ค้นหาจากงานประเภท
จัดซื้อ, คลังสินค้า, logistics
1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนการรับสินค้า นับสินค้าจาก Supplier และจัดเก็บ 2. จัดเตรียมสินค้าตาม Order 3. จัดสินค้าส่งออก (ขนส่ง) 4. จัดทำรายงานสรุปสต็อก และการเบิกจ่ายสินค้าเข้า-ออก 5. ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้อง สะอาด และเรียบร้อย 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
1. บริหารจัดการควบคุมระบบงานคลัง พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ประสานงานกับทุกฝ่ายในการรับเข้า เก็บ จ่าย รวมทั้งวางแผนการจัดส่งสินค้าได้ตามเป้าหมาย 3. ดูแล บริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด 4. ควบคุม/ดูแล ระบบการบันทึกการรับ-จ่าย-โอน-ปรับปรุงยอดสินค้า ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 5. สรุปข้อมูลและการวัดผลงาน ประจำสัปดาห์/เดือน เสนอต่อผู้จัดการแผนกคลังสินค้า 6. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์)
บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
1. บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องในการรับ-จ่าย-โอน ควบคุมยอดสินค้าในระบบ 2. สรุปรายงานสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานประจำวัน/เดือน/ปี และรายงานผล KPI 3. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
1. ตรวจรับ- นับสินค้า เข้าคลังสินค้า 2. เบิก-จ่าย สินค้าให้ลูกค้า/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแล จัดเตรียมพื้นที่ จัดเรียงสินค้า ตามจุดที่กำหนด 4. ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า ตัดสต็อคสินค้า จัดทำStock card 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์ 08.00-17.00 น.)
บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
1. ควบคุม/ดูแล ระบบการบันทึกการรับ-จ่าย-โอน-ปรับปรุงยอดสินค้า ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำสรุปรายงานประจำวัน/เดือน/ปี อย่างเป็นระบบ 3. บริหารทีมงานธุรการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัด (KPI) ของส่วนงาน 4. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์)
บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
1. ติดต่อ เจรจา และประสานงานกับผู้ขาย 2. เปรียบเทียบราคาผู้ขาย 3. สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อ และกำหนดวันส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ตรวจเช็คสินค้า รับเข้าสินค้าเข้าระบบ รวมทั้งรายงานการจัดซื้อและยอดค้างส่งจากผู้ขายในแต่ละเดือน 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
- มีประสบการณ์การควบคุมการขนส่งของรถต่างๆ - มีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองอัตราพร้อมทักษะการเป็นผู้รับเหมาช่วงการขนส่ง - ประสบการณ์การบริหารงานมากกว่า 5 ปี - ทักษะการจัดการสูงและทักษะการปรับปรุงระบบการขนส่ง - สรุป Report เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : คลองเขื่อน, บางน้ำเปรี้ยว, เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
- จัดแพ็คสินค้า - ติดวอยประกัน - เช็อดของออกจากสต็อก
บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
-จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้าง และอาหาร -จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ -ดูแลการจัดซื้อจัดหาสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท -จัดทำ ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
- แพ็ค / คัดแยก หนังสือ - จัดสินค้าตาม Order เพื่อส่งตามร้านสาขา - เช็คสต็อก - สามารถยกของหนักได้ (หนังสือ)
บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ 325 บาท
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2065 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 207 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.