เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรสื่อสาร, โทรคมนาคม
Installation Engineer / Costomer Service Engineer
Installation Engineer - ติดตั้งอุปกรณ์ GPRS Router ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนด รวมทั้งบันทึกผลการทดสอบ และจัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงานตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานพร้อมทั้งแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ Customer Service Engineer - ออกปฏิบัติงานแจ้งซ่อม ตอบข้อสักถามกับลูกค้าหน้างาน ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท ตลอดจนจัดทำรายงานรายละเอียดการทำงานของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้ง
23 มกราคม 2562
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Technical Solution Engineer
-ออกแบบระบบ รายการอุปกรณ์ การให้บริการทางด้านระบบเครือข่าย -สนับสนุนฝ่ายการขายในการเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนออุปกรณ์ และการให้บริการทางด้านระบบเครือข่าย -ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ เพื่อสรรหาอุปกรณ์ใหม่ การให้บริการใหม่ในส่วนของระบบ Network เพื่อสนับสนุนฝ่ายการขาย และนำเสอนต่อผู้บังคับบัญชา -ทำการออกแบบระบบ อุปกรณ์ การให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า -ดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอุปกรณ์และระบบเครือข่ายในบริการ Dual Wireless Express ทั
23 มกราคม 2562
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
• ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • ดำเนินงาน และสนับสนุนเกี่ยวกับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง จัดหา การเดินรถไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ จัดทำข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) ของระบบ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมปทานหรือผู้ว่าจ้าง • จัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคของระบบ สำหรับการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน • ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง เตรียม
23 มกราคม 2562
Shift Engineer ( CAT บางรัก โครงการ Trunked Radio )
***ทำหน้าที่ในงาน วิศวกร Monitor ระบบ Digital Trunked Radio System( DTRS) ***สนับสนุนงานด้านเทคนิคให้กับ Gateway ตามภูมิภาค ต่างๆ , งานในส่วน Network Operation ของ DTRS , ***จัดทำรายงานต่างๆ เช่น System Availability , Fault Report , Incident Report ***และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ปฎิบัติงานที่ สำนักงาน CAT บางรัก ***เมื่อระบบดำเนินการแล้ว จะมีการเข้างานเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก ***อาจมีงานที่ต้อง Onsite หน้างานบ้าง
23 มกราคม 2562
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา รับด่วนมาก   เงินเดือน : 16,000 Up + ค่ากะ + OT และตำแหน่งพนักงานประจำ
Shift Engineer (SCS_ปฎิบัติงานที่ศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า)
**ทำหน้าที่วิศวกร Support ระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับลูกค้า โครงการระบบ Trunk Radio กทม **ทำงานกะ เข้างานกะได้ **ทำงาน ศาลาว่าการ กทม เสาชิงช้า **รับการจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปีได้ **พร้อมเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาพิเศษ
23 มกราคม 2562
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนมาก)   เงินเดือน : 16,000 บาท + เงินค่าเข้างานกะ +OT
Engineer , Sr.Engineer _SCS_Digital Trunk Radio
- รับผิดชอบในงานวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม ในโครงการ โครงข่าย DTRS < Digital Trunked Radio System> - ทำหน้าที่ ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขตรวจสอบ สนับสนุนงานด้าน Core Network ออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข การเชื่อมต่อระบบ Core / VAS กับระบบอื่นๆ - ทำหน้าที่ ตรวจสอบ ทดสอบ จัดการช่องสัญญาณความถี่ - ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคนิค ให้กับ Gateway ตามภาคต่างๆ - สถานที่ปฎิบัติงานหลักที่อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค และ สำนักงาน CAT บางรัก - ต้องมีการทำงานที่ไซค์งาน ทุกภูมิภาค เหนือ อีสาน ใต้ รวมถึง 3 จังหวัดใ
23 มกราคม 2562
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา ( รับด่วน )   เงินเดือน : 1) ตามวุฒิการศึกษา 17,000 up 2) + ประสบการณ์ตรง หรือใกล้เคียง 3) ทักษะพิเศษอื่นๆ เช่น TOEIC
Technical Support Engineer
ออกแบบให้คำปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิค ประสานงานต่างประเทศเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Wireless Mesh Network) ซึ่งเป็นสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศเป็นอย่างมาก มีประสบการณ์ทางด้าน Data Communications & Networking System สามารถ Setup LAN, VLAN, QoS ฯลฯ
23 มกราคม 2562
บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-30,000 บาท, ค่าน้ำมัน
Enterprise Technical Consulting (Engineer) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
• Explore Technical for develop Enterprise Service, specify area of; IT system (eg. Access Control, Authentication System, VDI, LAN Management, Voice Gateway etc.), Network and Platform (NFV, SDN, MPLS network, Ethernet, WiFi System etc.), Security (Next Gen Firewall, IPS, DDoS, SIEM, WAF etc.). • Design Technical Solution to match Business Requirement. • Testing and Evaluation Equipment and solution. • Project Control and Plan for implement equipment and rollout service. • Training and C
23 มกราคม 2562
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้งของบริษัท
Project Codinator
ดูแลประสานงาน Project ต่างๆ Control project ต่างๆ
23 มกราคม 2562
บริษัท อัลติเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000
RF Engineer / Project Engineer / Wireless Engineer / Network Engineer ประจำไซน์งานโทรคมนาคม (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่) จำนวนมาก
RF Engineer Job Description: • Handling team and ensuring on-time deliverables. • Working closely with customer both management and working level. • RF planning, propagation models, RF optimization, protocol analysis, etc • Supporting Radio Network planning & Optimization projects of UMTS+HSPA and LTE in Bangkok and up-country. • Supporting Drive Test Analysis (DTA), Cluster tuning and Acceptance report. • Supporting OSS KPIs monitoring, Worst cells analysis and OSS KPIs optimization.
23 มกราคม 2562
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลงและตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 64 งาน

1 2 3 4 5 6 7

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560