รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล ฝึกอบรม Training
งาน บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
สรรหาและจัดจ้าง การจัดอบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ จัดทำเงินเดือน โอที คอมมิชชั่น เอกสารแรงงานคนต่างด้าว เอกสารแรงงานคนพิการ เอกสารการจัดอบรมนำส่งกรมพัฒฯ เอกสารประกันสังคม สามารถใช้คอมพิเตอร์ได้ดี
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ส. แสงทอง การช่าง จำกัด
ทำรีพอตเงินเดือนพนักงาน วางแผนการทำงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
บริษัท ส. แสงทอง การช่าง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• งานสรรหา ว่าจ้างบุคลากร (recruitment) รวมถึงงานเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบเวลาการเข้างานและการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงาน และทำรายงาน • งาน HR พื้นฐานอื่นๆ ตามที่จะได้รับมอบหมายเช่น ทำบัญชีค่าจ้าง/เงินเดือน (payroll), จัดทำหรือทบทวน job description, ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของบริษัท, งานสวัสดิการสำหรับพนักงาน ฯลฯ • ช่วยจัดฝึกอบรมเบื้องต้นหรือปฐมนิเทศน์
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 หรือตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
1. หาความต้องการด้านฝึกอบรม - วิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรมประจำปี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 2. จัดทำแผนอบรมประจำปี - นำเสนอแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว - จัดทำงบประมาณการอบรมประจำปี 3. พัฒนาสื่อการสอน - สร้างสื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัย E-Books,VDO, Learning,Facebook,Line community - หาแนวทางในการทำสื่อ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่น Learning Application 4. ประสานงาน - ติดต่อประสานงานหรืออำนวยความสะดวก กับหน่วยงานทั้งในและภายนอก 5. วิเคราะห์ -
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
1.คีย์ประวัติพนักงานเข้าใหม่ , คีย์พนักงานลาออก 2.คีย์ใบลาพนักงาน และใบลืมบันทึกเวลาทำงาน 3.คำนวณและตรวจสอบและคีย์โอทีพนักงาน 4.เงินเดือนพนักงาน 5.สลิปเงินเดือน 6.ภงด.1 ประจำเดือน 7.ภงด.1ก ประจำปี 8.50 ทวิ, ภงด.91 9.ยื่นภาษีทาง Internet ให้พนักงาน 10.แจ้งส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11.แจ้งเข้า - ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.แจ้งนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน 13.รายงานสถิติสายประจำสัปดาห์ 14.รายงานการบันทึกเวลาผิดปกติประจำงวดเงินเดือน 15.รายงานสถิติ ขาด ลา มาสาย ประจำเดื
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
1. วางแผนการสรรหาบุคลากรพนักงานหน้าร้าน ทุกสาขา 2. หาแหล่งงานจาก Jobth , Jobthai , จัดหางานและสถานศึกษา 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. Update Manpower ทุกๆ สัปดาห์ 5. นำเสนออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสรรหา 6. ติดต่อเจรจากับบริษัทจัดหาคนภายนอก 7. ควบคุมและตรวจสอบการคัดเลือกใบสมัคร 8. ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้น 9. ดำเนินการสัมภาษณ์ 10. คัดเลือกผู้สมัครร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 11. ตรวจสอบประวัติ , นำเสนอ
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด
คิดค่าแรง ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน อบรม
บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด
อบรม มีความสามารถจัดทำ SOP ในองค์กรได้ และงานสรรหา
บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
จนท.สรรหา 1. สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ ในช่องทางต่าง ๆ 2. ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดเข้าสัมภาษณ์งานและทดสอบ 3. ดูแลปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานว่างใน Web Site ที่ใช้ในการประกาศตำแหน่งงานว่างฯ 4. ดำเนินการหาช่องการการสรรหาใหม่ ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาการใช้ช่องทางนั้น ๆ 5. ดำเนินการในงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ 6. บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ เข้าระบบ 7. จัดทำแฟ้มเอกสารพนักงาน 8. นำเสนอแนวการทางพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง 9. จัดทำ Repor
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด
1.จัดสรรหาพนักงานขายลงประจำห้างแต่ละสาขา 2.จัดสรรหาพนักงาน office 3.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 4.ทำเอกสารในแผนก 5.ช่วยเหลืองานหัวหน้าแผนก
บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1099 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 110 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > บุคคล/ฝึกอบรม/Training
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.