เข้าระบบผู้สมัครงาน
Inter Law (นักกฏหมายต่างประเทศ)
- จัดทำ-ตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฏหมายของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงติดต่อประสานงานด้านเอกสารสัญญาระหว่างคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำแนะนำ-ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
ผู้จัดการบัญชี
- วางแผนคบวคุมระบบงานด้านภาษีอากร ภพ.30 ภงด.3 53 51 50 - ควบคุมและตรวจสอบระบบการจัดทำบัญชี - ควบคุมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ควบคุมและบริหาร Stock สินค้าคงเหลือทางบัญชี - จัดทำและวิเคราะห์งบทางการเงินรายงายผู้บริหารประจำเดือน - ตรวจสอบรายงานต่างๆ ของแผนกบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีคลัง - ปิดงบการเงินประจำปี
19 มีนาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า(อาวุโส)
-สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่งาน เพื่อประเมินออกแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ - วิเคราะห์ ถอดแบบ รวมถึงการออกแบบกำหนดรายละเอียดสินค้า วัสดุที่ใช้ และข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคา - สอบวัสดุ/สินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถูกต้องตามสเป็ค และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ - รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดของโครงการ - จัดทำ TOR รายละเอียดโครงการ รายละเอียดของแบบ และอื่นๆ - จัดทำเอกสาร ข้อมูลทางด้านเทคนิคของสินค้า เช่น Spec, Data, Shee
19 มีนาคม 2562
วิศวกรเครื่องกล
1.ดูแลเครื่องยนต์และเครื่องจักร์ 2.การช่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักร์ต่างๆ
19 มีนาคม 2562
วิศวกรสำนักงาน (สนง.ใหญ่ และ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)
- จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในโครงการที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - จัดทำแผนการปฎิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงสร้างสอดคล้องกับแผนงาน - ปฎิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรประมาณราคางานโยธา
- ถอดแบบ ประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง - คิดราคาต้นทุนในการก่อสร้าง - จัดทำเอกสารเสนอราคา - คิดราคาต้นทุนในการก่อสร้างจริง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
หัวหน้างาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านระบบ Network IT (ระบบ Internet, CCTV etc.) - ดูแลและออกแบบระบบ IT
19 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- จัดทำวิธีการตรวจสอบ(Audit Program), ตรวจสอบขั้นต้น - ตรวจสอบกระบวนการปฎิบัติงานภายในองค์กรทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน - ตรวจสอบโครงการก่่อสร้างของสร้างของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
Chinese Interpreter (ล่ามภาษาจีน)
- แปลภาษาจากจีนเป็นไทย และ ไทยเป็นจีน ในเชิงธุรกิจ - ติดต่อประสานงานกับชาวจีน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกพัสดุ)
- จัดเอกสารงานต่างๆ ที่แต่ละแผนกนำเสนอมาให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าห้องเพื่อพิจารณา - บันทึก การรับส่งเอกสารให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - จัดเก็บเอกสารเข้าหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
19 มีนาคม 2562
Sales Executive
- ติดต่อ เสนอขายสินค้าไอทีทุกประเภท ให้ข้อมูลสินค้าทางเทคนิค วางแผนการติดตั้งระบบให้แก่ลูกค้า บริษัท รวมทั้งร้านค้า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ทำข้อมูล วางแผนการขาย คาดการณ์การขาย รวมทั้งรายงาน ตลาดในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบ - ออกงานแสดงสินค้า Road Show และส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่นการขาย - ดูแลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ให้ข้อมูลสินค้าทางเทคนิค วางแผนการติดตั้งระบบให้แก่ลูกค้า - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และข้อมูลการตลาด
19 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ดอนเมือง)
- จัดทำเอกสารของโครงการ Site - ดูแลและจัดทำรายงานการปฎิบัติงานของพนักงานในโครงการ - จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามความจำเป็นของโครงการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
ผู้จัดการแผนกพัสดุ
- จัดทำเอกสารการจัดเก็บ ระบบ ISO 9000 - บริหารจัดการ-จัดเก็บสินค้าคงคลัง - การบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บ
19 มีนาคม 2562
Site Engineer (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบการทำงาน และคุณภาพงานของผู้รับเหมา - ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณการก่อสร้าง - แก้ไขปัญหาแชเฉพาะหน้าและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินได้ต่อไป
19 มีนาคม 2562
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วนที่สุด**
- ขับรถ รับ/ ส่ง ผู้บริหาร (บ้านพักอยู่ซอยเดียวกับกับสำนักงานใหญ่) - ดูแล บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
ช่างไฟฟ้า
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน - ติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆทางด้านระบบไฟฟ้า - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่ใช้ในการทำงาน เพื่อยืดอายุและให้พร้อมสำหรับการใช้งาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560