณงาน, ประมาณราคา - จัดทำงบประมาณต้นทุนด้านวิศวกรรม, วางแผนและติดตามโครงการ - ควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการ - วิเคราะห์ Value engineeri
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
งื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) คุณสมบัติ;- - วางแผน, ควบคุมและบริหารงานโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ- - ตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ประสานงานกับ Consult, Owner และผู้ที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) a) ตรวจสอบและเสนอแนะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน b) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย c)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ประเภทงาน: ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, ต.ท่าตูม, อ.ศรีมหาโพธิ์, จ. ปราจีนบุรี) - บริหารงานด้านควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
วิศวกรงานระบบ ระดับ Senior - ไฟฟ้า 1 อัตรา - เครื่องกล 1 อัตรา สังกัด: ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ/ CLMV (พม่า,ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา ) รายงานต่อ: M&E Manager ประจำ: สำนักงานใหญ่ วันทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.30-17.30 น.) วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน เพื่อบริหารจัดการงานด้าน Engineering, การประมาณราคาสำหรับงานประมูล, สนับสนุนการบริหารงานโครงการของฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งเน้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ประเทศ CLMV (พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม) โดยการ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้างแบบปีต่อปี สวัสดิการ: เงินเดือนตามตกลง + ประกันสังคม (ไม่มี OT) วันทำการ: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00 น.) ไซท์งาน: โรงพยาบาลขนาด >1,500 MB ที่ตั้งไซท์งาน: หลังศูนย์ราชการ, ถ.แจ้งวัฒนะ , หลักสี่ - บริหารและวางแผนงาน เพื่อให้การติดตั้งงานระบบแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา, งบประมาณ - ตรวจสอบแผนงานและเอกสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา (Subcontractor) แล
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้างแบบปีต่อปี สวัสดิการ: เงินเดือนตามตกลง + ประกันสังคม (ไม่มี OT) วันทำการ: จันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00 น.) ไซท์งาน: โรงพยาบาลขนาด >1,500 MB ที่ตั้งไซท์งาน: หลังศูนย์ราชการ, ถ.แจ้งวัฒนะ , หลักสี่ ซูเปอร์ไวเซอร์เครื่องกล 1 อัตรา โฟร์แมนเครื่องกล 1 อัตรา โฟร์แมนสุขาภิบาล 1 อัตรา - ควบคุมดูแลและเคลียร์หน้างาน รวมถึงคนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - สนับสนุนการดำเนินก
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 3 เดือน ค่าตอบแทน : เงินเดือน + ประกันสังคม วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) ไซท์งาน : IRPC, ระยอง a) สนับสนุนข้อมูลรายละเอียดเชิงเทคนิค และแก้ปัญหาหน้าไซต์งาน b) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม c) จัดทำรายงานด้านเชิงเทคนิค เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร d) ประมาณราคาและตรวจสอบเอกสาร Shop Drawing ฯลฯ e) ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา f) จัดเตรียม PQR (Procedure Qualification for WPS) และดำเนินก
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ประเภทการจ้าง: สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ: เงินเดือนเหมา,ประกันสังคม วันทำงาน: จ-ส (08.00-17.00 น.) ไซท์: งานรีโนเวท ปรับปรุงโรงแรมอมารี ประตูน้ำ รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล ด้วยโปรแกรม AutoCAD พร้อมเรียนรู้ Revit
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562