เข้าระบบผู้สมัครงาน
มีใจรักการบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น ลักษณะงาน ทำขนม จัดเรียงและเติมสินค้า รับผิดชอบ ชั้นวางขนมและชั้นวางอาหารสด ให้ถูกต้อง เรียบร้อย สะอาด มีประสบการณ์ทำเบเกอรี่
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
จัดเตรียม เบิกเงินสำรองทอนให้เพียงพอ ให้บริการรับชำระเงินและแนะนำโปรโมชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้า ปิดการขายและตรวจนับยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าส่งหัวหน้างาน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
บริหารจัดการแผนกกีฬา สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย กำไร และ กำไรต่อราคาขาย รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานของสโตร์ ควบคุมสต็อคสินค้า และ วางแผนการหมุนเวียนสต็อคสินค้าให้เหมาะสมกับยอดขาย ให้บริการด้านการขายกับลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬา
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ลักษณะงาน : แก้ไขปัญหาและจัดหาโปรแกรมตามที่บริษัทออกแบบหรือ User ร้องขอ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดปรับปรุงหรือค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการใช้งาน สร้างและทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง ติดตั้ง Software ได้ทั้งระบบ เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน หรือ เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรมที่ทำขึ้นมาใหม่ บำรุงรักษาโปรแกรมที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้นให้สามารถใช้ได้ดีตลอดเวลา เ
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
เก็บจาน ล้างจาน (มีเครื่องสำหรับล้างจาน) เช็ดโต๊ะ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณศูนย์อาหาร
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
บริหารงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ วิเคราะห์ยอดขาย ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ขับรถไปสถานที่ต่างๆ ของห้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ รับ-ส่ง พนักงาน หรือผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
บริหารจัดการแผนกกีฬา แนะนำและช่วยเหลือให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ทำงานร่วมกับทีม รวมถึงการวางแผนผังการจัดวางสินค้าที่ดีของสโตร์ และนโยบายการขาย เพื่อต้อนรับลูกค้า ให้บริการด้านการขายกับลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬา
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
-จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ -แนะนำสินค้าและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9750
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
แนะนำ จัดเรียงสินค้า บริการขายสินค้า
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ,ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัท, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
สระไดร์ จัดแต่ง เซ็ตทรงผมสุภาพบุรุษ-สตรี
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
สามารถ ตัดได้ทั้ง ทรงผู้หญิง และ ผู้ชาย ออกแบบทรงผมได้ ทำเคมี
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ระยะเวลาการจ้าง เม.ย. - มิ.ย. 2563 อัพเดท โพสต์สินค้าลงเว็บไซต์
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
-บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ บริหารทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด -วิเคราะห์ยอดขาย รายงานยอดขาย เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ -ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาหรือติดตามผลงานการขายประจำสัปดาห์ ,ประจำเดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายเกิดความกระตือรือร้น -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง รับคืนสินค้า ให้ถุกต้องครบถ้วน สมบูรณ์รวมทั้งการตรวจนับสต็อกสินค้า -จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารสินค้าคงคลังในสต
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : สามารถต่อรองได้
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
-บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ บริหารทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด -วิเคราะห์ยอดขาย ควบคุมดูแลพนักงาน รายงานยอดขาย เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ -ควบคุมอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
-ติดต่อประสานงานกับพนง.ขาย ,หัวหน้าแผนกขายสินค้า , ผู้จัดการกลุ่มสินค้า -รับข้อมูลเป้ายอดขายรายเดือนราย Division และรายแผนก มากระจายเป็นวัน ,สัปดาห์ -ตั้งเป้า BRAND สินค้าแต่ละ BRAND -ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในเรื่องข้อมูลสินค้าต่าง ๆ การส่งสินค้า การสั่ง ASR การโอนสินค้า -ประสานงานกับฝ่ายรับส่งสินค้า/คลังสินค้า ในเรื่องการรับสินค้า ขึ้นแผนก และการส่งสินค้าของคลังสินค้า -รับรายงานปํญหาสินค้าจากทางหัวหน้าแผนกขายสินค้า -ประสานงานกับทาง SUPPLIER ในเรื่องปัญหาสินค้า การจัดโปรโมชั่น -ดำเนินการ
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
-รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ -รับผิดชอบในการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อให้มีต้นทุนต่ำ และได้คุณภาพ -ดำเนินการสั่งสินค้า การโอนสินค้า การรับสินค้า การส่งคืนสินค้า รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบสินค้าให้ตรงตาม เอกสารที่ระบุ -บริหาร STOCK สินค้า ให้มีปริมาณที่เหมาะสมตามมาตราฐาน และเป็น STOCK สินค้ามีคุณภาพ -วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจากการเก็บข้อมูลและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ Brand Analysis, Space -ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถสั่งสินค้าได้อย่างเหมาะสม
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ทำงาน 08:30 - 17:30 หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - งานเดินเอกสารภายในองค์กร - ประสานงานกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562