เข้าระบบผู้สมัครงาน
1.สำรวจหน้างานลูกค้า เช่น โรงงาน ร้านสะดวกซื้อ โลตัส เซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อที่จะทำการประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ HVAC , Refrigeration, ไฟฟ้า 2.ปฎิบัติงานร่วมกับฝ่ายขาย, วิศวกรรม, การตลาด, ในการประเมินค่าพลังงานเพื่อนำเปรียบเทียบกับตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท 3.จัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพพลังงานทั้งก่อนและหลังการนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทมาใช้ จากนั้นทำการนำเสนอให้กับลูกค้าในรูปแบบของ PowerPoint 4.จัดทำข้อมูลและเอกสารสำหรับนำเสนอที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้กับฝ่ายข
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
รับผิดชอบงานด้านเอกสารประกันสังคม เอกสารใบลาคืนพนักงาน ประสานงานเรื่องโทรศัพท์กับDTAC ทำบัตรพนักงานใหม่ ทำบอร์ดความรู้และบอร์ดวันเกิดทำสไลด์แนะนำพนักงานใหม่ จัดทำเอกสารเบิกค่าเที่ยวรอและเอกสารเงินค้ำประกัน เป็นต้น
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
1.ศึกษาความต้องการของตลาด RHVAC พร้อมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้กับบริษัท 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย 3.ร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Expo หรือ Event ต่างๆ 4.เข้าร่วมงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ เพื่อศึกษาและนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย 5.วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการขายทั้งระยะสั้น ระยะยาวและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 6.ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจำหน่าย และนำเสนอข้อมู
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
1.ประสานงานกับSupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และหาแนวทางการแก้ไข 2.ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขาย 4.ประสานงานกับทีมกราฟฟิก จัดทำสื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 5.วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ตลาด ส่งเสริมขายขาย การประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 6.ดึงยอดขายและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ ตามปร
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
1.ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบทำความเย็น ปรับอากาศ ไฟฟ้าขององค์กร ประชาสัมพันธ์องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก 2.ค้นหารายชื่อลูกค้าใหม่จากช่องทางต่างๆ เช่น internet วารสารสมาคมวิศวกร หรือลูกค้าแนะนำ เป็นต้น 3.ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำ โน้มน้าวให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง 4.แนะนำฝ่ายขายให้รู้จักกลุ่มลูกค้าประเภท โรงงาน ,logistics ,Warehouse 5.ติดตามการเสนอราคาของฝ่ายขายและจัดทำสรุปรายชื่อโครงการที่เสนอราคาเพื่อรายงานฝ่ายบริหาร 6.ศึกษาข้อม
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
1. งานด้านการขาย - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมาย - ติดต่อลูกค้ารักษาลูกค้าเดิม - เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ได้ตามที่วางไว้ 2. งานด้านเอกสารยอดขาย - จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือนและรายปี 3. งานด้านเอกสารรับคืน, เพิ่มหนี้+ลดหนี้ - จัดทำเอกสารรับคืน - จัดทำเอกสารเพิ่มหนี้+ลดหนี้ 4. งานด้านการออกตลาด - จัดทำแผนงานการออกตลาด - จัดทำแผนงานหลังการออกตลาด 5. งานด้านเอกสารประกอบการนำเสนอการขาย - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำสเปคสินค้า
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
1.งานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า อะไหล่ วัสดุ สิ่งของ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ -ประสานงานติดต่อระหว่างแผนกขาย ผลิต และบริการกับผู้ขาย -จัดหาสินค้าและราคา วัตถุดิบ สิ้นค้า อะไหล่ วัสดุ สิ่งของ เครื่องมืออุปกรณ์ ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านสินค้าคงคลัง ราคา ทันกำหนดเวลา -เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข -ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายพร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานงานกับผู้ซื้อ -ดำเนินการจัดซื้อ เปิดPO หลังจากคัดเลือกSupplierได้แล้ว เพื่อซื้อสินค้าโดยเอกสารที่ถูกต้อง -ส่งPO ให้กับSupplier ผ่านทางFa
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
เขียนแบบตู้ไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงแก้ไขแบบตู้ไฟฟ้าที่มีปัญหา คำนวณประเมินราคาตู้ที่ออกแบบ เพื่อทำราคาเสนอให้ลูกค้าและปรับแก้แบบให้ได้ตามประเมินของลูกค้า
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบจัดส่ง 2.ยกสินค้า จัดเรียงขึ้นรถ ให้เหมาะสมกับสถานที่จัดส่ง 3.ดูแลรักษาสภาพรถของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562