ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ดูแลเอกสาร รับ จ่าย ภายในนิติบุคคล ตลอดจนปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามโครงสร้างหน่วยงาน
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
-จัดทำ ควบคุม ดูแลงานระบบในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด -บันทึกตารางการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินท์ และอุปกรณ์ต่างๆ -ตรวจเช็คงานระบบ -งานซ่อมแซมต่างๆ -ดูแลด้านสา
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า,ประปา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารชุด
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 6 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
-ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในอาคาร -ควบคุม สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบงานอาคาร,ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
-ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในอาคาร -จัดการ ดูแลอาคารชุด -งานเอกสารต่าง ๆ และอื่น ๆ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
- ปิดงบ วางบิล - ทำบัญชี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ - ธุรการ ประจำอาคารชุด จัดทำพัสดุ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำเอกสารรายรับ - รายจ่าย ที่เกี่ยวข้องของคอนโด
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุง และดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา,และระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : หลายอัตรา (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ดูแลงานระบบต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, และซ่อมบำรุงทั่วไป
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
- ประสานงาน รับเรื่องแจ้งซ่อม - ทำเอกสารรับ-จ่าย จดหมาย พัสดุ ภายในคอนโด - รับ-จ่าย พัสดุภายในคอนโด
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา *ด่วนมาก*   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
งานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบงานอาคาร , ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1) บริการและติดตามงานตามที่เจ้าของร่วมได้แจ้งให้ทราบเพื่อไปทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 2) ตรวจเช็คอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในอาคาร ไฟฉุกเฉิน , FIRE PUMP , อุปกรณ์ตู้ดับเพลิง , เครื่อง Genera
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา **ด่วนมาก**   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1.ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร 2.รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3.ดูแลหน่วยงานความปลอดภัยและความสะอาดภายในอาคาร 4.ดำเ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร และปฎิบัติงานแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา **ด่วนมาก**   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1.ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร 2.ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคาร เช่น ระบบน้ำ ไฟ้ฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอาคาร เป็นต้น 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ดูแลความคุมการทำงานของช่างประจำอาคาร วางแผนการทำงานของช่างประจำอาคาร จัดการการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมติคณะกรรมการ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จัดทำเอกสารทางบัญชีของทางนิติบุคคล ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร จัดระเบียบให้เป็นไปตาม มติคณะกรรมการและนโยบายของบริษํท
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร และจัดระเบียบภายในอาคารให้เป็นไปตามมติคณะกรมการและนโยบายของบริษัท ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้จัดการอาคาร
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
- ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร - รับเงินค่าสาธารณูปโภค - ออกใบเสร็จและทำเอกสารรายรับ-จ่าย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามโครงสร้างหน่วยงาน
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.