เขียนแบบตู้ไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงแก้ไขแบบตู้ไฟฟ้าที่มีปัญหา คำนวณประเมินราคาตู้ที่ออกแบบ เพื่อทำราคาเสนอให้ลูกค้าและปรับแก้แบบให้ได้ตามประเมินของลูกค้า
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบจัดส่ง 2.ยกสินค้า จัดเรียงขึ้นรถ ให้เหมาะสมกับสถานที่จัดส่ง 3.ดูแลรักษาสภาพรถของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1.ด้านลูกค้า เช่นการรักษายอดขาย การรักษาฐานลูกค้าเก่า การสร้างความพึงพอใจหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้าของบริษัท และมียอดการสั่งซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ 2.ด้านการเสริมสร้างฐานลูกค้าใหม่ การกระจายสินค้าให้ถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการการตลาด 3.ด้านการวางแผน และวิเคราะห์แนวทางของคู่แข่ง 4.ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย การคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่นการจัดทำโปรโมชั่นระยะสั้น-ระยะยาว การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสการสั่
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1.ติดตั้ง ประกอบ และแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดตามใบเปิดงานจากฝ่ายขาย 2.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง 3.ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับปัญหาเบื้องต้นและอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับแจ้ง 4.Stand by งาน commissioining 5.ปฏิบัติงานในส่วนของ PM 6.วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและการแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
งานบริการงานขาย 1.1 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทำความเย็น สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร 1.2 ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย 1.3 ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม 1.4 เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.5 จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือน และรายปี 1.6 จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด 1.7 จัดทำสเปคสินค้า จัดทำใบเสนอราคา
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
งานด้าน Programming 1.ออกแบบพัฒนาโปรแกรมเพื่อนำมาใช้ภายในองค์กรตามที่ User Requirement เข้ามา ของแต่ล่ะหน่วยงาน 2.ดูแลเรื่อง Debug , Backup Database ,Test ระบบต่างๆ 3.ให้คำแนะนำพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้สามารถใช้ระบบงานได้อย่างถูกต้อง
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
มีหน้าที่ช่วยเหลืองานเอกสารของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา    เงินเดือน : ตามโตรงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1 Demand Planning 1.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ในการขาย(ข้อมูลยอดขาย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขาย โปรโมชั่น และยอดสินค้าคงคลัง) 1.2 วิเคาระห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อความแม่นยำในการคาดการณ์การขาย 1.3 ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขาย กลุ่มสินค้า และโปรโมชั่น 1.4 มีความเป็นผู้นำและประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการการวางแผนความต้องการ(demand planning process) 1.5 ทำข้อมูลต้นแบบการวางแผน โดยใช้ข้อมูลการตลาด และการขาย 1.6 รับผิดชอบเรื่องของแผนการ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
งานด้านการขาย 1.1 ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมาย 1.2 ติดต่อลูกค้ารักษาลูกค้าเดิม 1.3 เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ได้ตามที่วางไว้ งานด้านเอกสารยอดขาย 2.1 จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือนและรายปี งานด้านเอกสารรับคืน, เพิ่มหนี้+ลดหนี้ 3.1 จัดทำเอกสารรับคืน 3.2 จัดทำเอกสารเพิ่มหนี้+ลดหนี้ งานด้านการออกตลาด 4.1 จัดทำแผนงานการออกตลาด 4.2 จัดทำแผนงานหลังการออกตลาด งานด้านเอกสารประกอบการนำเสนอการขาย 5.1 จัดทำใบเสนอราคา 5.2 จัดทำสเปคสินค้า งานอื่นๆ 6.1 ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ด้านประสานงาน 1.1 ให้บริการ ประสานงาน บริหารจัดการพื้นที่ของอาคารทั้งหมดของบริษัท 1.2 ประสานงาน ควบคุม ติดตาม ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาระบบต่างๆ สำหรับอาคารของกลุ่มบริษัท 1.3 ประสานงานกับช่างซ่อมอาคารเพื่อนัดหมายเข้าซ่อมหรือบำรุงรักษาต่างๆ 1.4 ดูแลและตรวจเช็คทรัพย์สินของบริษัท 1.5 สรุปผลการทำงาน และจัดทำรายงาน
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ส่วนงานการตลาดดิจิทัลออนไลน์ 1.1 วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการบริหารจัดการสื่อสารออนไลน์ในการแนะนำ ประชาสัมพันธ์ สินค้าของบริษัท 1.2 วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อดำเนินการสร้างกลุ่มลูกค้า (Lead Generation) เข้ามายังช่องทางออนไลน์ของบริษัท 1.3 รับผิดชอบในการดูแล วางแผน และบริหารเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ทุกช่องทางของบริษัท ( Google , Facebook , Line , Youtube , SEO , SEM) 1.4 ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลของประสิทธิภาพของ
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.