เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
ช่างไฟฟ้า(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที) ด่วน!!!!!
ควบคุมดูแล/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรภายในโรงงาน
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดเก็บ/บันทึกคีย์เอกสาร ข้อมูลของแผนกนั้นๆ ลงในโปรแกรมสำเร็จรูป และ Excel - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และ ตัวแทนขาย (สำหรับ จนท.ธุรการประสานงานขาย) - คีย์ Order จัดแผนการผลิต (สำหรับ จนท.ธุรการวางแผน) - จัดเก็บบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องจักร (สำหรับ จนท.ธรุการวิศวกรรม) - ปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งของหัวหน้างาน
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป
23 พฤษภาคม 2562
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ !ด่วน!
ขับรถโฟร์คลิฟท์แบบยก (ตักงานพาเลท) และ แบบหนีบ (หนีบลูกม้วนกระดาษคราฟท์)
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000-13,000 + เบี้ยความรับผิดชอบ
23 พฤษภาคม 2562
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป
งานผลิตกระดาษลูกฟูก และ กล่องกระดาษลูกฟูก - ยกเรียงสินค้า - ตรวจสอบสินค้า ฯลฯ
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ 325 บาท+ค่าทักษะรายวัน+OT
23 พฤษภาคม 2562
ช่างกล(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)
ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
ตัวแทนขายกล่อง/แผ่นกระดาษลูกฟูก(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)
ตัวแทนขายบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก ตัวแทนขายแผ่นกระดาษลูกฟูก
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 25,000บาทขึ้นไป(ค่าคอม+ค่าน้ำมันรถ+ค่าเสื่อมรถ)
23 พฤษภาคม 2562
จนท.บัญชี
งานบัญชี/ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/จัดทำเอกสารการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายบริษัท งานธุรการบัญชี/คีย์ข้อมูล (โปรแกรมสำเร็จรูป)/จัดเก็บเอกสาร
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป
23 พฤษภาคม 2562
ช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)
ควบคุมเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก เครื่องFlexo เครื่องโรตาลี่ ไดคัท
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+เบี้ยความรับผิดชอบ
23 พฤษภาคม 2562
พนักงานคุมเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูก
คุมเครื่องจักร / Control เครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ325+ค่าทักษะรายวัน+OT+เบี้ยความรับผิดชอบ
23 พฤษภาคม 2562
นศ.ช่างฝึกงาน ปวช,ปวส
- ฝึกงานเสมือนการทำงานจริง
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ300 บาท
23 พฤษภาคม 2562
นศ.ช่างจบใหม่ (ช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ฯลฯ)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ช่างยนต์ ช่างกล) - ดูแลงานโครงสร้าง ไฟฟ้าอาคาร(ช่างไฟ) - ปฏิบัติงานตามแผนซ่อมบำรุงของแผนก - ถ้าสนใจฝึกเรียนรู้ด้านการควบคุม Boiler จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000-13,000
23 พฤษภาคม 2562
ธุรการบัญชี
- ทำสต๊อกวัตถุดิบทั่วไป - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ลงบัญชีทั่วไป
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
23 พฤษภาคม 2562
คุมเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูก
- คุมเครื่องจักรผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ325+ค่าทักษะรายวัน+OT.+เบี้ยความรับผิดชอบ
23 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าแผนกผลิตแผ่นลูกฟูก
1.ควบคุมดูแลการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก ตามกระบวนการ 4m 2.ควบคุมดูแลพนักงานทั้งไทย และต่างด้าว 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร ฯลฯ
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง
23 พฤษภาคม 2562
พนง.ติดบล็อกกล่องกระดาษลูกฟูก
ติดบล็อก ทำกล่องตัวอย่าง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง
23 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ(ลูกม้วนกระดาษคราฟท์)
- บริหารจัดการทรัพยากรคน,วัตถุดิบ,การจัดการบริหารงานภายใน - ควบคุมดูแลพนักงานทั้งไทย และต่างด้าว - บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และลดความสูญเสียระยะเวลาในการทำงานภายใน - ควบคุมดูแลบริหารจัดการโกดัง และคลังเก็บวัตถุดิบลูกม้วนกระดาษคราฟท์ - จัดฝึกอบรมทักษะส่วนบุคคล,อบรมประจำเดือน พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้พนักงานในหน่วยงาน - จัดทำรายงานการผลิตเสนอผู้บริหาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
- ดูแลการปฏิบัติงานของช่างพิมพ์,พนักงานประจำเครื่อง - จัดทำเอกสารต่างๆภายในแผนก - จัดทำเอกสารการผลิตต่างๆ - ร่วมบริหารจัดการบุคลากรในแผนก - ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าแผนก - ฯลฯ
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 พฤษภาคม 2562
ธุรการวิศวโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
- ร่วมตรวจสอบภายใน ด้านโครงสร้างอาคาร - ร่วมตรวจสอบภายใน ด้านสาธารณูปโภคต่างๆภายในโรงงาน - ร่วมตรวจสอบภายใน ด้านแสงสว่าง หลอดไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ เป็นต้น - จัดทำบันทึกใบแจ้งซ่อม ด้านโครงสร้างอาคาร สาธารณูปโภค - ร่วมตรวจสอบ และปฏิบัติตาม pest control, glass control, waste control, msds, และความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
รถร่วมขนส่งสินค้า
ใช้รถกะบะตอนเดียวมีคอกและรภ 6 ล้อ จัดส่งสินค้า (กระดาษลูกฟูก,กล่อง) ให้กับลูกค้าแถวกรุงเทพฯและปริมณฑล
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560