งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
ดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงงาน และเครื่องจักร
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
ปรับและควบคุมเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติก ดูแลซ่อมเครื่องจักรเวลาเครื่องจักรมีปัญหา ทำงานในสายงานการผลิต สามารถทำงานเข้ากะได้
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วุฒิ ปวส-ปริญาตรี 15000-20000 ตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
ซ่อม สร้างแม่พิมพ์ ฉีด, เป่า พลาสติก
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำการบันทึกลายนิ้วมือพนักงานเข้าใหม่ -ตรวจสอบการบันทึก-เข้าอออก ของพนักงาน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สามารถทำงานวันจันทร์-เ
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
1. ปรับแต่งชิ้นงาน ( ชีท ) ให้อยู่ในมาตราฐานที่กำหนด 2. บำรุงเครื่องจักรตามแผน
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
ปรับแต่งเครื่องจักร งานฉีด - เป่า ขวดพลาสติก แก้ไขเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหา
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิและประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
1. บริหารจัดการ โครงสร้างการทำงานของแผนก Store 2. บริหารจัดการ ระบบจัดเก็บสินค้าแยกตามหมวดหมู่ 3. พัฒนาระบบ คลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ 4. จัดทำรายงานจ่ายสินค้า สินค้าคงเหลือ 5. เฝ้าระว
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
ขายสินค้าของบริษัทฯ ประเภทขวดน้ำหวาน-น้ำดื่ม ถุงร้อน แก้ว หลอดดูดน้ำ หลอดสำหรับเป่าขวด เป็นต้น ใช้รถยนต์และเบอร์โทรของบริษัทฯ เข้า-ออก office ทุกวัน
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- ขายสินค้าของบริษัทฯ ประเภทขวดน้ำหวาน-น้ำดื่ม ถุงร้อน แก้ว หลอดดูดน้ำ หลอดสำหรับเป่าขวด เป็นต้น - ติดต่อธุรกรรมซื้อขายสินค้าและกระตุ้นยอดขายกับลูกค้ารายใหม่ - ขยายฐานลูกค้าราย
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
1.รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการด้านการตลาดและการขายงานดับลูกค้าทั้งออนไลน์ รวมถึงเก็บข้อมูลลูกค้า 2. พัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและแผนงานเพื่อผลักดันการเติบโต การตลาดออนไล
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 14,000 (ยังไม่รวมค่าคอม)
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกร
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 20,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- ขับรถส่งสินค้า (มีคนสอนงาน) - ยกของ ยกสินค้าขึ้นรถ แล้วนำไปส่งสถานที่ปลายทางที่ได้รับมอบหมาย - ส่งสินค้า / วางบิล / เก็บเช็ค - รู้เส้นทางเป็นอย่างดี - เบิกสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 (ยังไม่รวมเงินค่าพิเศษ)
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- ตรวจเช็ค,นับสินค้าให้ตรงตามใบคุมสินค้า - ตรวจเช็ค,นับสินค้า ขึ้นรถขนส่งตามหน้าบิลสั่งของ - บันทึกการรับ-เข้าของวัตถุดิบ - การจ่ายสินค้าให้แก่แผนกต่างๆ - จัดทำและวิเคราะห์รวบรว
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 13,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
รายละเอียดงาน - บริหารจัดการงานผลิต / เครื่องจักร / บริหารความสเี่ยง / กระบวนการผลิต - วิเคระห์ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุม - มีความเป็น owner แผนกผลิต และเครื่องจักร
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- รับออเดอร์จากฝ่ายขาย - ตรวจสอบคำสั่งซื้อ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท - จัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวข้องกับงานขาย - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 13,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
1.ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า 2.วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก 3.ควบคุมการประสานงานเรื่องการจ
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
ขายสินค้าของบริษัทฯ ประเภทขวดน้ำหวาน-น้ำดื่ม ถุงร้อน แก้ว หลอดดูดน้ำ หลอดสำหรับเป่าขวด เป็นต้น ใช้รถยนต์และเบอร์โทรของบริษัทฯ เข้า-ออก office ทุกวัน
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-50,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- รับวางบิลจาก supplier และตรวจสอบ - แยกเอกสารที่มาจากสาขา เช่น เอกสารใบกำกับภาษีซื้อ Invoice ของ supplier,ใบแจ้งหนี้ต่างๆ - บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภายในระยะเวล
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 23,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
1.ควบคุมติดตามดูแล การวางแผน/การดำเนินงานของการผลิต/คลังสินค้า/จัดส่ง/ซ่อมบำรุง ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. ติดตามควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.ติดตามแ
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000 - 50,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
- ดูแลงานธุรการเกี่ยวกับงานบัญชี-การเงินทั้งหมด บันทึกรายรับ-รายจ่าย รายวัน ออกเอกสาร ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ดูแลงานภาษีรายเดือนทั้งหมด -ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้/เ
บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.