เข้าระบบผู้สมัครงาน
Senior Sale (ประจำสาขา Summer Hub) พระโขนง
- แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า - เปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ติดต่อประสานงานต่างๆ ทำงานเอกสาร - บริษัทฯมีคอมมิชั่น ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส,ประจำปี
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
Call Center
1.รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ Call in Call out 2.ให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น 3.บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ CRM 4.บริหารฐานข้อมูลลูกค้า เช่น ติดตาม นัดหมายลูกค้า ส่ง SMS / Email ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเชิญชวนและอัพเดตข้อมูลข่าวสารของบริษัท 5.ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ผู้จัดการสำนักงานขาย (สาขารามอินทรา)
- บริหารการขาย ทำการตลาดสาขา และพัฒนาพนักงานขาย - วางแผนและทำการตลาดสาขาตามนโยบาย บริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด (พงษ์เพ็ชร)
- ต้อนรับลูกค้า - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานเอกสารกับลูกค้า - ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
สถาปนิกปรับแบบ (สาขาพงษ์เพชร)
1.ออกแบบบ้าน / ปรับแบบบ้าน 2.ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
Senior Sale (สาขาลาดพร้าว)
- เปิด ปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดตามประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
สถาปนิกปรับแบบ (ประจำสาขาราชบุรี)
- ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ออกแบบ บ้าน โปรแกรม Archicad , Autocad - ปรับแบบ , เคลียร์แบบ โปรแกรม Archicad , Autocad - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่เลขานุการและประสานงานฝ่ายออกแบบ
- ประสานงานต่างๆ ของฝ่ายออกแบบ - รวมรวมเอกสารฝ่ายออกแบบเพื่อนำเสนอผู้จัดการฝ่าย ผอ.ฝ่าย ฯ - ติอต่อนัดหมาย Supplier - สรุปวาระการประชุม และติดตามงานภายในฝ่าย - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(อาวุโส)
- กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงบประมาณและดำเนินกิจกรรมทางด้าน Online Marketing ให้สอดคล้องต่อธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ - สร้างสรรค์ Content คุณภาพ(ทั้งงานเขียน และถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ) ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เผยแพร่สู่สื่อออนไลน์ - ประสานงานควบคุมการทำงานของ Online Agency ให้เป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
1.รับผิดชอบในส่วนบัญชีของบริษัทฯและบริษัทในเครือ 2.ควบคุมการทำงานของบัญชี - การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 3.ควบคุมและตรวจสอบระบบการรับจ่ายเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัทฯ ในกลุ่ม 4.สามารถปิดงบบัญชีการเงินได้
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
ผู้จัดการสำนักงานขาย (สาขาสระบุรี)
- บริหารการขาย ทำการตลาดสาขา และพัฒนาพนักงานขาย - วางแผนและทำการตลาดสาขาตามนโยบาย บริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
เลขานุการและประสานงานฝ่ายบัญชีการเงิน
- ติดตามงาน ดูแลเอกสารเข้า - ออก - ตรวจสอบงาน DC- ISO และ KPI - ดูแลประสานงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบัญชีการเงิน - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
นิติกร
- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ - ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย - จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ - เตรียมคดี ฟ้องร้องดำเนินคดี (บางกรณี) - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน (ประจำสาขาพงษ์เพชร)
- รับผิดชอบทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน - รับผิดชอบเสริฟ์น้ำ - กาแฟ สำหรับลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- วางแผน ติดตามงานหลังการขาย สำหรับงานลูกค้าสัมพันธ์ - ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ - รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
22 มกราคม 2562
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560