เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ****ด่วน****
- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน - เซ็นต์งบการเงิน และปิดบัญชี - วางระบบงาน, ประมาณการทางบัญชี/การเงิน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
-งานด้านการขาย ติดต่อประสานงาน เปิดการขายสินค้า ช่องทางใหม่ -งานการตลาด หาข้อมูล ทำแผนการตลาด -สินค้า consumer product เช่น เครื่องปั่น โซล่าเซลพกพา -สินค้าด้านเกษตร เช่น สตอเบอรี่ ผักออแกนิค
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
เลขานุการกรรมการบริษัท
-งาน Personal Assistant -วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม -ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร -ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด -ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ รวมถึงการทำวีซ่า และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง -รับส่งอีเมล์ รายงานความคืบหน้า และดู
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : 30000+
สถาปนิก (ด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จัดทำแบบก่อสร้างตกแต่งและประเมินราคา ออกแบบและควบคุมงานเขียนแบบบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมงานสถาปัตยากรรมกับงานโครงสร้าง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
ผู้จัดการฟาร์ม (พืชผักผลไม้)
ดูแลรับผิดชอบการจัดการสวนผัก-ผลไม้ ในรูปแบบorganic ฟาร์ม ไร่นาสวนผสม Hydroponic วางแผนงานและจัดระบบในโรงเรือน Green house ได้
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
ผู้จัดการ โรงงาน GMP - ประจำ แม่ฮ่องสอน อ.ปาย
ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำผลไม้/อาหารให้ได้มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ ตามระบบGMP
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการรีสอร์ท สวีทเมมโมรี่ รีสอร์ท @ปาย
- กำกับควบคุมดูแลงานด้านการบริหารการจัดการต่างๆที่ สวีทเมมโมรี่ รีสอร์ท@ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : 20,000+++
ล่ามภาษาจีน
พูด เขียน แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีนอย่างถูกต้องและตามเวลา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ ****ด่วนมาก!!!!!****
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการเงินของบริษัทฯ - ลงงบรายละเอียดทางการเงิน - ทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) - จัดพิมพ์ Statement - ดูแลเงินสดย่อย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการการตลาดสินค้าconsumer products
- งานการตลาดหาข้อมูล ทำแผนการตลาดและขายสินค้าในช่องทางต่างๆ ติดต่อประสานงานเปิดการขายช่องทางใหม่
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Business Development เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วางแผนกลยุทธ์ จัดทำ Business Plan และงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้โครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
บัญชีฝึกหัด***ด่วน***
- คีย์ข้อมูลระบบบัญชี - ประสานงานทั่วไป
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-คีย์ข้อมูลทางบัญชี -เตรียมเอกสารทางบัญชี
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
- งานเอกสารแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ - เน้นการสรรหารับสมัครพนักงาน และงาน GA - ยานพาหนะบริษัทฯ - ประกันสังคม, สถิติการขาดลามาสาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่(ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว บำรุงเส้นผม น้ำหอม สปา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้าน) - ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง - จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ - ศึกษา Shelf Life
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000+++
Internal Auditor(ผู้ตรวจสอบและพัฒนาระบบ)
ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในทุกหน่วยงาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
Project Manager (ด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- บริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำงบประมาณทั้งโครงการ - ดูแลและควบคุมงานในโครงการทั้งหมด เช่น - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้าฝ่ายขายห้างsupermarket
ติดต่อประสานงาน นำเสนอสินค้า กับ supermarket, ร้านขายส่ง สินค้า แปรรูปการเกษตร ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ วางแผนการค้าการขายการตลาด ร้านค้า สาขาต่างๆ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า เช่น เครื่องปั้นน้ำผลไม้ เป็นต้น ร้านค้า ประกอบด้วย น้ำผลไม้ปั้น เบเกอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าบริษัท ฯ ในเครือ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
พนักงานประจำร้าน PC (ปฏิบัติงานที่ สีลม) ด่วนมาก !!!!!
- ดูแลงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ของในเครือด้าน consumer product - ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือ Promotion ที่จัดให้กับลูกค้า -การขายOrder หน้าร้าน -ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ -การจัดสินค้า-หน้าร้าน เป็นระเบียบสวยงาม สภาพสินค้าพร้อมขาย -รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ขาย ทางเดินภายในร้าน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560