ติดตามเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์และค่าบริการและค่าปรับทางโทรศัพท์ ติดตามเอกสารไม่สมบูรณ์ Clear Long outstanding pending transfer ownership อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
ตรวจสอบเอกสาร และ จัดเก็บเอกสารเกียวกับงานบัญชี ลงข้อมูลเอกสารบัญชี / จัดบิล เรียงบิล / จัดชุดเอกสารสำหรับวางบิล
ติดตั้งเซอร์วิสระบบเคเบิลทีวีและระบบอินเตอร์เน็ต ตามบ้านลูกค้า ชุมชน คอนโด สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ ติดตามใบเสร็จจากทางโรงแรม ทำงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ Excel ในการทำงานได้
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 14,000
วันที่ : 25 พ.ย. 2563
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประกอบอาคารตามหลักวิศกรรม ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร ให้บริการต่อผู้ขอรับบริการของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆภายในอาคาร
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 50   เงินเดือน : 12000 - 14000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.ออกแบบและทำกราฟิกงานป้ายทั่วไป/อื่น ๆ 2.ตรวจเช็คแบบป้าย 3.มีความรับผิดชอบสูง
- ค้นหาลูกค้ารายชื่อลูกค้าใหม่และโทรหาเพื่อนัดหมายอย่างน้อย 40 ราย / วัน - ติดต่อแสวงหาลูกค้า ให้คำแนะนำต่อลูกค้า - เสาะหารายชื่อลูกค้าใหม่ และติดต่อนัดหมายลูกค้า และทำการเสนอเปิดการขาย - การโทรนัดลูกค้าเพื่อเข้าพบ และการให้บริการก่อนและหลังการขาย - เสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลุกค้า ให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าอย่างถูกวิธี - การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และจัดเตรียมข้อมูลสินค้าที่จะเสนอลูกค้า - สรุปรายงานการเข้าพบลู
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-18,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
บริหารและแก้ไขปัญหาการ รับ-เก็บ-ส่ง ในคลังสินค้า วางแผนงานจัดส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมตรวจสอบการทำงานของทีมงานในคลังสินค้า ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง อื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 - 35,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
ตรวจเช็คสินค้าขึ้นรถ นับสินค้า บันทึกสินค้า ดูแลความเรียบร้อยในคลัง อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
ออกแบบ และขายแบบ ผ่านโปรแกรม Auto Cad แก้ไข และ เปลี่ยนแปลงแบบ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1) ขับรถโฟค์ลลิฟท์ ขนย้ายสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ 2) ตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถก่อนใช้งาน 3) ซ่อมบำรุงรถเบื้องต้นให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 4) รับผิดชอบการขนย้ายต่างๆ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-22,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
ส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่ มีค่าน้ำมันให้เดือนละ 5,000 บาท
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับคลังสินค้า จัดซื้อ จัดส่ง จัดเก็บ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานคลังสินค้า ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน รับผิดชอบงานจัดการงานทั่วๆไปในคลังสินค้า เช่น ตรวจเช็คสินค้า, วางแผนจัดส่ง ใช้ Excelในการทำงานได้คล่อง
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 15,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน ด้านการเบิก/รับเข้า และการควบคุมคุมสินค้า ดูระบับบัญชีต้นทุนมาตรฐาน เช่น การตั่งค่ามาตรฐาน วิเคราะห์ผลแตกต่างระหว่างต้นทุนจริงกับมาตรฐาน ดูแลการปิดบัญชีต้นทุนประจำเดือน บันทึกและปิดบัญชีต้นทุนผ่านโปรแกรม Oracle ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ เจ้าหน้าที่สรรพากร
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000 - 38000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
- เสนอขายเครื่องปั้มลมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม - ค้นหาลูกค้ารายชื่อลูกค้าใหม่และโทรหาเพื่อนัดหมาย - ติดต่อแสวงหาลูกค้า ให้คำแนะนำต่อลูกค้า - เสาะหารายชื่อลูกค้าใหม่ และติดต่อนัดหมายลูกค้า และทำการเสนอเปิดการขาย - การโทรนัดลูกค้าเพื่อเข้าพบ และการให้บริการก่อนและหลังการขาย - เสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลุกค้า ให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าอย่างถูกวิธี - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และจัดเตรียมข้อมูลสินค้าที่จะเสนอลูกค้า - สรุปรายงานการเข้าพบลูกค้าประจำสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานส่งผ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
โทรติดต่อหาลุกหนี้เมื่อใกล้ถึงวันชำระเงิน โทรสอบถามเมื่อเกินระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.