ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
1. รับ-จ่าย สต็อกสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ 2. ดูแลสินค้าและความสะอาดในคลังสินค้า 3. จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถขนส่ง 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1. ควบคุมการตรวจสอบงานประจำวันให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการผลิตและส่งมอบ 2. ตัดสินใจคุณภาพงานและจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาหลุดรอดไปยังลูกค้า 3. ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตามมาตรฐานการทำงานรวมถึงปรับปรุงพัฒนาทักษะพนักงาน ตรวจติดตามด้านคุณภาพทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4. รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนด้านคุณภาพจากลูกค้าและติดตามการแก้ไขจากส่วนงานต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ 5. ร่วมมือกับฝ่ายผลิตในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 6. ควบ
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1. ทำงานล่วงเวลาได้ 2. งานธุรการ/ฝ่ายผลิต/อืนๆ ที่คนพิการทำได้ 3. งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และคนพิการสามารถทำได้
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติ
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ทำงาน
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (ถุงพลาสติก)
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000 +
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1. ควบคุมเครื่องพิมพ์พลาสติก PE / HD ในระบบกราเวียร์ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด 3. บันทึกข้อมูลการผลิตและควบคุมของเสีย 4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000 +
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1.ควบคุมเครื่องเป่าถุง 2.ควบคุมคุณภาพในงานระหว่างผลิตให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ควบคุมของเสียในกระบวนการเป่า 4.บันทึกข้อมูลการผลิต
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000 +
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1.ควบคุมทีมงานเป่าถุง 2.ควบคุมคุณภาพในงานระหว่างผลิตให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ควบคุมของเสียในกระบวนการเป่า 4.บันทึกข้อมูลการผลิต
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1. ควบคุมทีมงานแผนกพิมพ์พลาสติก PE / HD ในระบบกราเวียร์ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด 3. บันทึกข้อมูลการผลิตและควบคุมของเสีย 4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.