เข้าระบบผู้สมัครงาน
-ประสานงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว) งานการส่งเสริม-สนับสนุน หลังการขาย และงานตามที่รับมอบหมายหรือตามที่กำหนด -ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา -วิเคราะห์สภาพตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ค้นหาโอกาสใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 4 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 15,000+ แล้วแต่ประสบการณ์
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- ขายสินค้า เกี่ยวกับเครื่องสำอาง - วางแผนงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย - ติดตามงานขายเร่งรัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผน - ติดต่อลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ - ออกบูทในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้าให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ( + ค่าคอมมิชชั่น )
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
-วางกลยุทธ์การตลาดด้านออนไลน์ วางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางสื่อต่างๆ -บริหารงบโฆษณาภายใต้งบประมาณที่กำหนด -วิเคราะห์สภาพตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ค้นหาโอกาสใหม่ๆ
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 4 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 15,000+ แล้วแต่ประสบการณ์
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- วางแผนการตลาดภาพรวมของแบรนด์ - วิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และทำแผนการตลาดเสนอ - ติดต่อประสานงาน เพื่อโปรโมทแบรนด์ - สื่อสารการตลาดทั้งหมดของบริษัท รวมถึงช่องทาง online ต่างๆ - สร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- ควบคุมและจัดทำรายงานการ รับ/เบิก สินค้า - บริหารพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ใ้ห้มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดเก็บสินค้าไว้อย่างเพียงพอ - ตรวจสอบ ติดตาม และกำกับควบคุมสินค้าคงคลัง ให้มีจำนวนถูกต้องตามความเป็นจริง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า - จัดทำสรุปยอดสินค้าคงเหลือ
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- วิจัย และพัฒนาอาหารเสริมให้ตรงตาม Concept ที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนสูตรอาหารเสริมที่ต้องการวิจัย
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network - ลงโปรแกรม Windows, Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้ - ช่วย Support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร - ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 เม.ย. 2563
- ประสานงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว) งานการส่งเสริม-สนับสนุน หลังการขาย และงานตามที่กำหนด - ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์สภาพตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ค้นหาโอกาสใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2563
- ดูแลงานส่วนงานขายบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง - คิด ออกแบบการขายและโปรดักส์ใหม่ๆ - หาข้อมูลการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย - ดูแล Website และ up to date และตอบคำถามลูกค้า - ประสานงานฝ่ายผลิต และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานการซื้อ/ขายของจากประเทศจีน, ถ้าจำเป็น - ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 + ประสบการณ์
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- บริหารงานระบบคุณภาพ - ควบคุมขบวนการตรวจสอบคุณภาพ - กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
- บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD - ดูแลงานด้านความปลอดภัย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 3 เม.ย. 2563
ซ่อมบำรุงงานเครื่องจักร งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
1. บันทึก/ตรวจสอบรายการวัตถุดิบและกำลังการผลิตเบื้องต้น 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำเอกสารรายงานแก่หัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคลองกับความต้องการของลูกค้า 2.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ การผลิตสินค้า 3.รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนงานวิจัยต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
1.เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าทั่วไป(ร้านขายเครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว,ร้านขายยา) หรือ ตามนโยบายบริษัท 2.แนะนำข้อมูลสินค้า/บริการกับลูกค้า walk in 3.รายงานผลประจำวัน/ประจำเดือน 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 5.รับผิดชอบดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ,ปริมณฑล,และต่างจังหวัด
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชั่น
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562