เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรมมและกลุ่มยานยนต์ ในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี อ. พระเเสง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พระแสง, เคียนซา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เสนอขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเเละอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเเละกลุ่มยานยนต์ ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแบริ่งได้
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000-20000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เสนอขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเเละอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเเละกลุ่มยานยนต์ ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแบริ่งได้
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000 ขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับลูกค้ากลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และ กลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ (มีค่าคอมมิชชั่น และ รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 26 ก.ย. 2563
เสนอขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเเละอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเเละกลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นแก่ลูกค้าและตัวแทนขายของบริษัทฯ 2. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นกับลูกค้า ณ โรงงานของลูกค้า 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทฯ 4. นำเสนอแนวทางการบริหารต้นทุน จากการใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 5. อ่านและวิเคราะห์ผลตรวจทดสอบสภาพน้ำมัน
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18000-20000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
รับโทรศัพท์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000+Commission
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ Fleet รถ ในเขตภาคใต้
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- ติดต่อประสานงานกับทีมขาย - จัดทำใบเสนอราคา - รับออเดอร์จากฝ่ายขาย คีย์ใบสั่งขาย - สนับสนุนการขายให้กับทีมขายในการทำเอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และ ประสานงานกับคนภายในองค์กร สนับสนุนในด้านการหาข้อมูลต่างๆให้กับฝ่ายขาย และ ลูกค้า
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
1.สามารถใช้โปรแกรม Excell ได้คล่อง -pivot -Vlookup -Equation -Scorecard 2.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ Analytical skill -เคยมีประสบการณ์รวม Data Base มาสรุปทำเป็น Report Summary -วิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีข้อมูลอ้างอิง -คิด Strategic planning วางแผนกลยุทธเพื่อตอบโจย์ข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้ว 3.สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดให้กับทางบริษัทได้
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
1.ดูแลและจัดเก็บสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องให้เป็นระเบียบ 2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า 4.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกคลัง 5. รายงานและงานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-12,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
-ปิดงบการเงินประจำเดือน และรายงานต่างๆ -ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ เช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด.1,3,53 -ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี -ปิดงบการเงินประจำปี -รายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,000-25,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- ตรวจสอบเอกสารลูกหนี้จากฝ่ายการเงิน - บันทึกบัญชีด้านรับทั้งระบบ - ติดตามทวงหนี้ - เช็ค Statement และ บันทึกรายการนำฝากเช็ค/เงินสด - รายงานลูกหนี้ overdue - จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี -เช็คสต็อกสินค้าเดือนละ 1 ครั้ง -ติดต่อเรื่องประกัน พรบ.รถบริษัท
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,500-16,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- สรรหาว่าจ้างพนักงานตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทต้องการ - คัดเลือกใบสมัครและนัดสัมภาษณ์ - ดูแลเอกสารงานด้านบุคคล - ประกันสังคม - รายงานการขาด-ลา-สาย - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000-15,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เก็บข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อวางแผนการตลาด จัดทำแผนส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด จัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ติดตาม รวบรวมข้อมูลการตลาดและทำรายงานเสนอผู้บริหาร ดูแลงานด้าน Social Media ของบริษัท Report ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-22,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรมมและกลุ่มยานยนต์ ในเขตพื้นที่ จ.สงขลาสตูล และจ.พัทลุง
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เป็นผู้แทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ให้กับกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ(และมีค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
Set technical training program about knowledge of lubricants and lubrication for sales team and customer - Learn and update technical skill and knowledge and share to sales team - Provide technical advise or consulting to sales team and customer - Develop sales opportunity by using technical knowledge and tools - Make customer visit or plant survey with or without sales as selling support - Follow and record any technical issues and solution provided to customer Manag
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ภายใต้แบรนด์ shell ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ(และมีค่าคอมมิดชั่น+รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์เชลล์ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ(และมีค่าคอมมิดชั่น+รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.