เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จัดทำเอกสารหลักฐาน, บันทึกรายการบัญชี, ปรับปรุงบัญชี, การปิดบัญชีของบริษัทตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบควบคุมการจัดทำบัญชี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
- Primary function is to handle oversea purchasing process - Accuracy of issuing Purchasing Order, reports and update price once any changes - Coordinate deliveries of orders between suppliers / forwarder agents to ensure that all items are delivered on time - Cost avoidance concerns - Collaborate with financial team members on contracts, invoicing and other financial team matters - Coordinate with related departments to smoothly operate - Other tasks following Manager’s assignment
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
- ประสานงานระหว่างผู้แทนขายและลูกค้าที่ walk-in เข้ามาในshowroom รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ - จัดทำเอกสารและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านงานขาย ได้แก่ ใบเสนอราคา สรุปยอดขาย เปรียบเทียบยอดขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานขาย เป็นต้น - จัดเตรียมตัวอย่างและแคตตาล็อกสินค้าให้ผู้แทนขาย - ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ เพื่อให้งานขายราบรื่น - ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-เสนอขายงานพิมพ์ ป้ายBillBord -ขายงานออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์ - ประสานงานกับแผนกออกแบบและสามารถอธิบายงานรวมไปถึงPresent กับลูกค้าได้
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3    เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
- ติดต่อประสานงานหาลูกค้า แนะนำสินค้า วัสดุตกแต่งหรือวัสดุก่อสร้าง ตามที่ได้มอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของทางบริษัทฯตามที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง. - ติดตาม โปรเจคงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง. - ทำรายงานแผนการเข้าพบลูกค้า และ รายงานการหาโปรเจคใหม่ของลูกค้า รายงานตรงต่อผู้บงคับบัญชา - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด - ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่การงาน องค์กร เพื่อนร่วมงาน รวมท
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-ขับรถส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี - สามารถขับรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปได้ -มีใบเซอร -ขับรถเฮียบได้ -ทำงานวัน จ-ศ เวลา 9.00-18.00 น.
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000ขึ้นไป
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
- ขับรถรับ – ส่งผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า รวมทั้งบันทึกรายการซื้อ เจ้าหนี้ และการจ่ายเงิน จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีซื้อ 2. รับผิดชอบบันทึกรายได้ ออกใบแจ้งหนี้ บันทึกตัดลูกหนี้ ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 3. รับผิดชอบด้านการรับเงิน / การจ่ายเงิน เงินสดย่อย ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคาร 4. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ ควบคุมสต๊อกสินค้า และรายการทรัพย์สินของบริษัท 5. จัดทำรายงานเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : -----
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
- ทำงานบ้าน - รีดผ้า - ดูแลทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลงานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-ขับรถให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -สามารถออกต่างจังหวัดได้(บางครั้ง) -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี -สามารถเลิกงานดึกได้
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : -------
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
- งานด้านรับ - จ่ายเงิน - งานด้านเงินสดย่อย - งานด้านการจ่ายเช็ค - งานด้านการติดต่อกับธนาคาร - งานด้านการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : -------
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-สรรหา คัดเลือก พนักงานตามแผนอัตรากำลังคน -เตรียมเอกสารการรับสมัครงาน -งานที่ได้รับตามมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ---
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-ขับรถส่งเอกสาร สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ได้มอบหมาย -หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10000
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ขับรถไปออกงาน Event จัดบูท ตามสถานที่ต่างๆ กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12000ขึ้นไป
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-ควบคุม กำกับ ติดตาม บริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ควบคุมการรับเข้า-เบิกออกสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน -จัดระเบียบพื้นที่เก็บสินค้า/วัสดุสิ้นเปลือง -จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสิค้าคงเหลือ/ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี -วางแผนจัดทำใบ PR สำหรับสั่งซื้อสินค้าคงคลัง
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ซ่อมแก้ไข ปัญหาหน้างาน ดูแลระบบไฟฟ้า / ระบบน้ำประปา และงานติดตั้ง ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. นัดหมายลูกค้า นำเสนองานขายสื่อโฆษณาและปิดการขาย 2. จัดทำ Package เสนอขายสื่อโฆษณา 3. ดูแลลูกค้าหลังการขาย ประสานงานกับทีม Production, Event และ Account service เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณา หรือกิจกรรม 4. สำรวจและวิเคราะห์เพื่อหาหลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสื่อโฆษณา 5. สรุปยอดขายและประเมินผลตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562