- ให้ข้อมูลสินค้าลูกค้าที่เอารถเข้ามาใช้บริการ และปิดการขาย - ประสานงานระหว่างช่างช่วงล่างกับลูกค้า - ดูแลรถลูกค้า ประสานงานให้เสร็จทันตามกำหนด - ขับรถลูกค้าเข้า/ออกลานซ่อมรถ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12000-15000
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
-ตรวจสอบ/วิเคราะห์อาการเสียของรถยนต์ -ซ่อมช่วงล่างของรถยนต์ เช่น เปลี่ยนโช้ค,เบรค,ครัช,ยกสูง,โหลดเตี้ย -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- บรรจุสินค้าประเภทโช้คอัพรถยนต์ - ติดรถส่งของเพื่อจัดส่งตามร้าน หรือ บริษัทฯ ต่างๆ - จัดเก็บสินค้าภายในแผนก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- เชื่อมไฟฟ้า, ซีโอทู, อาร์กอน ชิ้นงานตามแบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- ทำความสะอาดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ - จัดเตรียม/จัดเก็บภาชนะสำหรับอาหารกลางวันของผู้บริหาร - จัดเตรียมผลไม้สำหรับไหว้พระ - เสิร์ฟน้ำลูกค้า/ผู้มาติดต่อ - ตกแต่งไม้กระถาง และรดน้ำ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- รับวางบิล จ่ายชำระหนี้ - จัดทำใบลดหนี้ - กระทบยอดเจ้าหนี้คงค้าง - ควบคุมการขายเศษวัสดุ - ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- สรรหา / คัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ - พัฒนาผู้ขาย - Audit Supplier ณ โรงงานผลิต - จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ให้ทันต่อระยะเวลา - พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น - อื่นๆ ที่ได้
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- งานซ่อม / สร้าง อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต - งานซ่อมระบบสาธารณูปโภค - งานซ่อมเครื่องจักรกล - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- จัดทำแผนซ่อมประจำสัปดาห์ / ประจำปี - จัดทำประวัติเครื่องจักร - ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างภายในแผนก - ควบคุมงานซ่อม/สร้างอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรกล - อ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
-ทดสอบและตรวจสอบ วัตถุดิบที่รับเข้าจากภายนอก/ชิ้นงานระหว่างผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว/ชิ้นงานขั้นตอนสุดท้าย -บันทึกผลทดสอบและตรวจสอบ -บันทึกผลข้อมูลของเสีย พร้อมทั้งหาวิธีป้องกั
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000 - 15,000
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- ออกแบบ / พัฒนาผลิตภัณฑ์ - ควบคุมงาน New Model / งานทดลองต่างๆ - ประสานงานระหว่างลูกค้า หน่วยงานวิศวกรรม หน่วยงานผลิต - อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- บำรุงรักษา และซ่อมแม่พิมพ์โลหะ - สร้างจิ๊ก ฟิกเจอร์ จับชิ้นงาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง (พนักงานรายเดือน)
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- กลึงชิ้นงานตามแบบด้วยเครื่องกลึง Manual - ตัด เจียร ไส เจาะชิ้นงานตามแบบ - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งต่อยังแผนกถัดไป - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 15,000
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- ประสานงานการผลิตให้ได้คุณภาพ และทันการส่งมอบ - ปรับปรุง / พัฒนากระบวนการผลิต - จัดทำมาตรฐานการผลิต (Standard Time) - ประเมินต้นทุนการผลิต - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- บริหารจัดการ / ควบคุมกระบวนการวางแผนและการผลิต (ลักษณะงานแปรรูปโลหะ) - วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด / เป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001, ISO 14001, IATF 16
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- เบิก/จ่าย สินค้าสำเร็จรูป / ชิ้นส่วน / วัสดุสิ้นเปลือง / อะไหล่ยนต์ - จัดเก็บ และตรวจนับสต็อค - บันทึกข้อมูลใน Stock Card และ Computer - ประสานงาน Supplier ในการจัดซื้ออะไหล่ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- ต้อนรับพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าในการเข้ารับบริการซ่อมรถยนต์ - วิเคราะห์อาการของรถยนต์ - อธิบายรายละเอียดงานซ่อมแก่ลูกค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับช่างซ่อม - เก็บเงิน / ออก
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- วิเคราะห์อาการเสียของรถยนต์ - ซ่อมแซมช่วงล่างรถยนต์ - ตรวจสอบงานซ่อม - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- วิเคราะห์ข้อมูลการขาย คู่แข่ง ลูกค้า - วางแผนการโปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย - วางแผนการตั้งราคาขายให้เหมาะสม - บริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผ่านเซลล์ - บริหารยอดขายให้เป็นไ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
- บริหารงานด้านการต้อนรับ งานบริการซ่อมช่วงล่างรถยนต์ และงานคลังอะไหล่ - วางแผนการซ่อมแซมรถยนต์ และการตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบ - ให้คำปรึกษา / คำแนะนำด้านบริการซ่อมรถยนต์
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.