-งานด้านการขาย ติดต่อประสานงาน เปิดการขายสินค้า ช่องทางใหม่ -งานการตลาด หาข้อมูล ทำแผนการตลาด -สินค้า consumer product เช่น เครื่องปั่น โซล่าเซลพกพา -สินค้าด้านเกษตร เช่น สตอเบอรี่ ผักออแ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ธ.ค. 2564
การวางระบบ วางแผนการทำงานพร้อมจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และตรวจสอบการทำงานของร้านค้าได้ มีประสบการณ์เปิดร้านค้า
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน - เซ็นต์งบการเงิน และปิดบัญชี - วางระบบงาน, ประมาณการทางบัญชี/การเงิน
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
วางระบบงานด้านการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ร้านค้าระบบการจัดการร้านอาหาร และระบบ chain ทั้งระบบความเป็นไปได้การลงทุน การจัดการบริหาร พัฒนาบุคลากร
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : อยู่ที่ประสบการณ์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
วันที่ : 2 ธ.ค. 2564
วางแผน ควบคุม ดูแลงานการเงินและงานที่รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000+++
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
- มีประสบการณ์การหาสิค้า ด้านอาหารและหรือ ด้านก่อสร้าง - จัดหาลูกค้าใหม่ๆ (Supplier) เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของธุรกิจ - เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้ง การไปตรวจคุณภาพส
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 30 พ.ย. 2564
1.บันทึกประวัติพนักงานใหม่ 2.สรุปข้อมูลสถิติการมาปฏิบัติงาน 3.รวบรวม สรุปเงินได้เงินหัก ประมวลผลและ ตรวจสอบข้อมูลคิดค่าจ้าง 4.พิมพ์และตรวจสอบรายงานค่าจ้าง 5.เสนอผู้จัดการฝ่ายเพ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านผลิตอาหารและผลไม้แปรรูป 2.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง 3.จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 4.ประสานงานหน่วยงานการศึ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+++
วันที่ : 23 พ.ย. 2564
-คีย์ข้อมูลทางการขาย -เตรียมเอกสารการตลาดและงานขาย มีความรู้จัดซื้อของและงานตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค มีประสบการณืจัดบูตและสามารถประสานงานผู้จัดได้
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
-งาน Personal Assistant -วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม -ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถู
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- กำหนดงบประมาณการโฆษณาสื่อ Social Media ( Facebook, IG, TikTok) - ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ อาทิเช่น Shopee, Lazada - ดูแลเรื่องรูปแบบ Content ของตัวสินค้า พร้อมทำ Time Line ในการลง Content ในช่องทาง Social Media - วางแผนเรื่องกา
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
- ดูแลตรวจสอบและจัดทำเอกสารการจ่าย-รับและค่าใช้จ่ายทุกประเภท - จัดทำเช็คจ่าย, เอกสารใบสำคัญจ่าย, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, วางบิล, เก็บเช็ค, จ่ายเช็ค - จัดทำรายงานทาง
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
บัญชีต้นทุน มีความรู้เรื่องการบันทึกทรัพย์สิน
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
ดูแลรับผิดชอบการจัดการสวนผัก-ผลไม้ ในรูปแบบorganic ฟาร์ม ไร่นาสวนผสม Hydroponic วางแผนงานและจัดระบบในโรงเรือน Green house ได้ ที่ปากช่อง
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปากช่อง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
คิดสูตร อาหารต่างประเทศ เช่น อิตาลี และมีวิธีถนอมอาหาร พร้อมต้นทุน และวัตถุดิบพร้อมของเหลือทิ้งให้ใช้ให้ได้ประโยชน์ ทำงานรังสิต6 วันต่อสัปดาห์
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
ทำอาหารประเภทเบเกอรี่ ขนมปัง และbakery พร้อมพัฒนาสูตร ไอสครีมของหวานต่างๆ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
ขายไอศรีมขนมหวาน และร้านอาหารสลัด โดยควบคุมการขาย จัดการงานขาย งานส่งนับสต๊อกและบริหารpc ประสานงานกับส่วนกลางเพื่อเตรียมงานและมีประสบการณ์ใช้POS เป็นร้านต้นแบบ หากมีความสามา
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเกษตรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน,บันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวขัอง มีความรู้เรื่องระบบ Hydroponic และโรงเรือน
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปากช่อง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
- ดูแลงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ของในเครือด้าน consumer product - ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือ Promotion ที่จัดให้กับลูกค้า - การขายOrder หน้าร้าน - ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะด
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
ขับรถขนส่งประจำสนงรังสิต รู้จักเส้นทางและใช้ GPS เป็น
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.