ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
-ตรวจสอบรายงานและทำเอกสารต่างๆ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานออกแบบงานต่างๆได้ -ทำสื่อออนไลท์ต่างๆ
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-จัดทำเงินเดือนพนักงานทั้งระบบ(ใช้โปรแกรมเงินเดือนBusiness Plus) -งานสถิติพนักงาน ดูแลเรื่อง Time Attendance เช็คขาด,ลา,มาสายฯ -จัดทำโบนัสและปรับเงินประจำปี -งานภาษี เช่นนำส่งภงด.1,ภงด1ก.ภงด.90,91,50 ทวิฯ -งานประกันสังคม เช่น นำส่งเงินสมทบทุกเดือน,กองทุนเงินทดแทนฯ(กท.20ก,26ก.25ค.) -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น นำส่งเงินกยศ.,เงินค้ำประกันการทำงานฯ
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
• ดูแลงานบุคคลโดยรวมของบริษัท รวมถึง การรับพนักงาน, ดูแลควบคุมผลงานและระบบการประเมินพนักงาน • ดูแลการเข้างานของพนักงานและการทำงานล่วงเวลา, ข้อปฏิบัติ และระเบียบวินัยของบริษัท • จัดทำเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าทำงานล่วงเวลาของพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน (ประกันสุขภาพและประกันสังคม) • วางแผนกิจกรรมของบริษัท แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการฝึกอบรมพนักงานแต่ละตำแหน่งให้ได้คุณภาพตามบริษัทกำหนด • จัดการตารางผู้บริหาร และสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร • ติดตามและบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริษัท ในระบบรว
บริษัท แอดไมร์ ทูมอโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,500 บาท+++ ต่อรองได้
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.งานสรรหาและจัดจ้างบุคคล 2.ฝึกอบรม 3.จัดทำระบบเงินเดือน 4.งานธุรการ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000-20000
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
- ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ - ดูงานบริหารบุคคลและสรรหา เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์และระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือการออกแบบการทำงานของพนักงานและการตั้งค่าขั้นตอนการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายแรงงาน - จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท และสร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารและกิจกรรม
บริษัท ซีดี ทรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในส่วนของฝ่ายบุคคล ฝึกอบรมและสอนพนังงานใหม่ และประสานงานอื่นๆในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้ช่วยผู้จัดการ รายละเอียดงานเบื้องต้น • สรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย • ฝึกอบรมการทำงานของพนักงานใหม่-เก่า ในทุกๆด้าน (เน้นด้านการขายและประสานงานเป็นหลัก) • ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั้งหมด • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร และสวัสดิการของพนักงานทุกๆคน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ควบตำแหน่งผ
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000+อื่นๆ
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้รับมอบหมายทั้งการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน HR ฯลฯ • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และระบบงานต่างๆในทุกๆระบบที่ผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ • นำเสนองานการตลาดและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี ดูแลการขายและระบบงานการตลาดของสินค้า • จัดสรรระบบงาน ตารางเวลาและอื่นๆของผู้บริหา
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000up (ตามความสามารถ)
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล (Human Resource Management) -ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Training and Development ) -ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI) -ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้ -เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน -ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน -บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของร
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน -ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานคิดคำนวนค่าตอบแทนของพนักงานรายวัน/รายเหมา -จัดทำรายงาน ที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ - ดูแลงาน รปภ. - ดูแลงานด้านสวัสดิการ บ้านพัก - ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ - จัดทำรายงาน และข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ - การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ภายในบริษัท - สอบสวนผู้กระทำผิดระเบียบบริษัท เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม - ดูแลเรื่องงานฝึกอบรม ประสานงานเรื่องการฝึกอบรม - การทำรายงานเอกสาร ด้านการฝึกอบรม
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ตรัง   เขต : กันตัง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1099 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 110 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.