ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
-โทรหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์(บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง ทำงานที่ออฟฟิศ ไม่ต้องออกนอกสถานที่) - ติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์ - โทรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ -จัดทำใบเสนอราคา -ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและปิดการขาย -รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000+Commission
วันที่ : 18 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
เสนอขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นเเละสินค้าอื่นๆในภาคอุตสาหกรรม ตามสถานที่ที่รับผิดชอบ
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
-ติดต่อลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด -ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม รับทราบถึงปัญหาของลูกค้าและทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วที่สุด -โทรหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อสอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ -ติดต่อประสานงาน -ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและปิดการขาย -รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
เสนอขายน้ำมันในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ(และมีค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
1.จัดซื้อสิ้นค้า ความต้องการภายในองค์กร 2.จัดหา supplier ตามรายการสั่งซื้อ/เปรียบเทียบราคา ต่อรอง สิ้นค้า 3.update supplie รายใหม่ เพื่อจัดสรรให้ได้สิ้นค้าที่ดีที่สุด 4.วางแผนวิเคราะห์การสั่งสื้อสินค้าภายในองค์กร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ดูแลการหมุนเวียนสินค้า 5.ประสานงานกับ supplie ให้สิ้นค้าที่ทำการสั่งซื้อถูกต้องและจัดส่งได้ตามกำหนดเวลา 6.update ตารางสิ้นค้า ที่มีราคาปรับเปลี่ยนราคา 7.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่มีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 ขึ้นไป
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับลูกค้ากลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และ กลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ (มีค่าคอมมิชชั่น และ รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
-วางแผนการจัดส่งประจำวันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด -หารถขนส่งร่วม และเช็คราคาค่าขนส่ง -จัดทำรายงานประสิทธิภาพรถ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
เป็นผู้แทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ให้กับกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด สระบุรี   เขต : เมืองสระบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ(และมีค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
- ติดต่อประสานงานกับทีมขาย - จัดทำใบเสนอราคา - รับออเดอร์จากฝ่ายขาย คีย์ใบสั่งขาย -ติดต่อลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด -ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม รับทราบถึงปัญหาของลูกค้าและทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วที่สุด -โทรหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อสอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ - สนับสนุนการขายให้กับทีมขายในการทำเอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และ ประสานงานกับคนภาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรมมและกลุ่มยานยนต์ ในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี อ. พระเเสง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด พังงา   เขต : เมืองพังงา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
เสนอขายสินค้า
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ(และมีค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
1.ดูแลและจัดเก็บสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องให้เป็นระเบียบ 2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า 4.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกคลัง 5. รายงานและงานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 ขึ้นไป
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
- สรรหาว่าจ้างพนักงานตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทต้องการ - คัดเลือกใบสมัครและนัดสัมภาษณ์ - ดูแลเอกสารงานด้านบุคคล - ประกันสังคม - รายงานการขาด-ลา-สาย - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-15,000
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
-บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย - บันทึกบัญชีทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ - จัดเตรียมเอกสารในการจ่ายให้ถูกต้อง - ทำเอกสาร ภงด 3,53 และ ภพ.30 - จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย - รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
1. ขับรถกระบะ จัดส่งน้ำมันหล่อลื่นให้กับลูกค้าตามโรงงานต่าง ๆ 2. ดูแลรักษารถที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-15,000 บาท
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
-บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย - บันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย - ยื่นภาษี ภงด 1,3,53 และ ภพ.30 - จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย - ติดตามทวงหนี้ - เช็ค Statement และ บันทึกรายการนำฝากเช็ค/เงินสด - จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี - ปิดงบการเงินประจำปี
บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 16 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.