เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก.!
- บันทึกบัญชีไอ้ย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี - จัดทำ Payment รับ-จ่าย ปรับปรุงรายการทางบัญชี ตรวจสอบ Staetment ได้ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน - จัดทำ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ใบสรุปค่าใช้จ่าย ก่อนโอนให้กับลูกค้าได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจดับบลิว เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริททรัพย์ ด่วนมาก !
- ประสานงานกับลูกค้าและธนาคารด้านสินเชื่อ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์แนะนำเกี่ยวกับเอกสารการขอสินเชื่อเบื้องต้นกับลูกค้าได้ - มีประสบการณ์เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์
บริษัท เจดับบลิว เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี
- ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบภาษี ภพ 30 ภงด 1,3,53,50,51,90,91 ออนไลน์ - ยื่นประกันสังคม - ตรวจสอบเอกสารการกระทบยอดทุกสิ้นเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000
24 พฤษภาคม 2562
พนักงานบัญชี ประจำสาขาราชครู (BTS อารีย์)
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - ทำ GL กระทบยอดได้ทุกประเภท - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักบัญชี - ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน แชะ Inventory ประจำปี
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-28,000
24 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าบัญชี
- ดูแลงานบัญชีทั้งระบบของบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต ภพ.30 ภงด,1,3,53,50,51,90,91 - ทำเงินเดือนพนักงาน - ยื่นประกันสังคม - ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - บันทึกบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย โดยโปรแกรม Formula - ปิดงบการเงิน และปิดงบรายเดือนเสนอผู้บริหาร - จัดทำ Cash Flow เสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบกระทบยอดทุกสิ้นเดือน - จัดทำงบกำไรขาดทุนรายเดือน/ไตรมาส/รายปี รวมถึงปิดงบการเงิน(เตรียมเอกสารประกอบงบ)เสนอผู้สอบบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน
เปิดบิล เรียกเก็บเช็ค ทำหัก ณ ที่จ่าย วางบิล รับเช็ค ตั้งหนี้ จ่ายเจ้าหนี้ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 พฤษภาคม 2562
บัญชี
-บันทีกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย -ทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ทำรายงานสรุปรายจ่ายประจำวัน/เดือน -ออกใบกำกับภาษีขาย/ใบลดหนี้/วางบิล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-18000
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี (ภาษี)
1.) ตรวจสอบรายงาน บันทึกบัญชี รับชำระหนี้ - ด้านลูกหนี้ 2.) ออกใบกำกับภาษีขาย 3.) ตรวจสอบรายงานบันทึกบัญชี จ่ายชำระหนี้ – ด้านเจ้าหนี้ 4.) ตรวจสอบรายการบิลซื้อ ,บิลขาย และ จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย 5.) จัดทำ ภ.ง.ด. 3 ,53 , ภ.พ. 30 พร้อมส่งสรรพากร 6.) ตรวจสอบบัญชี แยกประเภท ปิดงบการเงินได้ 7.) ประสานฝ่ายจัดซื้อ บัญชีโอนเงินต่างประเทศ พร้อมจัดทำเอกสารโอนเงินต่างประเทศผ่านธนาคาร , บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ 8.) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซูชิ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 พฤษภาคม 2562
Senior Accountant
- ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีทั้งในส่วนรับและจ่าย - ข้อมูลทางบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย - จัดทำเงินสดย่อย - จัดทำเอกสารรับ-จ่าย - รายงานสรุปประจำสัปดาห์/ประจำเดือน - ดูแลเรื่องเช็ค/การวางบิล - จัดทำภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีทรัพย์สิน คิดค่าเสื่อม ตั้งเจ้าหนี้การค้า ปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน - ตรวจสอบกระทบยอดเงินในธนาคาร - ปิดงบบัญชี ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com Tel: 02 530 1771
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 45,000
24 พฤษภาคม 2562
Accounting & Finance Manager
- Develop and manage annual and multi-year budgets that are adequate for the organization’s needs including preparation of periodic budget forecasts - Prepare and maintain cash flow analyses as needed - Analyze monthly financial statements (balance sheet, income statement, and statement of cash flows) and effectively convey analysis to staff as requested - Assist in preparing year-end books for audit - Ensure operational compliance with policies, procedures and regulations for any necessa
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000-80,000
24 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4198 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 420 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560