ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
งาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
-รักษาฐานลูกค้าเดิม -เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม -เปิดลูกค้าใหม่ -เพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่ -อื่นๆตามที่รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
-กำกับดูแลและควบคุมทีมงานประสานงานขาย -ติดต่อประสานงานลูกค้า ทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า -แจ้งข้อมูล Product Specifiacation ให้ลูกค้ารับทราบ -รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า -สำรวจความพึงพอใจลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานทางด้านการขาย และการตลาด นำเสนอผู้บริหาร -อืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
1.คัดเลือก Supplier ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.ขอใบเสนอราคาและต่อรองราคา เงื่อนไขทางการเงิน 3.เปิด PO เพื่อสั่งซื้อ และ ติดตามสินค้าให้ส่งตามกำหนด 4.ประสานงานกับ Supplier ทั้งงานบริการและงานซ่อมบำรุง 5.ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกจัดซื้อ 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดัชนีวัดผลคุณภาพ แผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัท 2.ทบทวนขั้นตอนเอกสาร ขั้นตอนการปฎิบัติงาน วิธีการปฎิบัติงาน มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ 3.ตรวจติดตามให้มั่นใจว่าแผนคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 4.ทบทวนแผนงาน การตัดสิน ผลิตภัณฑ์ /วัตถุดิบ กรณีผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 5.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ ข้อร้องเรียนต่างๆ และคำแนะนำจากลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ และร่วมกันแก้ไขปรับปรุง 6.ต
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
-รับผิดชอบดูแลงานฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด -รับผิดชอบนำส่งผลการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและติดตามผล -ประเมินพนักงานก่อนและหลังฝึกอบรมเพื่อเก็บเป็นข้อมูลพัฒนาศักยภาพพนักงานรายบุคคลในการเติบโตงานในสายอาชีพ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
1.บำรุงรักษา เครื่องจักร 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตามแผน 3.ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคทั่วไป 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.