เข้าระบบผู้สมัครงาน
งานขายสินค้าและให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้าให้กับลูกค้า สินค้าเกี่ยวกับเครื่องเย็น ห้องเย็น ตู้แช่ ออกแบบให้คำปรึกษากับลูกค้า กลุ่มลูกค้าเซเว่น โลตัส บิ๊กซี และอื่นๆ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-18,000
11 ตุลาคม 2562
รับผิดชอบงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อ Siemens และ Osram กลุ่มลูกค้า Dearler ต่างจังหวัด
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-18000
11 ตุลาคม 2562
เขียนแบบตู้ไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงแก้ไขแบบตู้ไฟฟ้าที่มีปัญหา
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
11 ตุลาคม 2562
รับผิดชอบงานด้านเอกสารประกันสังคม เอกสารใบลาคืนพนักงาน ประสานงานเรื่องโทรศัพท์กับDTAC ทำบัตรพนักงานใหม่ ทำบอร์ดความรู้และบอร์ดวันเกิดทำสไลด์แนะนำพนักงานใหม่ จัดทำเอกสารเบิกค่าเที่ยวรอและเอกสารเงินค้ำประกัน เป็นต้น
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
11 ตุลาคม 2562
-ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมและปฏิบัติงานตามแผนงานผลิต -ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ -ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน -ดูแลและบันทึกเอกสารที่เกียวข้องกับกระบวนการผลิต -วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณี--ที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ -สนับสนุนการทำงานของวิศวกร
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000 up
11 ตุลาคม 2562
ตรวจเช็คดูแลเครื่องฟอกอากาศให้ลูกค้านอกสถานที่ เปลี่ยนไส้กรองและแนะนำการใช้งาน/ดูแลรักษาให้ลูกค้า
ประกอบตู้control ใส่ลูกย่อยและเดินสายไฟในตู้control (ตู้ไฟฟ้า)
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9750-11000
11 ตุลาคม 2562
ออกแบบ software สำหรับ Building Automation System (Honeywell) และ IIoT (Industrial Internet of Things) พัฒนา, ปรับใช้ และ เก็บรักษาระบบการตรวจสอบ ทำงานร่วมกับพนักงานขาย และวิศวกร สามารถทำงานเป็นทีมกับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
ขายเครื่องทำน้ำอุ่น/ร้อน แบรนด์ FAGOR ประจำห้างบุญถาวรสาขาพัทยา/สาขาบางสัตหีบ และ ร้านเฮ้าส์แอนด์โฮมภูเก็ต
-จัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบ ISO14001 -ควบคุมและดำเนินการจัดทำ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ KPI -วางแผนและติดตาม Internal Audit พร้อมทั้งแก้ไข CAR และป้องกัน PAR -ดำเนินการนัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และติดตามรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามวาระการประชุม -การทบทวนปรับปรุงเอกสารและอัพเดต Master list ให้ทันสมัย -วางแผนดำเนินงานต่อระบบบริหารงานคุณภาพองค์กร -ประสานงาน ติดตาม และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO9001 และระบบ ISO14001 -ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบั
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
-ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใบเสนอราคา ราคาวัตถุและเงื่อนไขในาการซื้อสินค้านั้นๆ -จัดทำใบสั่งซื้อ(PO)เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า -ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนในการจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการเรื่องการจัดส่งสินค้ามาให้ภายในระยะที่ได้ทำการตกลงกันไว้ (ส่วนมาก3วัน) นับจากวันที่ได้PO จากทางบริษัท รวมทั้งแจ้งกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบสินค้า และเอกสารในการจัดซื้อ -จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าและส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับสิ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
-ผู้ช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังจากเสร็จกระบวนการผลิต ทั้งงานประกอบและงานไฟฟ้า -ผู้ช่วยตรวจ visual check / label / อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -บันทึกและเก็บสถิติของข้อบกพร่องที่เกิดในกระบวนการผลิต เพื่อรายงานหัวหน้า หรือ ผจก.รง. -ทำ name plate สำหรับติดตู้ -ดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ISO9001
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
-เชื่อมชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานและตำแหน่งการเชื่อมอย่างถูกต้อง -ดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรและบันทึกผลตามแผนที่กำหนด -ติดป้ายบ่งชี้แยกของดีของเสียได้อย่างถูกต้อง -ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน -วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
-ขับรถส่งของให้ลูกค้า -ยกของ ขนของได้ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
-นั่งติดรถคู่ไปกับคนขับส่งของให้ลูกค้า -ยกของ ขนของได้ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
-รับผิดชอบด้านการจัดส่งสินค้าตาม order และการจัดส่งให้ถือมือลูกค้า และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
1. ด้านการขาย วางแผนออกพบลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดำเนินด้านการเบิก-ยืมสินค้าตัวอย่างจริงให้ลูกค้า หาข้อมูลสินค้าและคู่แข่งทางการตลาดเพื่อนำมารายงานในการประชุมประจำสัปดาห์ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2. งานด้านการเปิดบิลขาย ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสสินค้า ราคา และส่วนลด 3. งานด้านการจัดส่ง ประสานงานด้านการจัดส่ง ดำเนินการแจ้งโอนสินค้าไปยังคลังสินค้าใกล้เคียงสถานที่จัดส่งของลูกค้า เพื่อจัดส่งไปตามเวลา รับแจ้งสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิ และดำเน
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
1.จัดทำต้นทุนทั้งหมดสำหรับงานผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งก่อนดำเนินการและตรวจสอบต้นทุนจริงหลังดำเนินการเสร็จ 2.ทดสอบการใช้งานเครื่อง-อุปกรณ์ดังกล่าว อาจทำในห้องทดสอบหรือที่หน่วยงานจริงตามความเหมาะสม 3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือล้นที่จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สำเร็จ ภายใต้เงื่อนไข สวยงาม มีประสิทธิภาพ ราคาเหมาะสม
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
1.งานด้านเสนอขายสินค้า จัดทำใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดส่วนลด ตรวจเช็คสินค้าในสต็อก 2.งานด้านขายสนับสนุนการขาย จัดทำการเปิดบิลขาย ประสานงานในการแก้ไขราคาให้เป็นราคาหลังหักส่วนลด ประสานงานสโตร์ในการจัดส่งสินค้าและประสานงานลูกค้าแจ้งกำหนดการส่งสินค้า 3.งานด้านเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ ประสานงานบริษัทในเครือในการออกใบเสนอราคาประกอบเครื่องทำความเย็น ออกใบเบิกจ่ายสินค้าเพื่อจัดส่งให้บริษัทในเครือ 4.งานด้านการรายงานผลงานในแต่ละเดือน จัดทำReport สรุปยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562