เข้าระบบผู้สมัครงาน
IT Operation
-รับผิดชอบดูแล แก้ไข้ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบต่างๆภานใน Data Center, DR Site -รับผิดชอบดูแล และวิเคราะห์ระบบ Facilities ภายใน Data Center, DR Site -จัดทำรายงาน บันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
23 มกราคม 2562
หัวหน้าแผนกบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า / Partner relationship management supervisor
-ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในการนำเสนอรุปแบบการให้บริการของตู้เติมเงิน และช่องทางดิจิตอล -การให้บริการร่วมกับคู่ค้า ในการปรับปรุงแก้ไข -พัฒนาหน่วยงานภายในให้เป็นไปตามแผนงาน และ ข้อกำหนด -ศึกษา, วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการขยายการพัฒนาบริการ, สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ -พัฒนา, ปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของคู่ค้า และลูกค้า
23 มกราคม 2562
Engineer Support
-ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ปัญหาของตู้บุญเติมทางเทคนิค -ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาทางเทคนิคของตู้บุญเติมให้กับตัวแทนและลูกค้า -ทดสอบ Hardware, Software ใหม่ ๆ ที่จะใช้สำหรับตู้บุญเติม -วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุและวางแผนแนวทางแก้ไข -ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
23 มกราคม 2562
Sale Project Executive
-จัดหาโครงการใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า -รักษาฐานลูกค้าเดิม -ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
23 มกราคม 2562
Business Development Suppervisor
-พัฒนาผลิตภัณฑ์กำหนดแนวคิดประสานงานธุรกิจ -กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสร้างแผนงานทางธุรกิจ -รายงานผลกิจกรรมต่อผู้บริหาร
23 มกราคม 2562
Mobile Developer (iOS)
-พัฒนาโปรแกรมทางด้านมือถือ Android และ iOS -ปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้มีประสิทธิภาพ -สามารถประยุกต์ Social network api ได้ เช่น Facebook, twitter เป็นต้น
23 มกราคม 2562
พนักงานรายวัน (บันทึกข้อมูล)
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -บันทึกข้อมูล-คีย์ข้อมูล -ประสานงาน -งานอื่นๆที่รับมอบหมาย -มีประกันสังคมให้
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง 350 บาท / วัน ไม่ใช่รายเดือน
Web Developer(PHP)
- พัฒนาระบบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ ภาษา PHP - ดูแลและวิเคราะห์ระบบ Database (Mysql/Oracle) - มีความรูปทางด้าน MVC จะดีมาก
23 มกราคม 2562
Technician
1.จะให้คำปรึกษาทางเทคนิคให้กับตัวแทนบริการบุญเติมทางโทรศัพท์ 2.ดำเนินการแก้ไขตู้หยุดให้บริการ
23 มกราคม 2562
IT Audit
- ศึกษา จัดทำ และแก้ไข นโยบายหรือ ขั้นตอนปฏิบัติ ระบบงานของฝ่าย IT - ทบทวน ติดตาม และประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทำตามนโยบาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ด้าน IT - เป็นตัวแทนคอยประสานงานกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่บริหารเครดิต
ตรวจสอบการโอนเงินของลูกค้าจากบัญชีธนาคาร ทำรายการตัดเครดิตของลูกค้าในระบบ จัดทำรายงานส่งฝ่ายบัญชี
23 มกราคม 2562
System Engineer (Linux Specialist)
-Major in Linux, VMware and Unix to operate fully as administrator. -Manage, maintain, monitor, and improve all IT systems and infrastructure. -Design and maintain BACKUP, SECURITY and DR. -Find the solution to solve the Infrastructure problem. -Follow up process and compliance -Coordinating with related teams to responses audit, especially Bank of Thailand audit -Handle users' requests for PC, Notebook, Software and other equipment
23 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน
-งานการเงิน Petty Cash, วางบิล,จ่ายเช็ค, ตรวจสอบยอกเงินโอนระหว่างธนาคาร,ติดต่อประสานงานกับธนาคาร,ติดตามใบเสร็จรับเงิน,อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
Senior Compliance Officer
- ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำระเบียบ, นโยบาย, หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
23 มกราคม 2562
ผู้จัดการโรงงาน
1.รับผิดชอบควบคุมกระบวนการทำงานของฝ่ายคลังสินค้า-จัดส่ง, การซ่อมอะไหล่ และการประกอบตู้ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 3. ติดตาม สรุปผลการทำงาน และ แก้ไขปัญหาของฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 4.วางระบบการขนส่งสินค้าให้ทันกำหนด 5.ควบคุมการทำงานของแผนกซ่อมอะไหล่ และประกอบตู้ 6.บริหารจัดการเวลาที่ใช้ในการซ่อมอะไหล่ และประกอบตู้ให้อยู่ในเวลามาตรฐานที่กำหนด 7.จัดทำแผนงานการสอนงาน และพัฒนาคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 8.ควบค
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560