เข้าระบบผู้สมัครงาน
Shop Manager - หน่วยแทน (ด่วน!!!)
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สอนงานเกี่ยวกับการขาย และโปรแกรมการขายให้แก่พนักงานใหม่ ตามสาขาที่เปิดใหม่หรือสาขาที่ พนักงานลาออก ทั้งตำแหน่ง Shop Manager และพนักงานขาย 3.เป็นหน่วยแทน หมุนเวียนไปตามสาขาต่างๆที่มีความต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการขาย และทดแทนกรณีมีพนักงานลาออกกะทันหัน 4.เดินทางไปตามสาขาต่างๆทั่วประเทศ 5.เบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางได้ตามจริง 6.ค่าสึกหรอรถยนต์ เดือนละ 1,000 บาท 7. มีการันตีคอมมิชชัน ให้ทุกเดือนๆละ 8,000 บาท
14 พฤศจิกายน 2561
Rescue ด่วน!! (หัวหน้าสนับสนุนการขาย)
- วางแผนช่วยเหลือสนับสนุนสาขาที่ต้องความช่วยเหลือ -ฝึกสอนและให้ข้อมูลสินค้า และเทคนิคการขายใหม่ๆให้กับพนักงานขาย -วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประเมินศักยภาพของพนักงานขาย -ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย -ผลักดันยอดขาย ให้เกิดขึ้นตามที่บ.กำหนด -ตรวจสอบผลการปฎิบัติงานของพนักงานสาขารวมถึงอื่นๆที่บ.กำหนด -ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสินค้าและกระบวนการทำงานของพนักงานขาย *** มีค่ารถ และค่าดูแลรับผิดชอบสาขา ***
14 พฤศจิกายน 2561
Data Analysis ด่วนมาก ทำงานที่บางนาตึกทศพลบางนาคอมเพล๊กซ์
ทำค่าคอมมิวชั่นให้กับฝ่ายขาย -สรุป ค่าคอมมิวชั่นของฝ่ายขายในแต่ละเดือน -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ดึงยอดขายประจำวันและเดือน
14 พฤศจิกายน 2561
Asst.shop Manager ประจำสาขา เซนทรัล -เวสเกตท์ ด่วน
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000 - 10,000
Asst.shop Manager ประจำ Lotus - พิจิตร
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า และดำเนินการตามมาตรฐานร้านค้า 6. ดูแลพนักงานในร้าน
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำ Lotus -เพชรบรูณ์
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000 - 10,000
Asst.shop Manager ประจำ Lotus ระยอง
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า และดำเนินการตามมาตรฐานร้านค้า 6. ดูแลพนักงานในร้าน
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ สาขา Lotus บางพลี
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,150 ++ Comission
Asst.Shop Manager ประจำ สาขาLotus -พิจิตร
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า 6.ดูแลพนักงานในร้าน
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-12,000
เจ้าหน้าที่ Call Center (คนพิการ)ด่วน!!!
งาน Call Center รับสาย,โทรออก (ไม่ใช่งานขาย) - ทำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล - ดูกล้องวงจรปิด -ตรวจสอบพนักงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ขายโทรศัพท์มือถือขับรถโมบาย ด่วน!!
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
ธุรการบิลส์อิน ด่วน!!
- เขียนแบบ อ่านแบบได้ -ทำโปรแกรม Sketch up ในการทำสาขา -สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้
14 พฤศจิกายน 2561
Operation Manager (ด่วนมาก)
การวางแผนกลยุทธ์/บริหารการขาย 1.กำกับดูแลการบริหารและควบคุมแนวทางการขายสินค้าและบริการ 2.ประมาณการยอดขาย เพื่อนำมากำหนดเป้ายอดขาย รวมถึงแบ่งเป้าหมายการขายของแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนติดตามผลการขาย 3.ควบคุมและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้า 4.กำกับดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 5.พัฒนาระบบการปฏิบัติการรวมถึงกระบวนการในการทำงานของหน้าร้านและสาขา 6.ควบคุมดูแลภาพลักษณ์ การจัดตกแต่ง ของหน้าร้านและสาขา ** - มีค่าเสื่อมราคา - ค่าคอ
14 พฤศจิกายน 2561
Area Manager ด่วน
การวางแผน/บริหารการขาย 1. ควบคุมกระบวนการขายสินค้า/บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน้าร้านและสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ 2. ประมาณการยอดขาย กำหนดและแบ่งเป้ายอดขายของแต่ละเขตพื้นที่ ตลอดจนติดตามผลการขาย 3. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้า การควบคุมหน้าร้านและสาขา 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทวางไว้ 3. ควบคุมดูแลภาพลักษณ์ การจัดตกแต่งหน้าร้านและสาขาต่างๆ ให้เป็นไ
14 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำ สาขาโลตัส บึงกาฬ
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด บึงกาฬ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-12000
Asst. Manager Lotus -บางนา ด่วน
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า และดำเนินการตามมาตรฐานร้านค้า 6.ดูแลพนักงานในร้าน
14 พฤศจิกายน 2561
Asst. Manager Lotus - ชัยนาท ด่วน
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า และดำเนินการตามมาตรฐานร้านค้า 6.ดูแลพนักงานในร้าน
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-12,000
พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ สาขา Big C Extra หาดใหญ่2 จ.สงขลา ด่วน
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-12000
Asst.Shop Manager ประจำ สาขาLotus บางนา
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้า 6.ดูแลพนักงานในร้าน
14 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ สาขา โลตัส รังสิต นครนายก
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-12000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560