เข้าระบบผู้สมัครงาน
Sale Engineer ด่วน!!!
1) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการขายที่กำหนด 2) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 3) ติดตาม และรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 4) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 5) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง + incentive / commission
16 กันยายน 2562
วิศวกรออกแบบเครื่องกล
1. ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร Detail Design แผนงานและดูแล คุณภาพของงาน 2. เขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร Component Drawing 3. จัดทำรายการชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์สั่งซื้อ Part Lies
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : N/A
16 กันยายน 2562
ช่างเชื่อม
1. ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกระบวนการเชื่อม ,ประกอบชิ้นส่วนและปรับแต่ง, ทดสอบการเดินเครื่องจักร ตามที่ไๆด้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : N/A
16 กันยายน 2562
Sale Engineer ด่วน!!!
- นำเสนอขาย Part ชิ้นส่วน Jig งาน Machine ต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท - ให้คำปรึกษา เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - อื่นๆ
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000+
16 กันยายน 2562
วิศวกรไฟฟ้า (โปรแกรม) สาขา บ้านบึง จ.ชลบุรี
งานไฟฟ้า 1) ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI 2) ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร 3) กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ 4) ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร 5) แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร, การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ 6) มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 7) ปฏิบัติตาม และให้ค
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
16 กันยายน 2562
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
1.สุ่มตรวจสอบวัตถุดิบ , สินค้าในกระบวนการ,และสินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐานปฏิบัติงาน 2.รายงานความผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.ตรวจสอบ Jig สำหรับผลิตและ Jig สำหรับตรวจสอบตามตารางเวลาที่กำหนด 4.ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ CMM 5.ปฏิบัติจามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : N/A
16 กันยายน 2562
ช่างเทคนิค(ประจำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)
ช่างเทคนิค ช่างกลโรงงาน ช่างเทคคนิคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
16 กันยายน 2562
พนักงานฝ่ายผลิต ด่วนที่สุด
1.ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ตามแผนการผลิต 2.ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : วันละ 325.- บาท ผ่านโปรปรับเป็นพนักงานประจำรายเดือน 9,750.- + อื่นๆ
16 กันยายน 2562
ช่างไฟฟ้า บ้านบึง ชลบุรี ด่วน!!
- ช่างไฟฟ้า - ช่างอิเล็คทรอนิคส์
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
16 กันยายน 2562
ช่างประกอบเครื่องจักร (ด่วนที่สุด)
-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร -เชื่อมประกอบชิ้นงานตามที่กำหนดในใบงาน -สามารถเชื่องไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส ตัดแก็ส เชื่อมTIG เชื่อมMIG -ตรวจเช็คขนาดและคุณภาพของงานเชื่อม -ติดตั้งเครื่องจักร
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
16 กันยายน 2562
ช่างกลึง/มิลลิ่ง (ด่วนที่สุด)
-กลึงงานเหล็ก/โลหะตามแบบ Drawing ที่ได้รับมอบหมาย -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
16 กันยายน 2562
ช่างเทคนิค ประจำ กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
• ดูแลงานทางด้านซ่อมและบริการ • แก้ไขปัญหาหน้างาน • มีใจรักในการบริการและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ • ประจำที่ออฟฟิศ กิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
16 กันยายน 2562
Services Engineer/ Technical Engineer
• ดูแลงานทางด้านบริการและด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ทีมงาน และ คู่ค้า • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ • มีใจรักในการบริการและมี systematic thinking • ประจำที่ออฟฟิศ กิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
16 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560