เข้าระบบผู้สมัครงาน
เลขานุการ/Personal Assistant ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน พญาไท
งานเลขานุการ การจัดการและสนับสนุนงานของผู้บริหาร ช่วยงานเตรียมเอกสาร การสืบค้น/เตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ ทำรายงาน ร่าง/จัดทำเอกสาร และ การจัดเก็บแฟ้ม/ไฟล์งาน และเอกสารต่างๆ เตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนติดตามงานให้เกิดผลสำเร็จ งานติดต่อและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไปประชุมหรือจัดการงานแทนผู้บริหารในเรื่องทั่วไปได้ ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารได้ ตลอดจนดูแลเรื่องยานพาหนะของผู้บริหาร การทำกำหนดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Outsource Contract 1 ปี) ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 พญาไท
จัดเตรียมเอกสาร - คีย์ข้อมูลต่างๆ - ทำเอกสารและเตรียมข้อมูล จัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บแฟ้ม/ไฟล์งาน และเอกสารต่างๆ ของบริษัท สืบค้น ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย การดูแล stock เอกสาร เครื่องเขียน เครื่องมือและอุปกรณ์ในออฟฟิศ การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้า-ออก การจัดส่งเอกสาร ยานพาหนะขององค์กร และระบบพื้นฐานต่างๆ ของสำนักงาน ตลอดจนประสานกับผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการแต่ละส่วนดังกล่าว อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน แอดมินเพท (ภาษาญี่ปุ่น) ประจำ วัชรพล บางเขน (ด่วน)
การทำงานทางด้านการประสานงาน แอดมิน เพท ประสานงานกับคนในองค์กร และ นอกองค์กร ตอบข้อความเกี่ยงกับโปรดักส์ ของบริษัท จัดทำเอกสารต่างๆ และ จัดเก็บเอกสารต่างๆ
12 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำ เกษตรนวมินทร์ ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
1.      จัดหา/จัดซื้อ สินค้า/วัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์ และบริการ ภายในประเทศ และต่างประเทศ ในระยะเวลาที่กำหนด 2.      ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา 3.      คัดเลือกผู้ขายให้สอดคล้องกับระบบ GMP 4.      จัดทำเอกสารสั่งซื้อ 5.      ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า 6.      จัดเก็บเอกสารและส่งเอกสารไปยังแผนกบัญชีเพื่อดำเนินการจ่ายเงินกับผู้ขาย 7.      ประเมิณผู้ขาย ให้สอดคล้องกับระบบ GMP 8.      และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
รับด่วน ธุรการ ตำแหน่งละ 1 อัตรา ประจำ นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ ติดต่อคุณแจ็กกี้ 081-3581900
ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน ในออฟฟิศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สถาบันความงาม ประจำ RCA พระราม 9
ต้อนรับ ติดตามดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ แนะนำ ให้คำปรึกษาการบริการให้กับลูกค้า ทำงานผ่าน social media ได้ อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Programmer จำนวน 1 อัตรา ประจำ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ดำเนินการติดตั้งเครื่องและโปรแกรมให้กับผู้ใช้ - แนะนำการใช้งานและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - จัดทำทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งซ่อม - ประสบการณ์และความรู้ในระบบERP - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ - การเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีแรงจูงใจด้วยตนเอง - ใช้งานได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดี
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,000 - 40,000
Technical Engineer จำนวน 2 อัตรา ประจำ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- การจัดการเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model1) - การจัดการปรับปรุง หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - มีความรู้ด้านออกแบบ Design - PPAP - มีความรู้ด้านผลิตสินค้า OE จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ใช้งานได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดี
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 22,000 - 40,000
เจ้าหน้าที่ส่งออก 1 อัตรา ประจำ เกษตรนวมินทร์ ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
1.      ประสานงานขายระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับฝ่ายโรงงานเพื่อผลิตสินค้าตลอดจนถึงการส่งมอบจนถึงลูกค้า 2.      จัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา เกษตรนวมินทร์ ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
บัญชีลูกหนี้ - บันทึกบัญชีด้านลูกหนี้ - ออก INVOICE - จัดทำเอกสารการรับเงิน - ปิดภาษีขายทุกเดือน - ดูรายการเคลือนไหวสินค้า บัญชีเจ้าหนี้ - บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ - จัดทำเอกสารจ่ายเงิน - ปิดภาษีซื้อทุกเดือน - จัดทำรายงาน ภ.ง.ด. 3 53 - จัดทำรายงาน ภ.พ.30 - บันทึกบัญชี Petty Cash
12 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2 ท่าน ประจำ ตรงข้าม เซ็นทรัล รัตนาธิเบศน์ มบ.กลางเมืองรัตนาธิเบศร์
· รับผิดชอบงานด้านการขายเช่น จัดทำรายงาน, วางแผนการขาย, ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย · รักษา และเสริมสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000
พนักงานฝ่ายขาย ประจำ รามคำแหง 150
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในหน่วยงานภายในบริษัท / ลูกค้า และ Suppliers พรีเซนต์งาน นำเสนองานให้กับลูกค้าที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ ดูแลลูกค้าของบริษัทเพื่อให้จบการขายที่น่าพึงพอใจ ร่วมกันวางแผนการตลาด การสำรวจและวิเคราะห์คู่แข่ง และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย จัดทำแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการตลาดในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560