เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ P&G ขายรับออกเดอร์ตามร้านค้า นครปฐม รับด่วน
เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สนใจงานด้านงานขาย แต่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย (แต่บริษัทฯเราเปิดโอกาสให้คุณ) เพียงคุณสามารถใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพานหนะทำงานได้ และพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี , สมุทรสาคร , นครปฐม,ราชบุรี,กาญจนบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงครามได้ ต่อจากนั้นบริษัทฯ จะอบรมและทำให้คุณเป็นพนักงานขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ในเครือ พีแอนด์จี ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ชั้นนำ อาทิเช่น ยี่ห้อโอเลย์,แพนทีน,รีจ้อยส์ เป็นต้น รายได้: เงินเดือน , เบี้ยเลี้ยง , ค่าคอมฯ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 20000
เจ้าหน้าที่บัญชี GL ( รับสมัครด่วน )
1. จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ 2. จัดทำเอกสารทางด้านภาษี 3. ทำเอกสารใบวางบิล 4. ทบันทึกรายการบัญชีในระบบ 5.ทำการบันทึกและปรับปรุงบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Module GL 6. จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อและภาษีขายของแต่ละงวด พร้อมทำแบบภาษี เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 7. การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ และการคำนวณค่าเสื่อมราคา 8. จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพื่อหักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ 9. Re
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000 ขึ้นไป
IT Programmer & Support ( ด่วนมาก)
1.ดูแลและแก้ไข ระบบ SQL, Ms-SQL, Server Network , LAN network 2.พัฒนางานตามความต้องการของลูกค้าด้วยโปรแกรม Ms.Access หรือ VB VB.NET 3.จัดทำและปรับปรุง Website ของบริษัท 4.วางแผนและเตรียมความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และระบบต่างๆ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
1. พนักงานขายหน่วยรถ ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค จังหวัดนครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ เท่านั้น อัตราจ้าง: เงินเดือน,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน,ค่าโทรศัพท์,ค่าที่พัก(โรงแรม) บริษัทฯมีเงินสำรองจ่ายล่วงหน้าให้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 18000 ขึ้นไป
พนักงานจัดเรียงสินค้า แคชเชียร
1.จัดเรียงสินค้า ตามร้าน ดูวันหมดอายุสินค้า รับผิดชอบงานมอบหมายได้สำเร็จที่กำหนด 2.สามารถเข้ากะ 08.00-17.00,12.00-21.00 น. 3.มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 4.ต้องรักษากฏระเบียบ 5.ต้องเป็นคนสุขภาพแข็งแรง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000
แคชเชียร์
1.คิดเงินลูกค้า 2.ต้องมีความรับผิดชอบสูง 3.มีความอดทนสูง 4.รักษาทรัพย์สินบริษัท (เงิน)ได้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000 ขึ้นไป
พนักงานคลังสินค้า/พนักงานขับโฟลิฟท์ รับด่วน
1.จัดสินค้า ขึ้นรถขนส่งจัดตามสต็อค ( 310+20ผ่านโปรปรับ 20 ) ไม่รวมโอที 2.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3.มีความอดทนสูง ขยันขันแข็ง 4.รักษาทรัพย์สินบริษัท ได้ 5.สามรถทำงานตามที่มอบหมายให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายวัน 350 บาทไม่รวมโอที
IT Support & Programmer
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบNerwork ,เขียนโปรแกรมด้วย VB.VB.net เพื่อ Support User
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000
หัวหน้าจัดส่งสินค้า ด่วน ดูแลเรื่องจัดส่ง รถขนส่ง
ดูแลด้านขนส่ง/ด้านจัดส่งสินค้า/จัดงานให้กับขนส่ง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 18000 ขึ้นไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ รับด่วน
1.จัดการข้อมูลการเก็บเงินจากลูกหนี้ของบริษัท, ตัดรับชำระในระบบ AR 2.นำใบโอนเงิน,นำส่งเช็คธนาคาร และเงินโอนจากลูกหนี้ผ่านธนาคาร นำส่งให้พนักงานการเงิน พร้อมกับรายงานการรับเงินและเช็คธนาคาร 3.วางบิลร้านค้า, ช่วยประสานงานระหว่างลูกค้า, พนักงานประสานงานขาย และพนักงานขาย เพื่อให้เก็บเงินลูกค้าได้ 4.จัดทำบัญชีลูกหนี้ ของบริษัท เพื่อให้ทราบยอดคงเหลือ 5.วางระบบ, มอบหมาย, ควบคุม พนักงานเก็บเงิน เพื่อให้การเก็บเงินเป็นไปตามที่กำหนด 6.ติดตามทวงถาม, แก้ปัญหา ให้ลูกหนี้จ่ายเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ 7.ส
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 20000 ขึ้นไป
พนักงานขับรถส่งสินค้า ( ภูเก็ต) รับด่วนมาก
1.ขับรถส่งสินค้า PEPSI ตามร้านค้า ส่ง ปลีก 2.มีเด็กติดรถส่งสินค้าให้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000 ขึ้นไป
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ส่งเป็ปซี่พื้นที่สมุทรสาคร (ด่วน )
ขับรถส่งสินค้า PEPSI ตามร้านค้า ที่พนักงานขายจดออเดอร์มา ทำงาน จ-ส วิ่งในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ( แม่กลอง )
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
ประสานงานขาย/ธรุการ
> โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของศูบริษัท > ทักษะในการวิเคราะห์โอกาส และทางแก้ไข > ทักษะการคิดแก้ปัญหา ตัวชี้วัดผลงาน 1.กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารทางการขาย และระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย 2.ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบ และติดตามกระบวนการผลิดและการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า 4.ตรวจสอบรายงานการขายและส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3    เงินเดือน : 12000-15000
หัวหน้าฝ่ายประสานงานขาย ด่วน
> สามารถถ่ายทอดงาน และดูแลบุคลากรในแผนก > มีความเป็นผู้นำ > โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของศูบริษัท > ทักษะในการวิเคราะห์โอกาส และทางแก้ไข > ทักษะการคิดแก้ปัญหา ตัวชี้วัดผลงาน 1.กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารทางการขาย และระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย 2.ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบ และติดตามกระบวนการผลิดและการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า 4.ตรวจสอบรายงานการขายและส
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2    เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไปตามผลงาน
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ P&G ประจวบ
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย 2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า 3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล 4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
พนักงานขาย/รับออเดอร์ ผลิตภัณฑ์ P&G ( รถมอเตอร์ไซค์ ) นนทบุรี ศาลายา
เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สนใจงานด้านงานขาย แต่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย (แต่บริษัทฯเราเปิดโอกาสให้คุณ) เพียงคุณสามารถใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพานหนะทำงานได้ วิ่งรับออเดอร์ นนทบุรี/ศาลายา มีบ้านพักให้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
พนักงานขาย/รับออเดอร์ ( รถมอเตอร์ไซค์ )สมุทรสาคร ด่วนมาก
เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สนใจงานด้านงานขาย แต่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย (แต่บริษัทฯเราเปิดโอกาสให้คุณ) เพียงคุณสามารถใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพานหนะทำงานได้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 17000 ขึ้นไป
พนักงานขายหน่วยรถเครดิต PEPSI
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน ตามร้านค้า PEPSI 2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า 3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล 4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง 5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000 ขึ้นไป
ช่างไฟฟ้า
1.ช่างไฟฟ้า มีใบเซอร์ 2.มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ มานะอดทน 3.มีห้องพัก ฟรี
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า/จัดส่ง ( รับสมัครด่วนมาก )
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. ดูแลการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีในระดับที่เหมาะสม และถูกต้อง 2. ดูแลการรับและจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานการทำงาน 3. ควบคุมการจัดเส้นทางการขนส่งจากคลังสินค้าถึงลูกค้า 4. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 5. ติดตาม และพยายามลดความเสียหายของสินค้า 6. กำหนดระเบียบในการรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560