ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล ฝึกอบรม Training
งาน บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
"จนท.สรรหาว่าจ้าง" - ประสานงานแรงงานต่างชาติ - งานด้านสรรหาพนักงาน (ทั้งใน และนอกสถานที่) - งานด้านพัฒนาองค์กร / อบรมพนักงาน - งานด้านประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - งานเอกสารด้านงานบุคคลต่างๆ - งานด้านสัมภาษณ์งาน / นัดพนักงานเริ่มงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย "จนท.สารสนเทศบุคคล" - งานด้านคำนวณเงินเดือน Payroll - ดูแลงานด้านเอกสารการขาด ลา มาสายของพนักงาน - งานด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - งานด้านการอบรมพนักงานและงานกิจกรรม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1 (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
1.ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลือกบุคลากร 2.ดูแลงาน Time attendanceและคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3.ดูแลแรงงานสัมพันธ์ กฏหมายแรงงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม จัดหางาน 4.ติดต่อประสานงานเอกสารการทำงานแรงงานต่างด้าว 5.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
ดูแลเรื่องการอบรมการทำงานให้กับพนักงานทั้งรายวัน และรายเดือน พร้อมบันทึกการฝึกอบรม
บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
- ทำสรุปค่าแรงเงินเดือนสวัสดิการของ พนักงานในบริษัท - ควบคุมการเบิกจ่ายชุดฟอร์มพนักงาน และสรุป Stock ชุดฟอร์ม ตามรอบที่กำหนด - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมและประสานงานกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร -จัดทำประเมินผลการปฎิบัติงาน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
-สรรหาพนักงาน/เติมคนแต่ละสาขาที่ขาดพนักงานในตำแหน่งต่างๆ -ทำเอกสารพนักงานใหม่ -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน - กดอนุมัติใบลา - ดูแลเงินตกหล่นพนักงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
- สรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานได้ - ประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ได้ - อธิบายรายละเอียดงาน เจรจาให้ผู้สมัครเข้าใจและสามารถทำงานได้ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงท
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1. พิจารณาในการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท 2. วางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท 3. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 4. กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ/ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล เช่นสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ 5. รับผิดชอบประเมินค่า KPI ของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 6. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
1. จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทน ( ประกันสังคม, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, คำนวนภาษี, ประกันสังคม, และอื่นๆตามข้อกำหนด 2. ดำเนินการสรุป แสดงรายรับ รายการหักและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ทำข้อมูลค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง เช่นการปรับเงินเดือนประจำปี , โบนัสประจำปี และรายงานค่าตอบแทนต่างๆ 4. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงานทั้งระบบ 5. รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส เอ็น เอส เอส ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1083 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 109 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.