เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ (ฝึกอบรม)
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม - วางแผนการฝึกอบรม - สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานเบเกอรี่
มีใจรักการบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น ลักษณะงาน ทำขนม จัดเรียงและเติมสินค้า รับผิดชอบ ชั้นวางขนมและชั้นวางอาหารสด ให้ถูกต้อง เรียบร้อย สะอาด มีประสบการณ์ทำเบเกอรี่
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
แคชเชียร์
จัดเตรียม เบิกเงินสำรองทอนให้เพียงพอ ให้บริการรับชำระเงินและแนะนำโปรโมชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้า ปิดการขายและตรวจนับยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าส่งหัวหน้างาน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานขาย
แนะนำสินค้าแก่ลูกค้า โปรโมชั่นต่างๆ
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกกีฬา
บริหารจัดการแผนกกีฬา สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย กำไร และ กำไรต่อราคาขาย รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานของสโตร์ ควบคุมสต็อคสินค้า และ วางแผนการหมุนเวียนสต็อคสินค้าให้เหมาะสมกับยอดขาย ให้บริการด้านการขายกับลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬา
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ,ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัท, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
คนขับรถ
ขับรถไปสถานที่ต่างๆ ของห้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ รับ-ส่ง พนักงาน หรือผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าแผนกบริหารพื้นที่เช่า
วางแผนด้านการบริหารพื้นที่ และขายพื้นที่ เพิ่มมูลค่าพื้นที่ขาย ออกสำรวจตลาดและคู่แข่งเพื่อวิเคราะห์การตลาดและสนับสนุนทางธุรกิจ จัดทำและตรวจสอบสัญญาเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน วางแผนบริหารทีมและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าดีพาร์ท
- รับผิดชอบการวางแผนการดำเนินงานในการจัดซื้อสินค้าแผนกดีพาร์ทให้มีความทันสมัยนิยม เพื่อสร้างยอกขายให้ได้ตามเป้า - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - วิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร - ดูแลรับผิดชอบการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและมีประสิทธิภาพในการทำงาน - กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกจัดซื้อสินค้าดีพาร์ทให้สอดคล้องกับนโยบายของตัวชี้วัดความสำ
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
พนักงาน Part-time ขายกีฬา
ขายสินค้ากีฬา แนะนำสินค้าและแจ้งโปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้า - ทำงานระหว่าง วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 ออกบูธนอกสถานที่ - งานเกษตร มอ. วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 - งานค่ายเสนาณรงค์ วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานศิลปกรรม
หน้าที่ - รับผิดชอบด้านการผลิต ประกอบงาน สื่อโฆษณา และติดตั้งสื่อโฆษณาภายในห้าง - ประกอบงานตกแต่ง Display ตามงาน Event ต่างๆภายในห้างฯ - ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการจัด Display ให้เป็นที่น่าสนใจ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
แม่บ้าน ฟู้ดคอร์ด
ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ประจำศูนย์อาหาร
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานสระไดร์
สระไดร์ จัดแต่ง เซ็ตทรงผมสุภาพบุรุษ-สตรี
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 กรกฎาคม 2562
Programmer
ลักษณะงาน : แก้ไขปัญหาและจัดหาโปรแกรมตามที่บริษัทออกแบบหรือ User ร้องขอ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดปรับปรุงหรือค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการใช้งาน สร้างและทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง ติดตั้ง Software ได้ทั้งระบบ เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน หรือ เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรมที่ทำขึ้นมาใหม่ บำรุงรักษาโปรแกรมที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้นให้สามารถใช้ได้ดีตลอดเวลา เ
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560