ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ในด้านการซ่อมแซมแม่พิมพ์ และการดำเนินงานของช่างเทคนิค 2. ติดตามงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ใหม่-แม่พิมพ์ซ่อม ทั้งภายนอกและภายใน 3. สรุปผลการลองพิมพ์ ในด้านเครื่
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1.ปรับแต่งเครื่องจักร เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ 2.เปลี่ยนพิมพ์ 3.ซ่อมเครื่องจักร 4.ดูแลรักษาเครื่องจักรในส่วนที่รับผิดชอบ 5.ดูแลความเรียบร้อยระบบน้ำ ไฟ และอื่นๆ 6.และงานอื่นๆ ท
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1.ตำแหน่ง ช่างปรับฉีด ปรับตั้งเครื่องจักร/ปรับแต่งสินค้า -การขึ้นพิมพ์และตั้งรูลมและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต -ปรับตั้งเครื่องจักร -ล้างสี -ตรวจสอบคุณภาพและชนิดวัตถุดิ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. บริษัทกำลังขยายตลาดลูกค้าใหม่กลุ่มธุรกิจ B2B เช่น เคมีอุตสาหกรรม เคมีทำความสะอาด เคมีอาหาร Modern trade และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้สอดคล้องกั
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 11 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1) ทำบัญชี รับ-จ่าย 2) ทำบัญชีต้นทุน 3) รับวางบิล และจ่ายเช็ค 4) ออกใบกำกับภาษี และเอกสารสำคัญอื่น 5) จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ 6) สามารถใช้ MS-Office ได้ดี 7) อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
- ควบคุม/ดูแลงานโครงการ - นำเสนอออกแบบ/แก้ไขปรับปรุงโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ในด้านการซ่อมแซมแม่พิมพ์ และการดำเนินงานของช่างเทคนิค 2. ติดตามงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ใหม่-แม่พิมพ์ซ่อม ทั้งภายนอกและภายใน 3. สรุปผลการลองพิมพ์ ในด้านเครื่
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบุคคลกรในทุกกรณี และจัดเตรียมเอกสารที่มีความจำเป็นและต้องการใช้งาน ภายใน-นอกแผนก 2. จัดเตรียมทรัพยากรวัสดุภัณฑ์-อุปกรณ์ ที่มีความต้องการใช้งานภายใน
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
- ร่วมตรวจสอบสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการผลิตสินค้าตามข้อกำหนด หาข้อมูล แนวทางแก้ไขและเฝ้าติดตามระหวังปัญหา - ตรวจวัดและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
- ติดตามยอดขาย ประสานงานระหว่างแผนก รายงานผลการติดตามลูกค้าให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ แก้ไขปัญหาของลูกค้าและปัญหาภายใน - คาดการณ์และติดตามยอดขาย วิเคราะห์แก้ไขปัญหา เสนอความคิ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
PM Mold , ซ่อมและแก้ไขแม่พิมพ์ภายในให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และซัพพอร์ตหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,500 - 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. รับนโยบายจากหัวหน้าแผนก และวางแผนและควบคุมการผลิต ขยายกำลังการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายบริษัท 2. ควบคุมสั่งการ, ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยให้มีความถูก
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. รับงานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาจากหัวหน้างาน 2. ปฏิบัติงานและควบคุมการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนด โดยให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ และตามข้อตกลง พร้อม
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. สามารถแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักรได้ 2. สามารถทำการวิเคราะห์ และชี้บ่งถึงข้อสงสัย และเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องจักรได้ 3. สามารถทำการตรวตสอบ และทำการประเมินผ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. แนะนำสินค้า ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าหน้าร้าน
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 16,000 บาท/เดือน
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. แนะนำสินค้า ขายสินค้า เชียร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า 2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. วางแผนการขาย สรุปยอดขาย 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 16,000 บาท/เดือน
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. ให้ข้อมูลสินค้า,รับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อและรับสินค้าหน้าร้าน ทั้งที่เป็นลูกค้าเก่า - ลูกค้าใหม่ , แก้ไขปัญหา เฉพาะหน้ารวมถึงการลงใบสั่งขาย,เปิดบิล-เก็บเงินสด สรุปยอดขายเ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.